Trochę o powiązaniach

Blog O CENACH TRANSFEROWYCH

Trochę o powiązaniach

Blog O CENACH TRANSFEROWYCH

Ceny transferowe od pewnego czasu znalazły się w centrum zainteresowania administracji podatkowej jako jeden z priorytetów działań Ministerstwa Finansów. Internacjonalizacja biznesu i wzrost liczby operacji gospodarczych przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z siedzibami w różnych krajach spowodowały konieczność zmiany podejścia do obowiązku dokumentowania takich transakcji oraz ich ujednolicenia na poziomie ponadnarodowym.

OECD w ramach projektu BEPS wypracowało wspólne zasady służące uszczelnieniu systemów podatkowych państw – członków OECD oraz zapobieganiu zjawisku przerzucania dochodów przez podmioty powiązane. Nowelizacja polskich przepisów w tym zakresie w pełni realizuje cel OECD, a zmiany są na tyle duże, istotne i skomplikowane, że w praktyce zmieniają znaczenie dokumentacji cen transferowych.

Zawiłości nowych obowiązków i wątpliwości praktyczne będą w tym miejscu wyjaśniać eksperci Zespołu Cen Transferowych MDDP.  Zapraszamy do bieżącego śledzenia „Trochę o powiązaniach”!

Koniec I kwartału 2023 roku – jakich obowiązków trzeba dopilnować?
Koniec I kwartału 2023 roku – jakich obowiązków trzeba dopilnować? Koniec marca 2023 dla większości podatników,...
Czy organy podatkowe mogą dokonywać recharakteryzacji transakcji realizowanych przed 2019 r.?
Instrument recharakteryzacji i pominięcia transakcji został wprowadzony do przepisów z zakresu cen transferowych...
Termin na złożenie informacji ORD-u został wydłużony!
Dnia 6 marca 2023 r. w Dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające...
Warunki formalne korekty TP
Dziś przybliżymy kwestię warunków formalnych, które należy spełnić wyłącznie w przypadku korekt in minus. Warunek...
Usługi brokerskie w świetle przepisów o cenach transferowych
Prawidłowa kwalifikacja transakcji o charakterze brokerskim z całą pewnością nie jest dla podatników...
Warunki dotyczące rynkowego charakteru transakcji
W poprzednim wpisie przedstawiliśmy główne pojęcia związane z tematyką korekty TP oraz cztery warunki,...
WSA potwierdza, że ceny transferowe dotyczą również estońskiego CIT
Niedawno pisaliśmy na naszym blogu o tym, że zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych wybór uproszczonej...
Kiedy korekta cen transferowych jest możliwa?
W przepisach brak jest definicji korekty cen transferowych (korekta TP). Jednak na podstawie Objaśnień...
Transakcje kapitałowe w świetle obowiązków w cenach transferowych
Identyfikacja obowiązków dokumentacyjnych stanowi kluczowy etap w wywiązaniu się z zadań narzuconych...
Najnowsze dane statystyczne dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA)
Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła nowe statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich...
OECD opublikowało dokument dotyczący procedur MAP i APA
1 lutego OECD opublikowało Podręcznik dotyczący postępowania w przypadku wielostronnych procedur wzajemnego...
Nie tylko mediana jest poziomem rynkowym
W wyroku z 28 grudnia 2022 roku, wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, (sygn. I...
Zbliża się termin na złożenie CBC-P
Termin na złożenie powiadomienia CBC (CBC-P) za 2022 r. do Szefa KAS mija już wkrótce –  31...
Sprzedaż udziałów – jak ustalić wartość rynkową?
Transakcje kapitałowe, choć występują w obrocie gospodarczym od lat, budzą wątpliwości podatników, którzy...
Jeszcze tylko Master File...
Niestety dla niektórych Podatników początek roku wcale nie oznacza odpoczynku po wymagającym i obfitym...
Opłata licencyjna nie zawsze kalkulowana jako procent od przychodów ze sprzedaży
Prawidłowe podejście do ustalenia wynagrodzenia z tytułu udostępnienia danej wartości niematerialnej...
Obwieszczenie dotyczące rodzaju bazowej stopy procentowej i marży na 2023 r. opublikowane!
Nowe obwieszczenie Ministra Finansów ws. ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb...
Co grozi za niedopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2021 rok? Zmiany od 2022 roku.
Co grozi za niedopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2021 rok? Zmiany od 2022 roku. Sankcje...
Krajowe przepisy są nadrzędne w zdefiniowaniu pojęcia zasady ceny rynkowej
Dnia 8 listopada 2022 r.[1] Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) uchylił decyzję Komisji...
Co warto wiedzieć o korektach w kontekście cen transferowych?
Zbliża się koniec roku, a wraz z nim w większości firm finalne rozliczenia za cały 2022 r. To ostatnia...
Licencja na znaki towarowe także powinna zostać rozliczona rynkowo
Wśród transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, sprawiających podatnikom największe trudności...
1 2 3 17
Koniec I kwartału 2023 roku – jakich obowiązków trzeba dopilnować?
Koniec I kwartału 2023 roku – jakich obowiązków trzeba dopilnować? Koniec marca 2023 dla większości podatników,...
Czy organy podatkowe mogą dokonywać recharakteryzacji transakcji realizowanych przed 2019 r.?
Instrument recharakteryzacji i pominięcia transakcji został wprowadzony do przepisów z zakresu cen transferowych...
Termin na złożenie informacji ORD-u został wydłużony!
Dnia 6 marca 2023 r. w Dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające...
Warunki formalne korekty TP
Dziś przybliżymy kwestię warunków formalnych, które należy spełnić wyłącznie w przypadku korekt in minus. Warunek...
Usługi brokerskie w świetle przepisów o cenach transferowych
Prawidłowa kwalifikacja transakcji o charakterze brokerskim z całą pewnością nie jest dla podatników...
Warunki dotyczące rynkowego charakteru transakcji
W poprzednim wpisie przedstawiliśmy główne pojęcia związane z tematyką korekty TP oraz cztery warunki,...
1 2 3 58