Trochę o powiązaniach

Blog O CENACH TRANSFEROWYCH

Trochę o powiązaniach

Blog O CENACH TRANSFEROWYCH

Ceny transferowe od pewnego czasu znalazły się w centrum zainteresowania administracji podatkowej jako jeden z priorytetów działań Ministerstwa Finansów. Internacjonalizacja biznesu i wzrost liczby operacji gospodarczych przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z siedzibami w różnych krajach spowodowały konieczność zmiany podejścia do obowiązku dokumentowania takich transakcji oraz ich ujednolicenia na poziomie ponadnarodowym.

OECD w ramach projektu BEPS wypracowało wspólne zasady służące uszczelnieniu systemów podatkowych państw – członków OECD oraz zapobieganiu zjawisku przerzucania dochodów przez podmioty powiązane. Nowelizacja polskich przepisów w tym zakresie w pełni realizuje cel OECD, a zmiany są na tyle duże, istotne i skomplikowane, że w praktyce zmieniają znaczenie dokumentacji cen transferowych.

Zawiłości nowych obowiązków i wątpliwości praktyczne będą w tym miejscu wyjaśniać eksperci Zespołu Cen Transferowych MDDP.  Zapraszamy do bieżącego śledzenia „Trochę o powiązaniach”!

Myślisz, że to (T)akie (P)(R)oste? Przygotuj formularz TPR już teraz!
Termin na złożenie TPR za 2021 r. do Szefa KAS mija już wkrótce – 31 grudnia 2022 r.! Nie warto...
Dokumentacje LF – diabeł tkwi w szczegółach
Wypełnienie obowiązków z obszaru cen transferowych zajmuje istotne miejsce w kalendarzu podatników. Punktem...
Terminy na sporządzenie analiz cen transferowych coraz bliżej
To już ostatnia chwila na zajęcie się tematem wypełniania obowiązków w zakresie przygotowania analiz...
Terminy sprawozdawcze za 2021 rok coraz bliżej – czy jesteś przygotowany?
Terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2021 rok zbliżają się nieuchronnie....
Estoński CIT „nie upraszcza” cen transferowych
Od 1 stycznia 2021 r. określeni podatnicy CIT mogą wybrać formę opodatkowania osiąganych dochodów, tj....
Wyczekiwane przez podatników zmiany i informacje wchodzą w życie
Przed końcem roku i rozpoczęciem intensywnego okresu prac nad dokumentowaniem i raportowaniem transakcji...
Recharakteryzacja transakcji – realne zagrożenie? Tak, ale dopiero od 1 stycznia 2019 r.?
Wyrokiem I SA/Gl 233/22 z 31 sierpnia 2022 r. WSA w Gliwicach uchylił decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu...
Automatyzacja w cenach transferowych- dlaczego warto?
Wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych stanowi dla części podatników duże wyzwanie z uwagi...
Wiążące polecenia dla spółek zależnych
W dniu 13 października weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych[1], w ramach której wprowadzone...
KAS znowu w natarciu
Ceny transferowe to obszar, który nieustająco cieszy się zainteresowaniem organów podatkowych....
WIRD zastąpi WIBOR
W dniu 13 lipca br. powołana została narodowa grupa robocza (NGR) do spraw reformy wskaźników referencyjnych,...
Planuj z głową transakcje z podmiotami powiązanymi i myśl o cenach transferowych
Osobom odpowiedzialnym w firmie za aspekty finansowe ceny transferowe nie powinny kojarzyć się wyłącznie...
Mikro i mali przedsiębiorcy poza obowiązkami TP?
Od 2021 r. w przypadku podmiotów powiązanych o statusie mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy...
Nowe formularze interaktywne TP-R już dostępne na stronie Ministerstwa Finansów
W środę 28 września na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane najnowsze formularze interaktywne...
Bezpośrednie transakcje rajowe – obowiązki dotyczące transakcji z podmiotami niepowiązanymi
Regulacje dotyczące cen transferowych, zawarte w ustawie o CIT, dotyczą przede wszystkim transakcji kontrolowanych...
Nowe rozporządzenie w sprawie formularzy TPR już opublikowane!
13 września w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych....
Spółki komandytowe w obliczu wyzwań w obszarze TP
Spółki komandytowe stały się podatnikami CIT od 1 maja 2021 r. Choć nowe zasady zostały wprowadzone w...
Umorzenie udziałów bez obowiązków dokumentacyjnego - kolejne korzystne rozstrzygnięcie WSA
Umorzenie udziałów bez obowiązku dokumentacyjnego – kolejne korzystne rozstrzygnięcie WSA Umorzenie...
Nowe rozporządzenie dotyczące formularzy TPR za rok podatkowy 2022 skierowane do podpisu Ministra Finansów
Nowe rozporządzenie dotyczące formularzy TPR za rok podatkowy 2022 skierowane do podpisu Ministra Finansów...
Wysokość opłaty licencyjnej powinna odzwierciedlać profil funkcjonalny
Wysokość opłaty licencyjnej powinna odzwierciedlać profil funkcjonalny Analiza funkcjonalna jest jednym...
Projekt uchylenia obowiązków transakcji rajowych już na stronie Sejmu!
Zapowiadane wcześniej uchylenie obowiązków cen transferowych dla pośrednich  transakcji rajowych...
1 2 3 16
Myślisz, że to (T)akie (P)(R)oste? Przygotuj formularz TPR już teraz!
Termin na złożenie TPR za 2021 r. do Szefa KAS mija już wkrótce – 31 grudnia 2022 r.! Nie warto...
Dokumentacje LF – diabeł tkwi w szczegółach
Wypełnienie obowiązków z obszaru cen transferowych zajmuje istotne miejsce w kalendarzu podatników. Punktem...
Terminy na sporządzenie analiz cen transferowych coraz bliżej
To już ostatnia chwila na zajęcie się tematem wypełniania obowiązków w zakresie przygotowania analiz...
Terminy sprawozdawcze za 2021 rok coraz bliżej – czy jesteś przygotowany?
Terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2021 rok zbliżają się nieuchronnie....
Estoński CIT „nie upraszcza” cen transferowych
Od 1 stycznia 2021 r. określeni podatnicy CIT mogą wybrać formę opodatkowania osiąganych dochodów, tj....
Wyczekiwane przez podatników zmiany i informacje wchodzą w życie
Przed końcem roku i rozpoczęciem intensywnego okresu prac nad dokumentowaniem i raportowaniem transakcji...
1 2 3 54