Trochę o PIT

Blog O PODATKACH OSOBISTYCH

Trochę o PIT

Blog O PODATKACH OSOBISTYCH

Obszarów podatków osobistych i podatków związanych ze wszystkimi formami zatrudnienia i wynagradzania to ogromna dziedzina, w której nieustannie coś się zmienia. Trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco analizujemy skutki nowych i obecnych przepisów zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Opodatkowanie i rozliczanie polskich oraz zagranicznych dochodów osób fizycznych z pracy, kontraktów menedżerskich, samozatrudnienia, jak i z dochodów z inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne w kapitały pieniężne, dobra luksusowe, nieruchomości oraz majątku nabytego w darowiźnie lub spadku, w tym tym z zagranicy, rezydencja podatkowa, podział majątku oraz majątkowych rozliczeń małżonków i partnerów. Różne źródła dochodów, niezależnie od tego czy miejsce ich położenia znajduje się w Polsce czy zagranicą wymagają indywidualnej oceny skutków podatkowych dla osoby fizycznej w kontekście polskich regulacji podatkowych, rezydencji podatkowej danej osoby oraz postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warto to wiedzieć i uwzględnić już na etapie planowania dochodów, a rozważane rozwiązania przeanalizować także z perspektywy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.  

Zespół Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP składający się z doradców podatkowych i radców prawnych – ekspertów prawa pracy, podatków osobistych oraz ubezpieczeń społecznych dzieli się w tym miejscu swoją wiedzą, co może pomóc w znalezieniu właściwych rozwiązań.

Zapewnienie darmowego noclegu dla cudzoziemca – kandydata do pracy
W ostatnim czasie zapadły przełomowe wyroki NSA. Są one istotne dla przedsiębiorców, którzy delegują...
IFT-1R również dla nierezydentów otrzymujących świadczenia zwolnione z PIT
Wkrótce upływa termin na wystawienie przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych informacji...
Wakacje składkowe od ZUS dla przedsiębiorców
23 stycznia 2024 r. został opublikowany projekt ustawy[1], który przewiduje, że od 1 października 2024...
Zwrot kosztów dojazdów pracowników zdalnych a konsekwencje w PIT
7 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadziła przepisy dotyczące pracy...
Bony, talony oraz inne prezenty świąteczne dla pracowników i ich dzieci
Grudzień, z racji przypadających Świąt Bożego Narodzenia, to czas, kiedy wielu pracodawców decyduje się...
Zielone benefity w nowoczesnych miejscach pracy
Obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi ochrony środowiska...
Oddelegowanie pracownika do pracy za granicą a obowiązki płatnika
W ostatnim czasie zapadły przełomowe wyroki NSA. Są one istotne dla przedsiębiorców, którzy delegują...
ZUS może kontrolować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy
W ostatnim czasie zapadły przełomowe wyroki NSA. Są one istotne dla przedsiębiorców, którzy delegują...
Informatykom coraz trudniej skorzystać z 8,5-proc. stawki ryczałtu
W ostatnim czasie zapadły przełomowe wyroki NSA. Są one istotne dla przedsiębiorców, którzy delegują...
Praca zdalna z Polski dla ukraińskiego pracodawcy może podlegać opodatkowaniu w Polsce i wiązać się z samoopodatkowaniem
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) potwierdził – w wydanej 9 listopada 2023 r. indywidualnej...
Zwrot wydatków przychodem osób na umowach B2B
Częstą praktyką jest, że firmy, które współpracują z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność...
Opodatkowanie PIT nieodpłatnych świadczeń na rzecz oddelegowanych pracowników – korzystne stanowisko NSA
W ostatnim czasie zapadły przełomowe wyroki NSA. Są one istotne dla przedsiębiorców, którzy delegują...
Dywidendy i odsetki z zagranicy – ważny wyrok NSA
W grudniu minionego roku pisaliśmy o zmieniającym się podejściu sądów administracyjnych do problemu wysokości...
Posiłki dla pracowników – wzrośnie kwota miesięcznego dofinansowania zwolnionego ze składek ZUS
3 lipca 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia...
Ważne zmiany w rozliczaniu dochodów z funduszy kapitałowych od 2024 roku
5 czerwca 2023 r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych...
Propozycje zmian w Ordynacji podatkowej cz. I
Ma być prościej i łatwiej… ale komu? Propozycje zmian w Ordynacji podatkowej cz. I – Kontrola podatkowa...
Ważna interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną, zgodnie z którą zapłata przez płatnika zaległych...
Punkty kafeteryjne a przychód pracownika
Z roku na rok wzrasta pula benefitów, które pracodawcy oferują swoim pracownikom. Jednym z najpopularniejszych...
Przepisy covidowe nie zawiesiły biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 27 marca 2023 r. (I FPS 2/22) uznał, że przepisy ustawy covidowej...
Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej zobowiązany do uiszczenia składek ZUS
Od 1 stycznia 2023 r. komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami...
Jaki PIT od służbowych elektryków?
Co raz więcej firm decyduje się na modernizację floty samochodowej w kierunku samochodów elektrycznych....
Zapewnienie darmowego noclegu dla cudzoziemca – kandydata do pracy
W ostatnim czasie zapadły przełomowe wyroki NSA. Są one istotne dla przedsiębiorców, którzy delegują...
IFT-1R również dla nierezydentów otrzymujących świadczenia zwolnione z PIT
Wkrótce upływa termin na wystawienie przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych informacji...
Wakacje składkowe od ZUS dla przedsiębiorców
23 stycznia 2024 r. został opublikowany projekt ustawy[1], który przewiduje, że od 1 października 2024...
Zwrot kosztów dojazdów pracowników zdalnych a konsekwencje w PIT
7 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadziła przepisy dotyczące pracy...
Bony, talony oraz inne prezenty świąteczne dla pracowników i ich dzieci
Grudzień, z racji przypadających Świąt Bożego Narodzenia, to czas, kiedy wielu pracodawców decyduje się...
Zielone benefity w nowoczesnych miejscach pracy
Obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi ochrony środowiska...
1 2 3 9