Trochę o VAT

Blog PODATKOWY

Trochę o VAT

Blog PODATKOWY

Świat podatku VAT zawsze charakteryzował się dużą dynamiką. Świadczy o tym choćby kilkadziesiąt nowelizacji ustawy o VAT dokonanych w ciągu niewiele ponad kilkunastu lat jej obowiązywania.  Co roku pojawiało się kilkanaście, a często nawet kilkadziesiąt wyroków polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które potrafiły w zupełnie fundamentalny sposób zmienić dotychczasową praktykę stosowania przepisów przez organy podatkowe, dając podatnikom nowe możliwości lub stawiając przed nimi nowe, często nieoczekiwane, wyzwania.

A przed nami kolejne zmiany wynikające w dużym stopniu ze prac legislacyjnych mających na celu skuteczne zwalczanie oszustw i nadużyć w VAT zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, jak i ze zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, które nadadzą podatkowi VAT zupełnie nowy charakter.

Trzymamy rękę na pulsie. Aktywnie angażujemy się w działania mające na celu poprawę jakości przepisów prawa – działamy jako eksperci sejmowi, eksperci organizacji przedsiębiorców oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Aktywnie angażujemy się także w prace Komisji Europejskiej mające na celu zmiany unijnego systemu VAT ­ – MDDP jest jedynym podmiotem z Polski zaproszonym do Grupy Ekspertów ds. VAT powołanej przez Komisję Europejską.

Nasz niemal 30-osobowy Zespół VAT – jeden z największych i najbardziej utytułowanych specjalistycznych  zespołów podatkowych w Polsce – analizuje na bieżącotę zmieniającą się rzeczywistość w świecie VAT i dzielili się z Państwem naszymi uwagami, sugestiami i opiniami.

Obowiązkowy KSeF coraz bliżej – nowa wersja schemy FA(2)
Projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF trafił pod obrady Sejmu pod koniec maja, a chwilę wcześniej...
Wycofanie towaru, a następnie sprzedaż lub zniszczenie nie wymaga korekty VAT naliczonego – wyrok TSUE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w wyroku z 4 maja 2023 r. w sprawie C-127/22...
Wynajem trwale zainstalowanego wyposażenia i urządzeń w ramach dzierżawy budynku jako świadczenie stanowiące jedno zdarzenie gospodarcze podlegające zwolnieniu z VAT – wyrok TSUE
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 4 maja 2023 r. w sprawie C 516/21...
Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej (zdigitalizowanej), a prawo do odliczenia VAT
22 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził...
Pozorność czynności nie zawsze powoduje utratę prawa do odliczenia VAT
Niedawno zapadł niezwykle interesujący wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE)....
Unijna reforma prawa celnego – propozycje Komisji Europejskiej
17 maja 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła pierwszy pakiet zmian w unijnym prawie celnym. Projekt...
Obowiązek podatkowy wraz z protokołem odbioru
Czy protokół z wykonania usługi związanej z wdrożeniem i aktualizacją systemów IT może powodować powstanie...
Opodatkowanie VAT tokenów NFT w opinii Komisji Europejskiej
21 marca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy (Working Paper no. 1060[1]), którego...
SLIM VAT 3 - Senat akceptuje nowelizację ustawy o VAT
11 maja b.r. Senat poparł nowy pakiet zmian przewidzianych w ustawie o VAT. SLIM VAT 3 przewiduje rozwiązania...
TSUE o zakazie stosowania podwójnej sankcji za to samo naruszenie
W wyroku z 4 maja 2023 r.[1] TSUE uznał za sprzeczne z prawem unijnym przepisy krajowe, które zezwalają...
TSUE – czy konieczne jest dokonywanie korekt podatku VAT naliczonego w przypadku zniszczenia towarów?
W wyroku z 4 maja 2023 r.[1] TSUE wypowiedział się w zakresie obowiązków podatników. Stanowisko TSUE...
Samorządy a grupa VAT
Grupy VAT to stosunkowo nowe rozwiązanie, które obowiązuje od początku 2023 r. Grupa umożliwia neutralne...
Tymczasowy system reverse charge na gaz, energię i uprawnienia do emisji CO2 od 1 kwietnia 2023
Od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. obowiązują regulacje, które dotyczą czasowego odwrotnego obciążenia...
Brak prawa do odliczenia VAT w przypadku organizacji nieodpłatnych wyjazdów dla pracowników, ich rodzin oraz osób niebędących pracownikami
Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] w wyroku z 6 kwietnia 2023 r., sygn. akt I FSK 239/20, orzekł...
Ładowanie pojazdów elektrycznych stanowi „dostawę towarów” – wyrok TSUE
20 kwietnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie o...
Obowiązki CBAM już od października 2023 r.
Parlament Europejski oraz Rada UE zaakceptowały projekt rozporządzenia w sprawie mechanizmu CBAM (ang....
Nielegalny pobór paliw lub energii powinien być jednak opodatkowany VAT?
Zgodnie z dzisiejszym wyrokiem TSUE w  sprawie C-677/21 Fluvius Antwerpen bezumowny pobór energii elektrycznej...
Nieodpłatne benefity pracownicze bez VAT i bez prawa do odliczenia
Ważny głos NSA w kontekście nieodpłatnych świadczeń – do benefitów przekazywanych nieodpłatnie na rzecz...
Problem stawki VAT dla posiłków na wynos przenosi się do innych podatków
Przepisy ustawy o VAT w zakresie stawek stosowanych w gastronomii, obowiązujące przed lipcem 2020 r.,...
Wyrok TSUE w sprawie Fenix
W istotnym dla wszystkich platform elektronicznych oraz ich użytkowników wyroku z 28 lutego 2023 r. C‑695/20...
Czasowe rozliczenie w systemie odwrotnego obciążenia nabycia gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji
1 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy, na mocy których niektórzy nabywcy będą zobowiązani do stosowania...
1 2 3 20
Obowiązkowy KSeF coraz bliżej – nowa wersja schemy FA(2)
Projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF trafił pod obrady Sejmu pod koniec maja, a chwilę wcześniej...
Wycofanie towaru, a następnie sprzedaż lub zniszczenie nie wymaga korekty VAT naliczonego – wyrok TSUE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w wyroku z 4 maja 2023 r. w sprawie C-127/22...
Wynajem trwale zainstalowanego wyposażenia i urządzeń w ramach dzierżawy budynku jako świadczenie stanowiące jedno zdarzenie gospodarcze podlegające zwolnieniu z VAT – wyrok TSUE
W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 4 maja 2023 r. w sprawie C 516/21...
Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej (zdigitalizowanej), a prawo do odliczenia VAT
22 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził...
Pozorność czynności nie zawsze powoduje utratę prawa do odliczenia VAT
Niedawno zapadł niezwykle interesujący wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE)....
Unijna reforma prawa celnego – propozycje Komisji Europejskiej
17 maja 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła pierwszy pakiet zmian w unijnym prawie celnym. Projekt...
1 2 3 70