Trochę o VAT

Blog PODATKOWY

Trochę o VAT

Blog PODATKOWY

Świat podatku VAT zawsze charakteryzował się dużą dynamiką. Świadczy o tym choćby kilkadziesiąt nowelizacji ustawy o VAT dokonanych w ciągu niewiele ponad kilkunastu lat jej obowiązywania.  Co roku pojawiało się kilkanaście, a często nawet kilkadziesiąt wyroków polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które potrafiły w zupełnie fundamentalny sposób zmienić dotychczasową praktykę stosowania przepisów przez organy podatkowe, dając podatnikom nowe możliwości lub stawiając przed nimi nowe, często nieoczekiwane, wyzwania.

A przed nami kolejne zmiany wynikające w dużym stopniu ze prac legislacyjnych mających na celu skuteczne zwalczanie oszustw i nadużyć w VAT zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, jak i ze zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, które nadadzą podatkowi VAT zupełnie nowy charakter.

Trzymamy rękę na pulsie. Aktywnie angażujemy się w działania mające na celu poprawę jakości przepisów prawa – działamy jako eksperci sejmowi, eksperci organizacji przedsiębiorców oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Aktywnie angażujemy się także w prace Komisji Europejskiej mające na celu zmiany unijnego systemu VAT ­ – MDDP jest jedynym podmiotem z Polski zaproszonym do Grupy Ekspertów ds. VAT powołanej przez Komisję Europejską.

Nasz niemal 30-osobowy Zespół VAT – jeden z największych i najbardziej utytułowanych specjalistycznych  zespołów podatkowych w Polsce – analizuje na bieżącotę zmieniającą się rzeczywistość w świecie VAT i dzielili się z Państwem naszymi uwagami, sugestiami i opiniami.

Podgrzewanie sporu o VAT od nielegalnego poboru
Choć w Polsce od wielu lat przyjęło się stanowisko, zgodnie z którym nielegalny pobór energii lub ciepła...
DAC7 – polskie przepisy nakładające nowe obowiązki na platformy cyfrowe w końcu przyjęte
6 czerwca 2024 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął tekst nowelizacji ustawy o wymianie informacji...
Wcześniejsze wypowiedzenie umowy nie zawsze z VAT
W wyroku z 17 maja 2024 roku (sygn. I FSK 1240/20) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że opłaty naliczane...
Nowa odsłona projektu ViDA a faktura w określonym standardzie VAT jako przesłanka merytoryczna odliczenia podatku naliczonego?
Wszystko wskazuje na to, że negocjacje unijnego pakietu określanego jako ViDA (VAT in the Digital Age)...
UE wprowadza jednolite kary za naruszenia sankcji, Polska dodaje więcej formalności
19 maja 2024 r. weszła w życie Dyrektywa 2024/1226, która wprowadza znaczące zmiany w zakresie stosowania...
Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST
Interpretacja ogólna MF: Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST poza VAT, ale też bez wstecznej korekty...
Jaka podstawa opodatkowania VAT przy aporcie?
Istotne dla podmiotów wnoszących i otrzymujących aporty rzeczowe orzeczenie wydał TUSE w sprawie VAT....
Widmo kart paliwowych nie powinno straszyć ładujących pojazdy elektryczne
Ładowanie pojazdu elektrycznego w sieci punktów ładowania, do których użytkownik ma dostęp na podstawie...
Kwalifikacja sprzedaży bonów dla celów VAT w przypadku potencjalnych nadużyć
Dokonując rozróżnienia między bonami jednego przeznaczenia (tzw. bony SPV) i bonami różnego przeznaczenia...
Protokół odbiorczy a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wykonania usługi
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2024 r., sygn. akt III SA/Wa...
Rozwój elektromobilności a podatki
Od 13 kwietnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (AFIR) nr 2023/1804...
Co dalej z VAT in Digital Age po spotkaniu VAT EXPERT GROUP?
Po spotkaniu grupy ekspertów VAT EXPERT GROUP w Brukseli 18 marca, kolejne kroki dotyczące podatku VAT...
Co oznacza w praktyce zmiana stawki VAT na żywność i usługi kosmetyczne?
Od 1 kwietnia 2024 r. nastąpiła zmiana stawek VAT następujących kategorii świadczeń: produktów spożywczych...
Stawka VAT przy cesji umów deweloperskich – wciąż czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie
Długo oczekiwana uchwała NSA w tej sprawie się jednak nie pojawi. Zamiast tego NSA wyda w sprawie cesji...
Co dalej z KSeF?
Jedno jest pewne: od KSeF-u nie ma odwrotu. Potwierdził to Minister Finansów, Andrzej Domański 21 marca...
Ujemne ceny energii elektrycznej i gazu a odwrotne obciążenie VAT
Wyrok WSA w Warszawie z 21 lutego 2024r., sygn. akt  III SA/Wa 2083/23. W ostatnim czasie polska branża...
Podatnik z prawem do korekty stawki sprzedaży na rzecz konsumentów
Wyrokiem z 21 marca 2023 r. (C-606/22, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy) TSUE przyznał...
Ulga na złe długi: wierzyciel uprawniony do odsetek
Wyrokiem z 29 lutego 2024 r.[1] TSUE uznał, że państwo członkowskie ma prawo ograniczyć w czasie zastosowanie...
Stawka VAT 8% w hotelarstwie – czy dla wszystkich?
Stosowanie obniżonych stawek VAT w hotelarstwie i gastronomii ma w Polsce bardzo długą tradycję. Pomimo...
Znajomość tożsamości nabywcy a możliwość stosowania stawki 0% z tytułu WDT
W wyroku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie C‑676/22 B2 Energy s.r.o. przeciwko Odvolací finanční ředitelství,...
W 2024 roku wejdą w życie nowe zielone obowiązki dla importerów i eksporterów
Unia Europejska zamierza podjąć kolejny istotny krok w kierunku ograniczenia wpływu na globalne wylesianie...
1 2 3 23
Podgrzewanie sporu o VAT od nielegalnego poboru
Choć w Polsce od wielu lat przyjęło się stanowisko, zgodnie z którym nielegalny pobór energii lub ciepła...
DAC7 – polskie przepisy nakładające nowe obowiązki na platformy cyfrowe w końcu przyjęte
6 czerwca 2024 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął tekst nowelizacji ustawy o wymianie informacji...
Wcześniejsze wypowiedzenie umowy nie zawsze z VAT
W wyroku z 17 maja 2024 roku (sygn. I FSK 1240/20) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że opłaty naliczane...
Nowa odsłona projektu ViDA a faktura w określonym standardzie VAT jako przesłanka merytoryczna odliczenia podatku naliczonego?
Wszystko wskazuje na to, że negocjacje unijnego pakietu określanego jako ViDA (VAT in the Digital Age)...
UE wprowadza jednolite kary za naruszenia sankcji, Polska dodaje więcej formalności
19 maja 2024 r. weszła w życie Dyrektywa 2024/1226, która wprowadza znaczące zmiany w zakresie stosowania...
Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST
Interpretacja ogólna MF: Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST poza VAT, ale też bez wstecznej korekty...
1 2 3 78