Korekta cen transferowych, w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT oraz art. 23q ustawy o PIT (dalej: korekta TP), dotyczy skorygowania (poprawienia, dostosowania) ceny transferowej, którego celem jest dostosowanie ceny stosowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej w odpowiednim okresie. Istota korekty TP opiera się na urynkowieniu transakcji na dzień jej zawarcia z podmiotem powiązanym, która z różnych przyczyn stała się nierynkowa w dalszym okresie.
 
Do 31 grudnia 2021 r. należało spełnić pięć warunków, wskazanych w art. 11e ustawy o CIT w przypadku korekty in minus (zmniejszenia przychodów lub zwiększenia kosztów) oraz tylko dwa pierwsze warunki w kwestii korekty in plus (zwiększenia przychodów lub zmniejszenia kosztów).
 
Od 1 stycznia 2022 r. nie zmieniły się pierwsze dwa warunki dokonywania korekty TP. W przypadku pozostałych ustawodawca wprowadził pewne modyfikacje.
 

***

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Marty Klepacz i Dawida Nowickiego na łamach Rzeczpospolitej – link

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt dla klientów

Barbara_Lenarcik_MDDP

Barbara Lenarcik

Dyrektor Zespołu Rozwoju Biznesu, Marketingu i Komunikacji

Tel.: +48 510 915 615

Wyślij zapytanie ofertowe

Kontakt dla mediów

dorota_ch_dziekanska

Dorota Chruściel-Dziekańska

Lider Obszaru Komunikacji

Tel.: +48 500 127 570

Webinaria