Trochę o VAT

Blog PODATKOWY

Trochę o VAT

Blog PODATKOWY

Świat podatku VAT zawsze charakteryzował się dużą dynamiką. Świadczy o tym choćby kilkadziesiąt nowelizacji ustawy o VAT dokonanych w ciągu niewiele ponad kilkunastu lat jej obowiązywania.  Co roku pojawiało się kilkanaście, a często nawet kilkadziesiąt wyroków polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które potrafiły w zupełnie fundamentalny sposób zmienić dotychczasową praktykę stosowania przepisów przez organy podatkowe, dając podatnikom nowe możliwości lub stawiając przed nimi nowe, często nieoczekiwane, wyzwania.

A przed nami kolejne zmiany wynikające w dużym stopniu ze prac legislacyjnych mających na celu skuteczne zwalczanie oszustw i nadużyć w VAT zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, jak i ze zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, które nadadzą podatkowi VAT zupełnie nowy charakter.

Trzymamy rękę na pulsie. Aktywnie angażujemy się w działania mające na celu poprawę jakości przepisów prawa – działamy jako eksperci sejmowi, eksperci organizacji przedsiębiorców oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Aktywnie angażujemy się także w prace Komisji Europejskiej mające na celu zmiany unijnego systemu VAT ­ – MDDP jest jedynym podmiotem z Polski zaproszonym do Grupy Ekspertów ds. VAT powołanej przez Komisję Europejską.

Nasz niemal 30-osobowy Zespół VAT – jeden z największych i najbardziej utytułowanych specjalistycznych  zespołów podatkowych w Polsce – analizuje na bieżącotę zmieniającą się rzeczywistość w świecie VAT i dzielili się z Państwem naszymi uwagami, sugestiami i opiniami.

Obowiązkowy KSEF – projekt przepisów już dostępny
W tym roku ustawodawca postanowił zrobić podatnikom i doradcom prezent nieco wcześniej i 1 grudnia opublikował...
Ministerstwo Finansów udostępniło nową wersję projektu SLIM VAT 3
22 listopada 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu nowelizacji...
NSA: Rejestracja VAT z datą wsteczną rozpoczęcia działalności a korygowanie rozliczeń
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2022 r. sygn. akt I FSK 95/19 Naczelny Sąd Administracyjny...
Zwolnienie z kas fiskalnych i odliczenie VAT dla samorządów przy dystrybucji węgla
Miesiąc temu weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz....
Kiedy transakcja wymiany walut może być uznana za czynność pomocniczą
Problematyka zakwalifikowania danej transakcji jako pomocniczej w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o...
Banderolowanie w składzie podatkowym
Od 13 lutego 2023 r. znaki akcyzy dla importowanych wyrobów akcyzowych będą mogły być nakładane m.in....
Kiedy wykazać rabat pośredni w rozliczeniach VAT?
Rabat pośredni jest sytuacją o tyle nietypową, że jest wypłacany przez podmiot z którym nabywca nie nawiązał...
TSUE: Bony dla pracowników nie zawsze z VAT
W dniu 17 listopada 2022 r. TSUE wydał orzeczenie w sprawie C‑607/20 GE Aircraft Engine Services, w którym...
Czy nabycie wierzytelności trzeba opodatkować VAT?
Obrót wierzytelnościami od lat budzi wątpliwości organów podatkowych i prowadzi do sporów sądowych. I...
Czy pakiet e-commerce załatał dziury vatowskie w handlu elektronicznym?
Minął już ponad rok od wejścia w życie przepisów stanowiących implementację unijnego pakietu e-commerce....
TSUE o odzyskaniu VAT z urzędu
Niedawno TSUE orzekł, że możliwe będzie odzyskanie nienależnie zapłaconego podatku VAT z urzędu. VAT...
Obowiązek stosowania kas fiskalnych dla myjni odroczony do 1 lutego 2023 r.
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 29 września 2022 roku zmieniające...
Przesłanki ustalenia istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego, który licząc na zapłatę podatku...
Czy faktury dla konsumentów będą wystawiane w KSeF?
Na postawione w tytule pytanie nie znamy jeszcze ostatecznej odpowiedzi, choć z informacji płynących...
Brak procedur w firmie może negatywnie wpłynąć na rozliczenia VAT
Niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 października 2022 r. (sygn. I FSK 1323/18) dotyka...
Czy świadczenia dla pracowników są zawsze zwolnione z ewidencji na kasie fiskalnej?
W przypadku sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej...
Wyrok TSUE w sprawie C-235/21, Raiffeisen Leasing – czy umowa może okazać się fakturą?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-235/21, Raiffeisen Leasing, dotyczącej...
Zwolnienie z VAT dla kredytów i pożyczek obejmuje również umowy o subpartycypację
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie C-250/21 (O. Fundusz Inwestycyjny...
Komisja zamierza zakazać obrotu produktami wytwarzanymi z wykorzystaniem pracy przymusowej
Komisja Europejska zaproponowała projekt rozporządzenia, które ma wyeliminować produkty wytwarzane z...
CBAM dotknie kolejne branże i będzie egzekwowany przez specjalny urząd
Katalog towarów objętych granicznym podatkiem węglowym (CBAM) został rozszerzony. To efekt akceptacji...
TSUE o obniżonej stawce VAT dla wstępu, instruktora i zajęć grupowych w centrum fitness
Okazuje się, że niektóre problemy dotyczące stosowania obniżonych stawek VAT występują w tej samej postaci...
1 2 3 17
Obowiązkowy KSEF – projekt przepisów już dostępny
W tym roku ustawodawca postanowił zrobić podatnikom i doradcom prezent nieco wcześniej i 1 grudnia opublikował...
Ministerstwo Finansów udostępniło nową wersję projektu SLIM VAT 3
22 listopada 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu nowelizacji...
NSA: Rejestracja VAT z datą wsteczną rozpoczęcia działalności a korygowanie rozliczeń
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2022 r. sygn. akt I FSK 95/19 Naczelny Sąd Administracyjny...
Zwolnienie z kas fiskalnych i odliczenie VAT dla samorządów przy dystrybucji węgla
Miesiąc temu weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz....
Kiedy transakcja wymiany walut może być uznana za czynność pomocniczą
Problematyka zakwalifikowania danej transakcji jako pomocniczej w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o...
Banderolowanie w składzie podatkowym
Od 13 lutego 2023 r. znaki akcyzy dla importowanych wyrobów akcyzowych będą mogły być nakładane m.in....
1 2 3 60