Trochę o powiązaniach

Blog O CENACH TRANSFEROWYCH

Trochę o powiązaniach

Blog O CENACH TRANSFEROWYCH

Ceny transferowe od pewnego czasu znalazły się w centrum zainteresowania administracji podatkowej jako jeden z priorytetów działań Ministerstwa Finansów. Internacjonalizacja biznesu i wzrost liczby operacji gospodarczych przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z siedzibami w różnych krajach spowodowały konieczność zmiany podejścia do obowiązku dokumentowania takich transakcji oraz ich ujednolicenia na poziomie ponadnarodowym.

OECD w ramach projektu BEPS wypracowało wspólne zasady służące uszczelnieniu systemów podatkowych państw – członków OECD oraz zapobieganiu zjawisku przerzucania dochodów przez podmioty powiązane. Nowelizacja polskich przepisów w tym zakresie w pełni realizuje cel OECD, a zmiany są na tyle duże, istotne i skomplikowane, że w praktyce zmieniają znaczenie dokumentacji cen transferowych.

Zawiłości nowych obowiązków i wątpliwości praktyczne będą w tym miejscu wyjaśniać eksperci Zespołu Cen Transferowych MDDP.  Zapraszamy do bieżącego śledzenia „Trochę o powiązaniach”!

Kontrole w cenach transferowych
Zgodnie z informacjami udostępnionymi MDDP przez Ministerstwo Finansów, w 2021 roku organy podatkowe...
Staranność przy sporządzaniu analiz porównawczych obowiązuje również organy
Staranność przy sporządzaniu analiz porównawczych obowiązuje również organy Organy, przygotowując analizy...
Analizy porównawcze – organy nie są nieomylne
Analiza porównawcza jest kluczowym elementem dokumentacji cen transferowych potwierdzającym rynkowy charakter...
Statystyki APA za pierwszy kwartał 2022 roku
Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała najnowsze dane statystyczne dotyczące uprzednich porozumień...
Obowiązki dokumentacyjne w cenach transferowych to nie tylko Local File i TPR. Trochę o Master File
Wielu podatników pojęcie cen transferowych utożsamia ze sporządzeniem lokalnej dokumentacji cen transferowych...
Projekt zmian w CIT – uproszczenia dla transakcji rajowych
Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmian w ustawie o CIT mający na celu...
Nie każda korekta cen transakcyjnych jest korektą cen transferowych
Nie każda korekta cen transakcyjnych jest korektą cen transferowych Podmioty powiązane często stosują...
MF zapowiada uproszczenia zasad dokumentowania transakcji rajowych
Wiceminister finansów Artur Soboń w ostatnich dniach zapowiedział zmiany w CIT mające na celu uproszczenia...
Istota profilu funkcjonalnego w cenach transferowych
W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przypomnieć jak istotną rolę odgrywa określenie właściwego profilu...
Wydłużenie terminów TP za 2021 r. Prezydent podpisał ustawę
10 czerwca b.r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu...
Czy można uciec od obowiązków TP? Może można, ale po co?
A gdyby tak od obowiązków z zakresu cen transferowych można było uciec najbliższym samolotem? O tym,...
Ministerstwo wyjaśnia wątpliwości co do podpisywania formularza TPR
W ramach Polskiego Ładu, Ministerstwo zapowiedziało połączenie formularza TPR i oświadczenia o sporządzeniu...
Last minute na bezstresowe wakacje
Wypełnienie terminowo obowiązków z zakresu cen transferowych warto rozpocząć z wyprzedzeniem. Jednym...
Czy oświadczenia rajowe powinny pozyskiwać również podmioty powiązane?
Obowiązki z zakresu cen transferowych, dotyczące transakcji realizowanych z podmiotami mającymi miejsce...
Zniesienie stanu epidemii a wpływ na ceny transferowe
W ostatnich dniach minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił na konferencji prasowej, że od 16 maja 2022...
Zwolnienie dokumentacyjne dla spółek powiązanych wyłącznie przez Skarbu Państwa - na co zwracać uwagę?
Zwolnienie dokumentacyjne dla spółek powiązanych wyłącznie przez Skarbu Państwa – na co zwracać...
Oświadczenie TP w przypadku nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń – wątpliwości zostały rozwiane
Oświadczenie TP w przypadku nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń – wątpliwości zostały rozwiane...
Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT?
Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT? Korekty cen transferowych są stosowane w...
Nowe projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR
Nowe projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekty...
Nowe obowiązki rajowe – coraz bliżej terminu a wątpliwości nadal sporo
Nowe obowiązki rajowe – coraz bliżej terminu a wątpliwości nadal sporo Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują...
Organy podatkowe korzystają z możliwości recharakteryzacji transakcji
Organy podatkowe korzystają z możliwości recharakteryzacji transakcji W transakcjach realizowanych z...
1 2 3 15
Kontrole w cenach transferowych
Zgodnie z informacjami udostępnionymi MDDP przez Ministerstwo Finansów, w 2021 roku organy podatkowe...
Staranność przy sporządzaniu analiz porównawczych obowiązuje również organy
Staranność przy sporządzaniu analiz porównawczych obowiązuje również organy Organy, przygotowując analizy...
Analizy porównawcze – organy nie są nieomylne
Analiza porównawcza jest kluczowym elementem dokumentacji cen transferowych potwierdzającym rynkowy charakter...
Statystyki APA za pierwszy kwartał 2022 roku
Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała najnowsze dane statystyczne dotyczące uprzednich porozumień...
Obowiązki dokumentacyjne w cenach transferowych to nie tylko Local File i TPR. Trochę o Master File
Wielu podatników pojęcie cen transferowych utożsamia ze sporządzeniem lokalnej dokumentacji cen transferowych...
Projekt zmian w CIT – uproszczenia dla transakcji rajowych
Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmian w ustawie o CIT mający na celu...
1 2 3 50