Trochę o PIT

Blog O PODATKACH OSOBISTYCH

Trochę o PIT

Blog O PODATKACH OSOBISTYCH

Obszarów podatków osobistych i podatków związanych ze wszystkimi formami zatrudnienia i wynagradzania to ogromna dziedzina, w której nieustannie coś się zmienia. Trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco analizujemy skutki nowych i obecnych przepisów zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Opodatkowanie i rozliczanie polskich oraz zagranicznych dochodów osób fizycznych z pracy, kontraktów menedżerskich, samozatrudnienia, jak i z dochodów z inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne w kapitały pieniężne, dobra luksusowe, nieruchomości oraz majątku nabytego w darowiźnie lub spadku, w tym tym z zagranicy, rezydencja podatkowa, podział majątku oraz majątkowych rozliczeń małżonków i partnerów. Różne źródła dochodów, niezależnie od tego czy miejsce ich położenia znajduje się w Polsce czy zagranicą wymagają indywidualnej oceny skutków podatkowych dla osoby fizycznej w kontekście polskich regulacji podatkowych, rezydencji podatkowej danej osoby oraz postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warto to wiedzieć i uwzględnić już na etapie planowania dochodów, a rozważane rozwiązania przeanalizować także z perspektywy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.  

Zespół Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP składający się z doradców podatkowych i radców prawnych – ekspertów prawa pracy, podatków osobistych oraz ubezpieczeń społecznych dzieli się w tym miejscu swoją wiedzą, co może pomóc w znalezieniu właściwych rozwiązań.

Nowa stawka diety za krajową podróż służbową
28 lipca 2022 r. weszło w życie zmienione Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi...
Zagraniczne zarobki trzeba rozliczać na nowych zasadach
Osoby świadczące pracę w Polsce na rzecz pracodawców z zagranicy samodzielnie obliczają i opłacają zaliczki...
Dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych - co z oświadczeniem PIT-2?
Zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego Tzw. Polski Ład, czyli ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie...
Gruntowna korekta Polskiego Ładu: planowane zmiany w zakresie PIT
24 marca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
Polski Ład: planowane zmiany w zakresie PIT
Jak wynika z zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów, planowane są kolejne zmiany w ustawie PIT. Najważniejsze...
Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce także dla obywateli Ukrainy
7 marca br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym...
Pomoc finansowa dla pracowników z Ukrainy – skutki w PIT. Czy przepisy podatkowe są dostosowane do dzisiejszych wyzwań?
Sytuacja w Ukrainie spowodowała bezprecedensowy napływ uchodźców do Polski. Osoby przybywające do naszego...
Skąd w Polskim Ładzie wzięła się kwota 12.800 zł?
Obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy Polskiego Ładu budzą mnóstwo wątpliwości. Po zastosowaniu nowych...
Elektryczny samochód służbowy 2022
Wysokość dodatkowego przychodu dla pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów...
Polski Ład – ulga na powrót – nowy przywilej podatkowy dla osób osiedlających się w Polsce
W Parlamencie zakończyły się prace nad nowelizacją ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe...
B2B po nowemu – wpływ Polskiego Ładu na przedsiębiorców
Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy wejdą...
Polski Ład – najważniejsze zmiany w podatkach pracowniczych
29 października 2021 r. Sejm przyjął nowelizację ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe...
Ryczałt od przychodów zagranicznych - nowy przywilej podatkowy dla osiedlających się w Polsce
W Parlamencie zakończyły się prace nad nowelizacją ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jedną...
Podatek dochodowy nie zawsze w państwie wykonywania pracy
W myśl ogólnych zasad dotyczących opodatkowania dochodów z pracy najemnej, rezydent podatkowy danego...
Danina solidarnościowa a odliczenie straty podatkowej w PIT
Danina solidarnościowa została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego w 2019 r. i dotyczy podatników,...
Praca zdalna – wsparcie ze strony pracodawcy, a przychód pracownika
8 marca 2021r. minął rok od wejścia w życie przepisów umożliwiających polecenie pracownikom wykonywania...
Fundacje rodzinne – wkrótce również w Polsce
Wiele świetnie prosperujących biznesów, założonych w poprzednich dekadach, dziś stoi przed wyzwaniem...
Nagrody w konkursie z udziałem przedsiębiorców - czy płatnik potrąca 10% PIT?
Wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych co do zasady opodatkowane są ryczałtową stawką podatkową...
Co dalej z zatrudnionymi w Polsce Brytyjczykami?
Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Niemniej, do 31 grudnia...
Przedłużenie terminów przekazania zaliczek PIT za październik-grudzień 2020 r.
19 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie...
Ryczałt obejmuje również koszty paliwa – przełomowa interpretacja ogólna MF
Komu przysługuje PIT ulga termoizolacyjna? 21 września 2020 r. Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów...
Nowa stawka diety za krajową podróż służbową
28 lipca 2022 r. weszło w życie zmienione Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi...
Zagraniczne zarobki trzeba rozliczać na nowych zasadach
Osoby świadczące pracę w Polsce na rzecz pracodawców z zagranicy samodzielnie obliczają i opłacają zaliczki...
Dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych - co z oświadczeniem PIT-2?
Zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego Tzw. Polski Ład, czyli ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie...
Gruntowna korekta Polskiego Ładu: planowane zmiany w zakresie PIT
24 marca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
Polski Ład: planowane zmiany w zakresie PIT
Jak wynika z zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów, planowane są kolejne zmiany w ustawie PIT. Najważniejsze...
Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce także dla obywateli Ukrainy
7 marca br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym...
1 2 3 5