Trochę o powiązaniach

Blog O CENACH TRANSFEROWYCH

Trochę o powiązaniach

Blog O CENACH TRANSFEROWYCH

Ceny transferowe od pewnego czasu znalazły się w centrum zainteresowania administracji podatkowej jako jeden z priorytetów działań Ministerstwa Finansów. Internacjonalizacja biznesu i wzrost liczby operacji gospodarczych przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z siedzibami w różnych krajach spowodowały konieczność zmiany podejścia do obowiązku dokumentowania takich transakcji oraz ich ujednolicenia na poziomie ponadnarodowym.

OECD w ramach projektu BEPS wypracowało wspólne zasady służące uszczelnieniu systemów podatkowych państw – członków OECD oraz zapobieganiu zjawisku przerzucania dochodów przez podmioty powiązane. Nowelizacja polskich przepisów w tym zakresie w pełni realizuje cel OECD, a zmiany są na tyle duże, istotne i skomplikowane, że w praktyce zmieniają znaczenie dokumentacji cen transferowych.

Zawiłości nowych obowiązków i wątpliwości praktyczne będą w tym miejscu wyjaśniać eksperci Zespołu Cen Transferowych MDDP.  Zapraszamy do bieżącego śledzenia „Trochę o powiązaniach”!

Restrukturyzacja niejedno ma imię! Globalne spojrzenie na restrukturyzację w cenach transferowych
Międzynarodowe grupy często dokonują restrukturyzacji biznesu. Przypominamy, że restrukturyzację między...
Ceny transferowe mogą pomóc rozwinąć Twój biznes na międzynarodową skalę
W 2022 r. polskie inwestycje bezpośrednie netto za granicą wyniosły 28,2 mld zł. To ponad dwukrotnie...
Korekty cen transferowych: globalne wyzwanie, krajowe obowiązki
Korekty cen transferowych (korekty TP) stanowią złożony i obszerny temat, a ich prawidłowe rozliczenie...
Rozliczenia międzynarodowe – globalna i lokalna perspektywa TP – o czym pamiętać?
Główna zasada gry jest ta sama Międzynarodowe grupy mogą zarządzać tematem cen transferowych na dwa sposoby...
Centralizacja prac z obszaru cen transferowych dla grup międzynarodowych - czy (i dlaczego) warto.
Czy z perspektywy całej grupy korzystne jest samodzielne wypełnianie obowiązków TP przez każdy z podmiotów?...
Ceny transferowe bez granic: nasze międzynarodowe rozwiązania
Ceny transferowe to zagadnienie (przede wszystkim) międzynarodowe. Dlaczego? Bo biznes jest międzynarodowy....
Ceny transferowe bez granic: nasze międzynarodowe kompetencje
Jak dobrze znasz Zespół Cen Transferowych MDDP? Czy wiesz, że w tym roku świętujemy 20-lecie działalności...
Usługi niematerialne na celowniku organów skarbowych – jak bronić się przed recharakteryzacją transakcji?
Mechanizm recharakteryzacji polega na zakwestionowaniu przez organ skarbowy klasyfikacji transakcji z...
Rynkowość pożyczki to nie tylko wysokość oprocentowania
Transakcje finansowe są jednymi z najczęściej realizowanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi...
Analizy porównawcze – sądy również stawiają na jakość!
Z każdym rokiem sądy coraz częściej potwierdzają, że prawidłowo sporządzona analiza cen transferowych...
Usługi wewnątrzgrupowe – jak zabezpieczyć?
Specyfika grupowych usług niematerialnych, wysoka wartość tych kosztów, otrzymywanie faktur rzutem na...
Korekty cen transferowych pod lupą organów podatkowych – trendy w 2023 r.
Korekty cen nadal nie są zagadnieniem jednoznacznym i budzą wątpliwości podatników. W 2023 roku sądy...
Znaczenie profilu funkcjonalnego – klucz do zrozumienia transakcji kontrolowanych
W kontekście cen transferowych jednym z najważniejszych aspektów, który muszą rozważyć podatnicy, jest...
Znaczenie jakości analiz porównawczych w transakcjach finansowych
Pożyczka wewnątrzgrupowa Pożyczki wewnątrzgrupowe, tak jak inne transakcje z podmiotami powiązanymi,...
Rozwój biznesu a potencjał narzędzi do planowania cen transferowych
W dynamicznym świecie biznesu, planowanie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi staje się nieodzownym...
APA-C, czyli sprawozdanie z realizacji porozumienia APA
APA (advance pricing arrangement) jest porozumieniem dotyczącym ceny transferowej stosowanej w transakcjach...
Planując ESG pamiętajmy o cenach transferowych
W ostatnim czasie zauważalny jest znaczący wzrost zainteresowania tematyką ESG. Wynika to z dwóch powodów:...
Nieodpłatne umorzenie udziałów może być transakcją kontrolowaną?
Pod koniec lutego 2024 r. opublikowano długo oczekiwane w środowisku doradców podatkowych uzasadnienie...
Zbliża się termin na złożenie CBC-P
Termin na złożenie powiadomienia CBC (CBC-P) za 2023 r. do Szefa KAS mija już wkrótce –  31 marca...
Najnowsze dane statystyczne dotyczące procedury APA
KAS opublikowało statystyki dotyczące procedury APA za  2023 rok. Szczegółowe statystyki są dostępne...
Dlaczego odpowiednie określenie profilu funkcjonalnego ma znaczenie?
Dlaczego odpowiednie określenie profilu funkcjonalnego ma znaczenie? Profil funkcjonalny należy rozumieć...
1 2 3 20
Restrukturyzacja niejedno ma imię! Globalne spojrzenie na restrukturyzację w cenach transferowych
Międzynarodowe grupy często dokonują restrukturyzacji biznesu. Przypominamy, że restrukturyzację między...
Ceny transferowe mogą pomóc rozwinąć Twój biznes na międzynarodową skalę
W 2022 r. polskie inwestycje bezpośrednie netto za granicą wyniosły 28,2 mld zł. To ponad dwukrotnie...
Korekty cen transferowych: globalne wyzwanie, krajowe obowiązki
Korekty cen transferowych (korekty TP) stanowią złożony i obszerny temat, a ich prawidłowe rozliczenie...
Rozliczenia międzynarodowe – globalna i lokalna perspektywa TP – o czym pamiętać?
Główna zasada gry jest ta sama Międzynarodowe grupy mogą zarządzać tematem cen transferowych na dwa sposoby...
Centralizacja prac z obszaru cen transferowych dla grup międzynarodowych - czy (i dlaczego) warto.
Czy z perspektywy całej grupy korzystne jest samodzielne wypełnianie obowiązków TP przez każdy z podmiotów?...
Ceny transferowe bez granic: nasze międzynarodowe rozwiązania
Ceny transferowe to zagadnienie (przede wszystkim) międzynarodowe. Dlaczego? Bo biznes jest międzynarodowy....
1 2 3 68