Mamy to! MF podało termin obligatoryjnego KSeF

Przypomnijmy, że obligatoryjny KSeF miał wejść w życie od 1 lipca 2024 r. Ze względów technicznych – na początku 2024 r. – Minister Finansów postanowił odroczyć ten termin zapowiadając, że nową datę przedstawi po zakończeniu audytu. I tak 26 kwietnia 2024 r. Ministerstwo podało termin obligatoryjnego KSeF – to rok 2026. Obligatoryjny KSeF wejdzie w…

Co z VAT na energię elektryczną?

Jest odpowiedź MF na interpelację poselską[1] w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na energię elektryczną do 8%.   Odpowiedź jest prosta i krótka – MF nie rozważa obniżenia stawki VAT na energię elektryczną z dotychczasowej 23% na 8%. W połowie kwietnia 2024r. resort finansów podkreślił, że wprowadzone w ramach tzw. „tarcz antyinflacyjnych” preferencje funkcjonujące w…

Protokół odbiorczy a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wykonania usługi

Wyrok WSA w Warszawie z 18 kwietnia 2024 r., sygn. akt III SA/Wa 8/24. Wydawać by się mogło, że temat znaczenia protokołu odbiorczego dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wykonania usługi jest dość przejrzysty. Niejednokrotnie bowiem był on przedmiotem orzeczeń polskich sądów administracyjnych, jak i orzeczeń TSUE. Nic bardziej mylnego –…

Zmiana stawek VAT od 1 kwietnia 2024

Od 1 kwietnia 2024 r. zmieniły się stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze oraz niektóre usługi kosmetyczne. Obniżona stawka VAT na produkty spożywcze Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązywała od 1 lutego 2022 r.  Została wprowadzona w odpowiedzi na wysoki poziom inflacji. W związku z nieprzedłużeniem przez rząd wspomnianych przepisów od 1 kwietnia…

Atrakcyjność jubileuszu oraz pamiątka dla uczestników wydarzenia nie przemawiają za prawem do odliczenia VAT od usług fotografa i kamerzysty

Na gruncie przepisów ustawy o VAT, obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (z pewnymi zastrzeżeniami). Niemniej jednak, instytucja małego podatnika VAT w polskim prawie przewiduje pewne przywileje podatkowe, także w zakresie rozliczania podatku VAT. Przechodząc do tematu, na początek warto zdefiniować, kim jest mały podatnik podatku VAT.

Podatnik ma prawo do zwrotu nadpłaconego VAT pod warunkiem, że nie prowadzi to do bezpodstawnego wzbogacenia – wyrok TSUE

Na gruncie przepisów ustawy o VAT, obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (z pewnymi zastrzeżeniami). Niemniej jednak, instytucja małego podatnika VAT w polskim prawie przewiduje pewne przywileje podatkowe, także w zakresie rozliczania podatku VAT. Przechodząc do tematu, na początek warto zdefiniować, kim jest mały podatnik podatku VAT.

Konferencja w Ministerstwie Finansów – „od KSeF nie ma odwrotu” – propozycje zmian w systemie

Na gruncie przepisów ustawy o VAT, obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (z pewnymi zastrzeżeniami). Niemniej jednak, instytucja małego podatnika VAT w polskim prawie przewiduje pewne przywileje podatkowe, także w zakresie rozliczania podatku VAT. Przechodząc do tematu, na początek warto zdefiniować, kim jest mały podatnik podatku VAT.

Zerowy VAT na żywność do 31 marca 2024

12 marca 2024 na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano oficjalną informację o nieprzedłużeniu obowiązującej do końca I kwartału 2024 r. zerowej stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze. Okresowa obniżona stawka do 0% dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT obowiązywała do 31 marca 2024 r. i obejmowała m.in.…

Znajomość tożsamości nabywcy a możliwość zastosowania stawki 0% przy WDT

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 lutego 2024 r. w sprawie C-676/22 Czego dotyczyła sprawa? Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w ramach sporu pomiędzy B2 Energy s.r.o (dalej: „Spółka”) a Odvolací finanční ředitelství (dalej: „organ podatkowy”). Dotyczył on sytuacji, w której organy podatkowe odmówiły zastosowania zwolnienia z podatku od wartości…

Kolejne praktyczne wskazówki Rzecznik Generalnej dotyczące stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Opinia Rzecznik Generalnej Juliane Kokott przedstawiona 1 lutego 2024 r. w sprawie C‑533/22 SC Adient Ltd & Co. KG przeciwko Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş.   Czego dotyczyła sprawa? Usługodawca (spółka niemiecka) oraz usługobiorca (spółka…