Stosowanie stawki VAT w wysokości 0 proc. w związku z eksportem towarów na podstawie posiadanych dokumentów

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 19 stycznia 2024 r., sygn. akt I SA/GL 1374/23.   Czego dotyczyła sprawa? Spółka maltańska działająca na terytoriom Republiki Malty (dalej: Wnioskodawca), będąca podatnikiem VAT czynnym, wystąpiła o wydanie interpretacji w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. Pytanie dotyczyło eksportu towarów, o których mowa w ustawie VAT[1].…

Opodatkowanie VAT kar umownych z tytułu niezrealizowania przez kontrahentów wolumenu zakupów

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 16 stycznia 2024 r., sygn. akt I SA/Rz 516/23.   Czego dotyczyła sprawa? We wniosku o wydanie interpretacji Spółka (dalej: Wnioskodawca) wskazała, że umowy zawarte z kontrahentami na hurtowe dostawy towaru zawierały szczególne zapisy dotyczące ceny za towar. Zgodnie z nimi, w przypadku niezrealizowania w przyjętym okresie rozliczeniowym…

Jakie istotne zmiany czekają przedsiębiorców w zakresie podatku VAT?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) Największym zaskoczeniem jest przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. W drugiej połowie stycznia Ministerstwo Finansów ogłosiło, że Krajowy System e-Faktur (KSeF), który pierwotnie miał zostać wprowadzony obligatoryjnie od 1 lipca 2024 r., zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Minister Finansów poinformował, że wstępny audyt wykrył krytyczne błędy związane z kodem systemu oraz  problemy…

Import monet kolekcjonerskich a możliwość zastosowania procedury VAT-marża

10 stycznia 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny [dalej: WSA] wydał wyrok w sprawie szczególnej procedury opodatkowania tzw. procedury VAT-marża[1]. Czego dotyczyła sprawa? Spółka [dalej również: Wnioskodawca] prowadzi działalność w zakresie sprzedaży monet bulionowych w kraju i za granicą. Monety są importowane z kraju trzeciego, sporadycznie nabywane w kraju lub z innych państw Unii Europejskiej od…

Nieodpłatne udostępnienie wynajętej nieruchomości pracownikom a VAT

Wyrok NSA z 12 grudnia 2023 r., sygn. akt I FSK 281/23. Wydatki, które ponosi spółka na wynajem mieszkań, aby nieodpłatnie udostępniać je pracownikom, są pośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi VAT. Czego dotyczyła sprawa? We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wnioskodawca wskazał, że zawarł ze spółką z grupy umowę oddelegowania pracowników (ze względu na konieczność…

Czy członek zarządu może zostać uznany za podatnika VAT?

Wyrok TSUE z 21 grudnia 2023 r., sygn. C-288/22, w sprawie Administration de l’Enregistrement, des Domaines i de la TVA. Niedawny wyrok TSUE dotyczył członka zarządu kilku spółek akcyjnych prawa luksemburskiego. W spółkach tych członek zarządu wykonywał szereg zadań, m.in.: przyjmował sprawozdania od kadry kierowniczej lub przedstawicieli danych spółek, dokonywał wyboru kierownictwa operacyjnego czy uczestniczył…

Usługi zarządzania kredytem świadczone przez inny podmiot niż kredytodawca nie korzystają ze zwolnienia z VAT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 listopada 2023 r., sygn. akt I FSK 2165/19. Czego dotyczyła sprawa? We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, bank (dalej: wnioskodawca), wskazał że zamierza podjąć współpracę z wyspecjalizowanym podmiotem (dalej: kredytodawca) który funkcjonuje w grupie banku. Działalność tego podmiotu  opiera się m.in. na udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką. Celem podjętej współpracy…

Co dalej z zerowym VAT-em na żywność?

Grupa posłów złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada przedłużenie o kolejne 6 miesięcy zerowej stawki VAT na żywność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obniżona stawka VAT na szereg produktów spożywczych obowiązuje do końca 2023 roku[1]. Nowelizacja ustawy, modyfikująca stawkę VAT na wybrane produkty żywieniowe, została zaakceptowana przez parlament 1 lutego 2022 r.…