Trochę o powiązaniach

Blog O CENACH TRANSFEROWYCH

Trochę o powiązaniach

Blog O CENACH TRANSFEROWYCH

Ceny transferowe od pewnego czasu znalazły się w centrum zainteresowania administracji podatkowej jako jeden z priorytetów działań Ministerstwa Finansów. Internacjonalizacja biznesu i wzrost liczby operacji gospodarczych przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z siedzibami w różnych krajach spowodowały konieczność zmiany podejścia do obowiązku dokumentowania takich transakcji oraz ich ujednolicenia na poziomie ponadnarodowym.

OECD w ramach projektu BEPS wypracowało wspólne zasady służące uszczelnieniu systemów podatkowych państw – członków OECD oraz zapobieganiu zjawisku przerzucania dochodów przez podmioty powiązane. Nowelizacja polskich przepisów w tym zakresie w pełni realizuje cel OECD, a zmiany są na tyle duże, istotne i skomplikowane, że w praktyce zmieniają znaczenie dokumentacji cen transferowych.

Zawiłości nowych obowiązków i wątpliwości praktyczne będą w tym miejscu wyjaśniać eksperci Zespołu Cen Transferowych MDDP.  Zapraszamy do bieżącego śledzenia „Trochę o powiązaniach”!

Korekty cen transferowych pod lupą organów podatkowych – trendy w 2023 r.
Korekty cen nadal nie są zagadnieniem jednoznacznym i budzą wątpliwości podatników. W 2023 roku sądy...
Znaczenie profilu funkcjonalnego – klucz do zrozumienia transakcji kontrolowanych
W kontekście cen transferowych jednym z najważniejszych aspektów, który muszą rozważyć podatnicy, jest...
Znaczenie jakości analiz porównawczych w transakcjach finansowych
Pożyczka wewnątrzgrupowa Pożyczki wewnątrzgrupowe, tak jak inne transakcje z podmiotami powiązanymi,...
Rozwój biznesu a potencjał narzędzi do planowania cen transferowych
W dynamicznym świecie biznesu, planowanie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi staje się nieodzownym...
APA-C, czyli sprawozdanie z realizacji porozumienia APA
APA (advance pricing arrangement) jest porozumieniem dotyczącym ceny transferowej stosowanej w transakcjach...
Planując ESG pamiętajmy o cenach transferowych
W ostatnim czasie zauważalny jest znaczący wzrost zainteresowania tematyką ESG. Wynika to z dwóch powodów:...
Nieodpłatne umorzenie udziałów może być transakcją kontrolowaną?
Pod koniec lutego 2024 r. opublikowano długo oczekiwane w środowisku doradców podatkowych uzasadnienie...
Zbliża się termin na złożenie CBC-P
Termin na złożenie powiadomienia CBC (CBC-P) za 2023 r. do Szefa KAS mija już wkrótce –  31 marca...
Najnowsze dane statystyczne dotyczące procedury APA
KAS opublikowało statystyki dotyczące procedury APA za  2023 rok. Szczegółowe statystyki są dostępne...
Dlaczego odpowiednie określenie profilu funkcjonalnego ma znaczenie?
Dlaczego odpowiednie określenie profilu funkcjonalnego ma znaczenie? Profil funkcjonalny należy rozumieć...
Benefit test pod lupą organów podatkowych i KAS
W ostatnim czasie usługi niematerialne są jednym z kluczowych obszarów weryfikowanych podczas kontroli...
Utworzenie zakładu zagranicznego a obowiązki z zakresu cen transferowych
Utworzenie zakładu zagranicznego a obowiązki z zakresu cen transferowych Prowadzenie działalności w innym...
Składasz TPR? – nie zapomnij o nieodpłatnych świadczeniach
Składasz TPR? – nie zapomnij o nieodpłatnych świadczeniach Pozostały już tylko 3 dni na złożenie formularza...
Ostatni dzwonek: Istotne zmiany do uwzględnienia przed złożeniem TPR
Przymierzając się do złożenia informacji o cenach transferowych (dalej: TPR) za rok podatkowy, rozpoczynający...
Kto składa formularz TPR po połączeniu spółek?
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza, nieustanny rozwój konkurencji w większości branż i...
Planowanie a nie sam compliance jest istotą cen transferowych
Większości podatników ceny transferowe kojarzą się z licznymi i skomplikowanymi wymogami formalnymi,...
Wykorzystanie wytycznych OECD w orzecznictwie unijnym
Pod koniec zeszłego roku szeroko opisywano w mediach wynik sporu w sprawie podatkowej grupy Amazon. Wyrok...
Zmiany w bazowej stopie procentowej i marżach – ogłoszenie w sprawie cen transferowych!
Nowe Obwieszczenie Ministra Finansów ws. ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb...
Czy transakcje zawierane pomiędzy małżonkami podlegają obowiązkom z zakresu cen transferowych?
3 lipca 2023 r. do Ministra Finansów złożona została interpelacja poselska w sprawie obowiązku sporządzania...
Korekty TP – wykazywać w rozliczeniach VAT czy nie?
Wiele firm w grupach kapitałowych po zakończeniu roku dokonuje rocznej korekty cen w transakcjach ze...
Czy trudne do wyceny wartości niematerialne w rzeczywistości mogą być problematyczne?
Niedawno na naszym blogu pisaliśmy o wartościach niematerialnych i prawnych oraz rozliczeniach z ich...
1 2 3 20
Korekty cen transferowych pod lupą organów podatkowych – trendy w 2023 r.
Korekty cen nadal nie są zagadnieniem jednoznacznym i budzą wątpliwości podatników. W 2023 roku sądy...
Znaczenie profilu funkcjonalnego – klucz do zrozumienia transakcji kontrolowanych
W kontekście cen transferowych jednym z najważniejszych aspektów, który muszą rozważyć podatnicy, jest...
Znaczenie jakości analiz porównawczych w transakcjach finansowych
Pożyczka wewnątrzgrupowa Pożyczki wewnątrzgrupowe, tak jak inne transakcje z podmiotami powiązanymi,...
Rozwój biznesu a potencjał narzędzi do planowania cen transferowych
W dynamicznym świecie biznesu, planowanie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi staje się nieodzownym...
APA-C, czyli sprawozdanie z realizacji porozumienia APA
APA (advance pricing arrangement) jest porozumieniem dotyczącym ceny transferowej stosowanej w transakcjach...
Planując ESG pamiętajmy o cenach transferowych
W ostatnim czasie zauważalny jest znaczący wzrost zainteresowania tematyką ESG. Wynika to z dwóch powodów:...
1 2 3 67