Trochę o CIT

Blog O PODATKACH DOCHODOWYCH

Trochę o CIT

Blog O PODATKACH DOCHODOWYCH

Przepisy dotyczące podatków dochodowych po raz kolejny przechodzą rewolucyjne zmiany. Zarówno ilość, jak i charakter wprowadzonych zmian budzą emocje podatników, a nowe przepisy wymagają nowych analiz i interpretacji ze strony ekspertów.

Poza zmianami, które mają doprowadzić do uszczelnienia systemu, wśród nowych przepisów znalazły się też takie, które dotyczą ułatwień dla podatników. Warto dokładnie je poznać i odkryć jakie korzyści w zakresie rozliczeń podatkowych stwarzają nowe regulacje.

Jak niemal każda duża nowelizacja, także i ta nie ustrzegła się błędów legislacyjnych, a wiele nowych przepisów w zakresie podatków dochodowych jest nieprecyzyjna i wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Część z nich została skorygowana przez Ministerstwo Finansów bardzo szybko wobec postulatów podatników, wskazujących na trudności z implementacją nowych przepisów, jednak wiele z nich wciąż stwarza realne ryzyko niejednolitej oceny przez organy podatkowe.

Na blogu MDDP poświęconym podatkom dochodowym, eksperci MDDP będą na bieżąco wyjaśniać zawiłości nowego prawa podatkowego w zakresie CIT, dzielić się interpretacjami obowiązujących przepisów, a także odkrywać możliwości jakie stwarzają.

Nie każda spółka musi opodatkowywać swoje budowle
U wielu podatników pokutuje podejście, że wszystkie budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają...
Terminale kolejowe wciąż bez zwolnienia z podatku od nieruchomości
Od 2022 r. istotnie zmieniło się zwolnienie dla infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości (PON)....
REIT-y w Polsce: Szansa na rozwój rynku nieruchomości
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło założenia do ustawy wprowadzającej REIT-y (czyli SINN-y...
JPK CIT – kolejny obowiązek dla podatników / cz. 1
Prace nad wprowadzeniem jednolitego pliku kontrolnego w zakresie danych rachunkowych i rozliczeń CIT...
Pozostawienie zysku w spółce to szansa na zmniejszenie podatku nawet o 142 500 zł
Z końcem marca upłynął termin na sporządzenie sprawozdań finansowych przez większość spółek kapitałowych,...
Zbiorniki nie zawsze są budowlami dla podatku od nieruchomości
Od kilku lat dominuje podejście, zgodnie z którym zbiorniki podlegają podatkowi od nieruchomości (PON)...
Rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Kolejne wyroki potwierdzają brak CIT, ale nie PIT
8 lutego 2024 r. został wydany kolejny wyrok potwierdzający dotychczasową linię orzeczniczą, dotyczącą...
Nowe propozycje definicji budowli i budynku
Kolejne podmioty zgłaszają swoje propozycje podatkowych definicji budowli i budynku. Z uwagi na zakwestionowanie...
Dlaczego warto rozważyć wykorzystanie przepisów o PSH w ramach grup kapitałowych funkcjonujących w branży OZE?
Branża Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) od lat prężnie się rozwija i – mimo ogólnej dekononiunktury...
Skutki podatkowe krótkotrwałego wynajmu nieruchomości przez fundację rodzinną
Celem wprowadzenia fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego było umożliwienie gromadzenia mienia,...
Podatnicy wpuszczeni w kanał?
Oczekiwana nowa definicja budowli dla celów podatku od nieruchomości, może zmienić sytuację właścicieli...
Nowe światło na rozliczanie projektów mieszkaniowych
W wyroku WSA w Warszawie z 13 marca 2024 r., sygn. III SA/Wa 2491/23, sąd przełamuje dotychczasową praktykę...
Nowa kategoria połączeń w Kodeksie Spółek Handlowych
W 2023 roku do Kodeksu Spółek Handlowych została wprowadzona nowa kategoria połączeń umożliwiająca przeprowadzenie...
Polska będzie stosować kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy (QDMTT)?
Ministerstwo Finansów  w marcu 2024 ma przedstawić projekt ustawy implementującej – do krajowego porządku...
Kto powinien składać CIT-N2/PIT-N2 przy raportowaniu spółek nieruchomościowych?
Termin na wypełnienie obowiązków informacyjnych związanych ze spółkami nieruchomościowymi, których rok...
Jak ulga badawczo-rozwojowa pomaga firmom działać ekologicznie?
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) stanowi obecnie konieczną koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem,...
Podatek katastralny w Polsce nie tak szybko
W ostatnim czasie powróciła kwestia wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego, chociaż dla biznesu,...
Ulga na robotyzację – korzystny wyrok przy ustalaniu kwoty podlegającej odliczeniu
Podobnie jak w przypadku ulgi na ekspansję, od 1 stycznia 2022 r. można skorzystać z ulgi na robotyzację,...
Jaki podatek od starych obiektów?
Budowle, które są już całkowicie zamortyzowane, a zatem zwykle bardzo stare, podlegają opodatkowaniu...
Jakie są kluczowe elementy obliczania wyników taksonomii ESG?
Taksonomia ESG to kluczowy element raportowania ESG, który skupia się na konkretnych wymogach (kryteriach...
Opinia zabezpieczająca Szefa KAS: Fundacja rodzinna a unikanie opodatkowania
Zgodnie z opinią zabezpieczającą Szefa KAS z 21 grudnia 2023 r. (nr DKP3.8082.5.2023), utworzenie w opisanym...
1 2 3 16
Nie każda spółka musi opodatkowywać swoje budowle
U wielu podatników pokutuje podejście, że wszystkie budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają...
Terminale kolejowe wciąż bez zwolnienia z podatku od nieruchomości
Od 2022 r. istotnie zmieniło się zwolnienie dla infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości (PON)....
REIT-y w Polsce: Szansa na rozwój rynku nieruchomości
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło założenia do ustawy wprowadzającej REIT-y (czyli SINN-y...
JPK CIT – kolejny obowiązek dla podatników / cz. 1
Prace nad wprowadzeniem jednolitego pliku kontrolnego w zakresie danych rachunkowych i rozliczeń CIT...
Pozostawienie zysku w spółce to szansa na zmniejszenie podatku nawet o 142 500 zł
Z końcem marca upłynął termin na sporządzenie sprawozdań finansowych przez większość spółek kapitałowych,...
Zbiorniki nie zawsze są budowlami dla podatku od nieruchomości
Od kilku lat dominuje podejście, zgodnie z którym zbiorniki podlegają podatkowi od nieruchomości (PON)...
1 2 3 54