Od 2022 r. obowiązuje nowa ulga, dostępna dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), zatrudniających pracowników zaangażowanych w taką działalność. Tzw. ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników stanowi w istocie rozszerzenie obowiązującej już ulgi B+R.

Nowa ulga będzie natomiast miała wpływ na kwoty podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na PIT od wynagrodzeń zatrudnionego personelu.

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Szymona Kozłowskiego z Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP na łamach Rzeczpospolitej

Facebook
Twitter
LinkedIn