Pełne odliczenia VAT od wydatków na korzystanie z pojazdów służbowych

Wyrok WSA w Poznaniu z 18 czerwca 2024 r., sygn. I SA/Po 189/24.

 

Czego dotyczyła sprawa?

Sprawa dotyczyła spółki SKI System sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która wystąpiła o interpretację podatkową dotyczącą odliczenia VAT od wydatków związanych z korzystaniem z samochodów służbowych. Spółka argumentowała, że pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, co umożliwia pełne odliczenie podatku VAT naliczonego. Spółka stosowała regulamin, system monitoringu GPS oraz ewidencję przebiegu pojazdów, aby wyeliminować możliwość ich użycia do celów prywatnych.

 

Stanowisko KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej [dalej: KIS] w interpretacji z 15 stycznia 2024 r.[1] uznał, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. KIS argumentował, że wprowadzone przez spółkę zasady użytkowania samochodów służbowych nie wykluczają obiektywnie możliwości ich użycia do celów prywatnych. Dyrektor KIS wskazał, że parkowanie samochodów w miejscu zamieszkania pracowników stwarza potencjalną możliwość ich prywatnego wykorzystania, co uniemożliwia pełne odliczenie VAT.

 

Skarga spółki w WSA

Spółka złożyła skargę na interpretację Dyrektora KIS do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu [dalej: WSA]. WSA rozpoznając sprawę przychylił się do stanowiska spółki i uchylił zaskarżoną interpretację. WSA uznał, że wprowadzone przez spółkę zasady korzystania z pojazdów służbowych obiektywnie wykluczają ich użycie do celów prywatnych.

 

Znaczenie w VAT

Wyrok WSA ma istotne znaczenie dla podatników korzystających z samochodów służbowych. Sąd potwierdził, że w celu pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami, przedsiębiorca musi wprowadzić zasady i mechanizmy wykluczające użycie samochodów do celów prywatnych oraz prowadzić odpowiednią ewidencję przebiegu pojazdów.

Wyrok podkreśla, że możliwość zaparkowania pojazdu w miejscu zamieszkania pracownika, jeśli jest to uzasadnione potrzebami służbowymi, nie wyklucza prawa do pełnego odliczenia VAT.

 

***

[1] Sygn. 0112-KDIL1-3.4012.520.2023.2.AKS.

Facebook
Twitter
LinkedIn