Trochę o CIT

Blog O PODATKACH DOCHODOWYCH

Trochę o CIT

Blog O PODATKACH DOCHODOWYCH

Przepisy dotyczące podatków dochodowych po raz kolejny przechodzą rewolucyjne zmiany. Zarówno ilość, jak i charakter wprowadzonych zmian budzą emocje podatników, a nowe przepisy wymagają nowych analiz i interpretacji ze strony ekspertów.

Poza zmianami, które mają doprowadzić do uszczelnienia systemu, wśród nowych przepisów znalazły się też takie, które dotyczą ułatwień dla podatników. Warto dokładnie je poznać i odkryć jakie korzyści w zakresie rozliczeń podatkowych stwarzają nowe regulacje.

Jak niemal każda duża nowelizacja, także i ta nie ustrzegła się błędów legislacyjnych, a wiele nowych przepisów w zakresie podatków dochodowych jest nieprecyzyjna i wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Część z nich została skorygowana przez Ministerstwo Finansów bardzo szybko wobec postulatów podatników, wskazujących na trudności z implementacją nowych przepisów, jednak wiele z nich wciąż stwarza realne ryzyko niejednolitej oceny przez organy podatkowe.

Na blogu MDDP poświęconym podatkom dochodowym, eksperci MDDP będą na bieżąco wyjaśniać zawiłości nowego prawa podatkowego w zakresie CIT, dzielić się interpretacjami obowiązujących przepisów, a także odkrywać możliwości jakie stwarzają.

Jak rozliczyć w CIT wydatki na park, chodnik czy plac zabaw obok inwestycji?
W związku z realizowanymi inwestycjami, inwestorzy często ponoszą wydatki na infrastrukturę towarzyszącą,...
Rozszerzone obowiązki raportowania spółek nieruchomościowych
Do końca marca 2023 r. spółki nieruchomościowe (z rokiem podatkowym odpowiadającym kalendarzowemu) oraz...
Zakres działalności fundacji rodzinnej a jej opodatkowanie
Celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie majątku i zarządzanie nim w interesie beneficjentów. W tym...
Płatności do Rosji mogą być schematem podatkowym
Od 21 lutego 2023 roku Federacja Rosyjska została wpisana na listę krajów niechętnych współpracy podatkowej. Jedną...
Zwolnienie podatkowe dla dywidend tylko dla wypłat dla rzeczywistych odbiorców (beneficial owner)
Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok dotyczący wymogów, jakie muszą być spełnione, aby wypłacane...
Wymagany okres posiadania udziałów liczy się od daty nabycia - fiskus zmienia stanowisko w sprawie zwolnień dla polskiej spółki holdingowej
24 stycznia 2023 r. Dyrektor KIS wydał pozytywną interpretację (nr 0114-KDIP2-2.4010.242.2022.1.SP) dotyczącą...
Kolejne obowiązki dużych przedsiębiorstw międzynarodowych na horyzoncie
Globalny podatek minimalny 15 grudnia 2022 r. została przyjęta Dyrektywa Rady (UE) 2022/2523 w sprawie...
Pierwsze wyroki o podatkowej amortyzacji nieruchomości inwestycyjnych w spółkach nieruchomościowych
Od początku 2022 r. w ustawie CIT funkcjonuje ograniczenie dla spółek nieruchomościowych (czyli m.in....
Zmiany dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji
1 stycznia 2023 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym...
Zasady dokonywania korekt – czy wyroki NSA zmienią praktykę stosowania kursu walut?
Wyróżniamy dwa rodzaje korekt – in plus, które zwiększają przychód lub zmniejszają koszty uzyskania przychodów...
NSA korzystnie o kosztach uzyskania przychodów przy sprzedaży przedmiotu aportu
Sprzedając składnik majątku warto sprawdzić w jaki sposób był nabyty, bo w zależności od trybu nabycia,...
Podatek od nieruchomości od urządzeń technicznych tylko wyjątkowo
Jednym z trudniejszym zagadnień na gruncie podatku od nieruchomości (PON) jest opodatkowanie urządzeń...
Nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej
Fundacja będzie mogła w określonym zakresie prowadzić działalność gospodarczą, w tym być wspólnikiem...
Ulga na robotyzację – dotyczy amortyzacji czy wydatków na zakup?
Niebawem mija rok, odkąd zaczęła obowiązywać ulga na robotyzację. Przypomnijmy: podatnik uzyskujący przychody...
Praktyczne znaczenie uchwały NSA ws. stacji redukcji gazu
10 października 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę o sygn....
Podatek u źródła – co jeszcze uległo zmianie od 1 stycznia 2022?
Razem z wprowadzeniem w życie mechanizmu pay and refund zmieniającego zasady dotyczące rozliczenia podatku...
Oświadczenie WH-OSC – zmiany zasad składania formularza w roku 2022
30 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z 29 sierpnia 2022...
Podatek u źródła – czy to już granica absurdu?
Jest rok 2017 r. Pani Główna Księgowa w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowywała...
Podatek u źródła – którą drogę formalną wybrać?
Od 1 stycznia 2022 roku płatnicy podatku u źródła znaleźli się w nowej rzeczywistości. System tzw. ulgi...
Korzystne zmiany w modelu Polskiej Spółki Holdingowej
Od 1 stycznia 2023 r. model Polskiej Spółki Holdingowej (PSH) ma ulec znacznym zmianom, przede wszystkim...
Niższy sufit – niższy podatek
W podatku od nieruchomości (PON) dla pomieszczeń niższych niż 2,2 m przewiduje się połowę podstawy opodatkowania,...
1 2 3 13
Jak rozliczyć w CIT wydatki na park, chodnik czy plac zabaw obok inwestycji?
W związku z realizowanymi inwestycjami, inwestorzy często ponoszą wydatki na infrastrukturę towarzyszącą,...
Rozszerzone obowiązki raportowania spółek nieruchomościowych
Do końca marca 2023 r. spółki nieruchomościowe (z rokiem podatkowym odpowiadającym kalendarzowemu) oraz...
Zakres działalności fundacji rodzinnej a jej opodatkowanie
Celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie majątku i zarządzanie nim w interesie beneficjentów. W tym...
Płatności do Rosji mogą być schematem podatkowym
Od 21 lutego 2023 roku Federacja Rosyjska została wpisana na listę krajów niechętnych współpracy podatkowej. Jedną...
Zwolnienie podatkowe dla dywidend tylko dla wypłat dla rzeczywistych odbiorców (beneficial owner)
Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok dotyczący wymogów, jakie muszą być spełnione, aby wypłacane...
Wymagany okres posiadania udziałów liczy się od daty nabycia - fiskus zmienia stanowisko w sprawie zwolnień dla polskiej spółki holdingowej
24 stycznia 2023 r. Dyrektor KIS wydał pozytywną interpretację (nr 0114-KDIP2-2.4010.242.2022.1.SP) dotyczącą...
1 2 3 43