Trochę o CIT

Blog O PODATKACH DOCHODOWYCH

Trochę o CIT

Blog O PODATKACH DOCHODOWYCH

Przepisy dotyczące podatków dochodowych po raz kolejny przechodzą rewolucyjne zmiany. Zarówno ilość, jak i charakter wprowadzonych zmian budzą emocje podatników, a nowe przepisy wymagają nowych analiz i interpretacji ze strony ekspertów.

Poza zmianami, które mają doprowadzić do uszczelnienia systemu, wśród nowych przepisów znalazły się też takie, które dotyczą ułatwień dla podatników. Warto dokładnie je poznać i odkryć jakie korzyści w zakresie rozliczeń podatkowych stwarzają nowe regulacje.

Jak niemal każda duża nowelizacja, także i ta nie ustrzegła się błędów legislacyjnych, a wiele nowych przepisów w zakresie podatków dochodowych jest nieprecyzyjna i wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Część z nich została skorygowana przez Ministerstwo Finansów bardzo szybko wobec postulatów podatników, wskazujących na trudności z implementacją nowych przepisów, jednak wiele z nich wciąż stwarza realne ryzyko niejednolitej oceny przez organy podatkowe.

Na blogu MDDP poświęconym podatkom dochodowym, eksperci MDDP będą na bieżąco wyjaśniać zawiłości nowego prawa podatkowego w zakresie CIT, dzielić się interpretacjami obowiązujących przepisów, a także odkrywać możliwości jakie stwarzają.

NSA korzystnie o kosztach uzyskania przychodów przy sprzedaży przedmiotu aportu
Sprzedając składnik majątku warto sprawdzić w jaki sposób był nabyty, bo w zależności od trybu nabycia,...
Podatek od nieruchomości od urządzeń technicznych tylko wyjątkowo
Jednym z trudniejszym zagadnień na gruncie podatku od nieruchomości (PON) jest opodatkowanie urządzeń...
Nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej
Fundacja będzie mogła w określonym zakresie prowadzić działalność gospodarczą, w tym być wspólnikiem...
Ulga na robotyzację – dotyczy amortyzacji czy wydatków na zakup?
Niebawem mija rok, odkąd zaczęła obowiązywać ulga na robotyzację. Przypomnijmy: podatnik uzyskujący przychody...
Praktyczne znaczenie uchwały NSA ws. stacji redukcji gazu
10 października 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę o sygn....
Podatek u źródła – co jeszcze uległo zmianie od 1 stycznia 2022?
Razem z wprowadzeniem w życie mechanizmu pay and refund zmieniającego zasady dotyczące rozliczenia podatku...
Oświadczenie WH-OSC – zmiany zasad składania formularza w roku 2022
30 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z 29 sierpnia 2022...
Podatek u źródła – czy to już granica absurdu?
Jest rok 2017 r. Pani Główna Księgowa w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowywała...
Podatek u źródła – którą drogę formalną wybrać?
Od 1 stycznia 2022 roku płatnicy podatku u źródła znaleźli się w nowej rzeczywistości. System tzw. ulgi...
Korzystne zmiany w modelu Polskiej Spółki Holdingowej
Od 1 stycznia 2023 r. model Polskiej Spółki Holdingowej (PSH) ma ulec znacznym zmianom, przede wszystkim...
Niższy sufit – niższy podatek
W podatku od nieruchomości (PON) dla pomieszczeń niższych niż 2,2 m przewiduje się połowę podstawy opodatkowania,...
Przepisy dotyczące opodatkowania reorganizacji dalej niejasne
27 czerwca 2022 roku został opublikowany projekt nowelizacji niektórych przepisów m.in. z zakresu podatków...
Formularz WH-OSC. Nowe przepisy i kolejne wątpliwości
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia niektórych...
Jak wyglądają zwroty podatku minimalnego od budynków?
Podatek minimalny od budynków muszą, poza okresem zwolnienia covidowego, płacić właściciele dużych nieruchomości...
WHT 2022 - wprowadzenie mechanizmu pay and refund
Już w 2018 roku opublikowano projekt zmian przepisów dotyczących podatku u źródła, który przewidywał...
CIT estoński w korekcie Polskiego Ładu
W ramach naprawiania reformy „Polskiego Ładu”, Ministerstwo Finansów planuje kolejne liczne modyfikacje...
Fiskus korzystnie o limitowaniu kosztów finansowania dłużnego w 2022 roku
Od początku 2022 r. funkcjonują nowe zasady limitowania kosztów finansowania dłużnego (KFD) u podatników...
Nieład w CIT z (niewystarczającą) korektą
Projekt zmian w ustawie o CIT korygujący wcześniejsze zmiany wprowadzone w ramach reform nazywanych Polskim...
CIT estoński w pytaniach i odpowiedziach
Czy „CIT estoński” jest dobrym rozwiązaniem? Jakie korzyści podatkowe daje ten model opodatkowania? Główną...
Obniżona stawka odsetek za zwłokę również od zaległych zaliczek na CIT
31 maja 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki dotyczące możliwości zastosowania obniżonej...
Wartość majątku w przypadku podziału lub łączenia spółek a ustalenie przychodu podatkowego
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 28 kwietnia 2022 r. (sygn. II FSK 2031/19) orzekł, że pod...
1 2 3 12
NSA korzystnie o kosztach uzyskania przychodów przy sprzedaży przedmiotu aportu
Sprzedając składnik majątku warto sprawdzić w jaki sposób był nabyty, bo w zależności od trybu nabycia,...
Podatek od nieruchomości od urządzeń technicznych tylko wyjątkowo
Jednym z trudniejszym zagadnień na gruncie podatku od nieruchomości (PON) jest opodatkowanie urządzeń...
Nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej
Fundacja będzie mogła w określonym zakresie prowadzić działalność gospodarczą, w tym być wspólnikiem...
Ulga na robotyzację – dotyczy amortyzacji czy wydatków na zakup?
Niebawem mija rok, odkąd zaczęła obowiązywać ulga na robotyzację. Przypomnijmy: podatnik uzyskujący przychody...
Praktyczne znaczenie uchwały NSA ws. stacji redukcji gazu
10 października 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę o sygn....
Podatek u źródła – co jeszcze uległo zmianie od 1 stycznia 2022?
Razem z wprowadzeniem w życie mechanizmu pay and refund zmieniającego zasady dotyczące rozliczenia podatku...
1 2 3 42