Trochę o CIT

Blog O PODATKACH DOCHODOWYCH

Trochę o CIT

Blog O PODATKACH DOCHODOWYCH

Przepisy dotyczące podatków dochodowych po raz kolejny przechodzą rewolucyjne zmiany. Zarówno ilość, jak i charakter wprowadzonych zmian budzą emocje podatników, a nowe przepisy wymagają nowych analiz i interpretacji ze strony ekspertów.

Poza zmianami, które mają doprowadzić do uszczelnienia systemu, wśród nowych przepisów znalazły się też takie, które dotyczą ułatwień dla podatników. Warto dokładnie je poznać i odkryć jakie korzyści w zakresie rozliczeń podatkowych stwarzają nowe regulacje.

Jak niemal każda duża nowelizacja, także i ta nie ustrzegła się błędów legislacyjnych, a wiele nowych przepisów w zakresie podatków dochodowych jest nieprecyzyjna i wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Część z nich została skorygowana przez Ministerstwo Finansów bardzo szybko wobec postulatów podatników, wskazujących na trudności z implementacją nowych przepisów, jednak wiele z nich wciąż stwarza realne ryzyko niejednolitej oceny przez organy podatkowe.

Na blogu MDDP poświęconym podatkom dochodowym, eksperci MDDP będą na bieżąco wyjaśniać zawiłości nowego prawa podatkowego w zakresie CIT, dzielić się interpretacjami obowiązujących przepisów, a także odkrywać możliwości jakie stwarzają.

Przepisy dotyczące opodatkowania reorganizacji dalej niejasne
27 czerwca 2022 roku został opublikowany projekt nowelizacji niektórych przepisów m.in. z zakresu podatków...
Formularz WH-OSC. Nowe przepisy i kolejne wątpliwości
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia niektórych...
Jak wyglądają zwroty podatku minimalnego od budynków?
Podatek minimalny od budynków muszą, poza okresem zwolnienia covidowego, płacić właściciele dużych nieruchomości...
WHT 2022 - wprowadzenie mechanizmu pay and refund
Już w 2018 roku opublikowano projekt zmian przepisów dotyczących podatku u źródła, który przewidywał...
CIT estoński w korekcie Polskiego Ładu
W ramach naprawiania reformy „Polskiego Ładu”, Ministerstwo Finansów planuje kolejne liczne modyfikacje...
Fiskus korzystnie o limitowaniu kosztów finansowania dłużnego w 2022 roku
Od początku 2022 r. funkcjonują nowe zasady limitowania kosztów finansowania dłużnego (KFD) u podatników...
Nieład w CIT z (niewystarczającą) korektą
Projekt zmian w ustawie o CIT korygujący wcześniejsze zmiany wprowadzone w ramach reform nazywanych Polskim...
CIT estoński w pytaniach i odpowiedziach
Czy „CIT estoński” jest dobrym rozwiązaniem? Jakie korzyści podatkowe daje ten model opodatkowania? Główną...
Obniżona stawka odsetek za zwłokę również od zaległych zaliczek na CIT
31 maja 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki dotyczące możliwości zastosowania obniżonej...
Wartość majątku w przypadku podziału lub łączenia spółek a ustalenie przychodu podatkowego
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 28 kwietnia 2022 r. (sygn. II FSK 2031/19) orzekł, że pod...
Można wstecznie korygować stawki amortyzacyjne
Można się już zapoznać z  pisemnym uzasadnieniem  wyroku NSA z 3 lutego 2022 r., sygn. II FSK 1413/19,...
Kolejna dyrektywa regulująca kwestie podatkowe
Europejski legislator nie zwalnia tempa! Niedawno opublikowano projekt dyrektywy regulującej kwestie...
Wynagrodzenie za usługę wspólnika nie jest ukrytym zyskiem przy estońskim CIT
Estoński CIT wraca do łask, lecz pojawiają się praktyczne wątpliwości co do sposobu rozliczeń w niektórych...
Spółka holdingowa a zwolnienie dywidendy od podatku
Pojawiają się kolejne interpretacje indywidualne dotyczące stosowania zwolnienia podatkowego dla spółek...
Zniesienie stanu epidemii
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej...
Koszty w spółkach uzyskujących przychody zwolnione i opodatkowanie
Podatnik uzyskujący przychody podlegające opodatkowaniu i przychody zwolnione z podatku dochodowego ma...
Podatek od przychodów z budynków wraca od czerwca 2022 roku
Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia od dnia 16 maja 2022 r. zostanie odwołany w Polsce  stan epidemii...
Termin przekazywania informacji o schematach podatkowych
Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 16 maja 2022 r. zostanie zniesiony w Polsce stan...
Co nowego w podatku minimalnym od budynków?
Podatek od przychodów z budynków (tzw. podatek minimalny od budynków) został zawieszony w związku ze...
Pierwsza interpretacja dotycząca zwolnienia dla spółek holdingowych
Od początku 2022 r. funkcjonuje zwolnienie podatkowe dla spółek holdignowych. Polska spółka holdingowa,...
Podatek od nieruchomości a ewidencja środków trwałych
Podatkowi od nieruchomości (PON) podlegają m.in. budowle, niezależnie od tego, czy są wykazywane przez...
1 2 3 12
Przepisy dotyczące opodatkowania reorganizacji dalej niejasne
27 czerwca 2022 roku został opublikowany projekt nowelizacji niektórych przepisów m.in. z zakresu podatków...
Formularz WH-OSC. Nowe przepisy i kolejne wątpliwości
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia niektórych...
Jak wyglądają zwroty podatku minimalnego od budynków?
Podatek minimalny od budynków muszą, poza okresem zwolnienia covidowego, płacić właściciele dużych nieruchomości...
WHT 2022 - wprowadzenie mechanizmu pay and refund
Już w 2018 roku opublikowano projekt zmian przepisów dotyczących podatku u źródła, który przewidywał...
CIT estoński w korekcie Polskiego Ładu
W ramach naprawiania reformy „Polskiego Ładu”, Ministerstwo Finansów planuje kolejne liczne modyfikacje...
Fiskus korzystnie o limitowaniu kosztów finansowania dłużnego w 2022 roku
Od początku 2022 r. funkcjonują nowe zasady limitowania kosztów finansowania dłużnego (KFD) u podatników...
1 2 3 40