Dagmara Gawrońska

Konsultant

Podatki międzynarodowe | CIT

Email: dagmara.gawronska@mddp.pl
Mob.: +48 503 973 976

Linkedin
 • Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym i podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Wspiera klientów w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR), przygotowywania procedur oraz przeglądów MDR.
 • Doradzała w projektach dotyczących m.in.: raportowania spółek nieruchomościowych, przygotowywania strategii podatkowych oraz informacji o realizacji strategii podatkowych, restrukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych, stosowania preferencji w podatku u źródła, weryfikacji podatku PCC.
 • Uczestniczyła w projektach typu przegląd podatkowy i badanie due diligence m.in. w zakresie podatku od nieruchomości oraz CIT.
 • Brała udział w kontrolach i postępowaniach podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i celno-skarbowe oraz w postępowaniach sądowych (WSA i NSA).
 • Posiada doświadczenie w pracy na rzecz klientów m.in. z branży deweloperskiej, paliwowej, fotowoltaicznej, farmaceutycznej i finansowej.
 • Uczestniczyła w procesie legislacyjnym Parlamentu Europejskiego dotyczącym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (taksonomia).
 • Odbywała staże w Sekretariacie Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON) oraz w Europejskiej Federacji Bankowej.
 • 2020 | Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • 2019 | Universidad de Almeria (Hiszpania), Prawo
 • 2016-2018 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Finanse i Rachunkowość, tytuł magistra
 • 2015-2020 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Prawo, tytuł magistra
 • 2013-2016 | Uniwersytet Jagielloński, Administracja, tytuł licencjata
 • Języki: polski, angielski i hiszpański