W celu ułatwienia klasyfikacji zdarzeń, ujednolicenia stosowania prawa, a także zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników, pod koniec 2021 roku Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w sprawie definicji transakcji kontrolowanej. Jak wynika z wyjaśnień, obowiązkom w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie podlegają wyłącznie transakcje kupna i sprzedaży towarów lub usług. Obowiązek ten może wystąpić w przypadku większości działań gospodarczych, których stronami (choć niekoniecznie) są podmioty powiązane.

Skutki braku definicji

Przyglądając się bliżej elementom składowym pojęcia transakcji kontrolowanej, należy zwrócić uwagę na to, że termin „działania o charakterze gospodarczym” nie jest zdefiniowany ani w ustawie o CIT, ani w ustawie o PIT. Powoduje to wiele niejasności i problemów dla podatników, którzy często nie wiedzą, czy powinni sporządzić dokumentację podatkową w odniesieniu do danego zdarzenia gospodarczego.

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Jakuba Patalasa i Magdaleny Maślisz w ramach cyklu dot. cen transferowych na łamach Rzeczpospolitej. 

Tematyka nietypowych transakcji będzie także przedmiotem szkolenia „Jak sporządzić analizy cen transferowych dla nietypowych transakcji?”, które eksperci Zespołu Cen Transferowych MDDP poprowadzą na Platformie Wiedzy MDDP 22 czerwca 2022 r.

Program szkolenia i rejestracja: https://www.mddp.pl/jak-sporzadzic-analizy-cen-transferowych-dla-nietypowych-transakcji/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Facebook
Twitter
LinkedIn