Trochę o CIT

Blog O PODATKACH DOCHODOWYCH

Trochę o CIT

Blog O PODATKACH DOCHODOWYCH

Przepisy dotyczące podatków dochodowych po raz kolejny przechodzą rewolucyjne zmiany. Zarówno ilość, jak i charakter wprowadzonych zmian budzą emocje podatników, a nowe przepisy wymagają nowych analiz i interpretacji ze strony ekspertów.

Poza zmianami, które mają doprowadzić do uszczelnienia systemu, wśród nowych przepisów znalazły się też takie, które dotyczą ułatwień dla podatników. Warto dokładnie je poznać i odkryć jakie korzyści w zakresie rozliczeń podatkowych stwarzają nowe regulacje.

Jak niemal każda duża nowelizacja, także i ta nie ustrzegła się błędów legislacyjnych, a wiele nowych przepisów w zakresie podatków dochodowych jest nieprecyzyjna i wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Część z nich została skorygowana przez Ministerstwo Finansów bardzo szybko wobec postulatów podatników, wskazujących na trudności z implementacją nowych przepisów, jednak wiele z nich wciąż stwarza realne ryzyko niejednolitej oceny przez organy podatkowe.

Na blogu MDDP poświęconym podatkom dochodowym, eksperci MDDP będą na bieżąco wyjaśniać zawiłości nowego prawa podatkowego w zakresie CIT, dzielić się interpretacjami obowiązujących przepisów, a także odkrywać możliwości jakie stwarzają.

BEPS 2.0 zmieni umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Filar Drugi proponowanej przez OECD reformy międzynarodowego prawa podatkowego koncentruje się na określeniu...
Opinia o stosowaniu preferencji w podatku u źródła uzyskana przed 1 stycznia 2022 r. ważna nawet 5 lat
1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmienione przepisy dotyczące podatku u źródła. Jednym z nowych rozwiązań,...
Korzyści z podatkowej grupy kapitałowej
W artykule na blogu z 2 sierpnia [link] omawialiśmy konieczność uważności w rozliczeniach członków podatkowej...
Warunek braku zwolnienia z opodatkowania jako kość niezgody pomiędzy płatnikami/podatnikami a organem
Jednym z warunków zwolnienia dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych z podatku u źródła na gruncie...
Ulga B+R również za wynagrodzenie za czas urlopu i choroby – kolejne orzeczenia NSA
Kolejne wyroki wpisują się w pozytywną dla podatników linię orzeczniczą sądów administracyjnych w zakresie...
Wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2024 r. zostały opublikowane. Wzrost jest istotny (średnio...
Prace nad objaśnieniami w zakresie podatku u źródła wznowione
Ministerstwo Finansów, po ponad 4 latach od opublikowania pierwszego projektu, podjęło ponownie prace...
31 sierpnia 2023 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Jedną ze zmian jest zwolnienie z PCC w przypadku nabycia pierwszego mieszkania przez osoby fizyczne w...
Precedensowy wyrok dla branży najmu komercyjnego w zakresie podatku od nieruchomości
W wyroku z 12.07.2023 r., sygn. III FSK 250/23 NSA stwierdził, że właściwą stawką podatku od nieruchomości...
Ukryte zyski w estońskim CIT
11 lipca 2023 r. NSA wydał wyrok w którym odniósł się do świadczeń dokonywanych na rzecz wspólników spółki...
Zwrot podatku minimalnego od budynków
Podatnicy z rokiem podatkowym odpowiadającym kalendarzowemu mogą już ubiegać się o zwrot podatku minimalnego...
Hotele poza podatkiem minimalnym od budynków – przełomowy wyrok NSA
W wyroku z 4 lipca 2023 r., sygn. akt II FSK 71/21, NSA uznał, że hotele nie podlegają podatkowi od przychodów...
Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – sąd po stronie podatnika!
W wyroku z 27 czerwca 2023 r.[1] WSA w Łodzi uchylił interpretację indywidualną Dyrektora KIS, która...
Nowelizacja ustawy o PCC czeka na podpis Prezydenta
7 lipca 2023 r. Sejm odrzucił poprawki Senatu do projektu ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o...
Estoński CIT a ukryte zyski
„Estoński CIT” to potoczna nazwa przepisów o  ryczałcie od dochodów spółek. Jednak polski model opodatkowania...
Propozycje zmian w Ordynacji podatkowej cz. I
Ma być prościej i łatwiej… ale komu? Propozycje zmian w Ordynacji podatkowej cz. I – Kontrola podatkowa...
NSA: Zwolnienie strefowe nie dla odszkodowania
W wyroku z 13 maja 2023 r. (sygn. II FSK 13/21) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że odszkodowanie...
Stosowanie certyfikatów rezydencji już niedługo bez specjalnych zasad COVIDowych
2 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia...
Polska Spółka Holdingowa: sądy administracyjne po stronie podatników, jednak zwolnienia holdingowe dla spółek giełdowych nadal pod znakiem zapytania
Na początku marca WSA w Poznaniu i Warszawie uchyliły interpretacje Dyrektora KIS, w których  odmówiono...
Fundacja rodzinna, jej mienie i wpływ na opodatkowanie beneficjentów
Fundacja rodzinna ma za zadanie zarządzać majątkiem prywatnym, w tym także pomóc w zarządzaniu sukcesją....
Co wiadomo po roku funkcjonowania mechanizmu pay and refund w podatku u źródła?
Niedawno minął rok od wejścia w życie przepisów, które dotyczą systemu zapłaty i zwrotu (ang. pay and...
1 2 3 14
BEPS 2.0 zmieni umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Filar Drugi proponowanej przez OECD reformy międzynarodowego prawa podatkowego koncentruje się na określeniu...
Opinia o stosowaniu preferencji w podatku u źródła uzyskana przed 1 stycznia 2022 r. ważna nawet 5 lat
1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmienione przepisy dotyczące podatku u źródła. Jednym z nowych rozwiązań,...
Korzyści z podatkowej grupy kapitałowej
W artykule na blogu z 2 sierpnia [link] omawialiśmy konieczność uważności w rozliczeniach członków podatkowej...
Warunek braku zwolnienia z opodatkowania jako kość niezgody pomiędzy płatnikami/podatnikami a organem
Jednym z warunków zwolnienia dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych z podatku u źródła na gruncie...
Ulga B+R również za wynagrodzenie za czas urlopu i choroby – kolejne orzeczenia NSA
Kolejne wyroki wpisują się w pozytywną dla podatników linię orzeczniczą sądów administracyjnych w zakresie...
Wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2024 r. zostały opublikowane. Wzrost jest istotny (średnio...
1 2 3 48