Korekty i wdrożenie rozwiązań minimalizujących ryzyka podatkowe

Dlaczego to ważne?

W ramach kontroli i postępowań podatkowych często dochodzi do zidentyfikowania niezamierzonych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, które nie były zidentyfikowane przez podatników.

W takiej sytuacji – po zakończeniu kontroli lub w ich trakcie – warto pomyśleć o wdrożeniu rozwiązań, które zabezpieczą pozycję podatnika w odniesieniu do niekontrolowanych oraz przyszłych okresów. W tym celu warto często przeprowadzić korekty pozostałych, niekontrolowanych rozliczeń podatkowych (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów).

Ujawnienie możliwości wdrożenia rozwiązań minimalizujących ryzyka podatkowe często wynika również z wyników audytów sprawdzających, które oferujemy naszym klientom.

Dzięki temu podatnicy mogą z jednej strony doprowadzić do sytuacji, w której płacą podatek w odpowiednej wysokości (nie za mało i nie za dużo), a z drugiej strony ograniczyć ryzyko powstania zaległości, które trzeba będzie uiścić w przyszłości wraz z odsetkami.

Jak możemy pomóc?

Sprawdzimy, w jaki sposób ustalenia organów podatkowych w ramach kontroli i postępowań podatkowych mogą mieć wpływ na rozliczenia podatkowe dotyczące innych oraz przyszłych okresów.

Zweryfikujemy, w jaki sposób ustalenia audytów sprawdzających mogą przełożyć się na zmiany w rozliczeniach, które zminimalizują ryzyka podatkowe.

Kompleksowo przeprowadzimy klienta przez proces korekt deklaracji, aby ograniczyć ryzyka związane z zawyżeniem odsetek od zaległości lub zaniżeniem oprocentowania nadpłat.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 70

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl