Opłaty plastikowe

Czas na implementację dyrektywy 2019/904, tzw. dyrektywy Single-Use Plastics („SUP”) wyznaczony był na 3 lipca 2021 r. Z kolei przepisy dyrektywy 2018/851 w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta powinny były zostać wdrożone do 5 lipca 2020 r. Oba te terminy już minęły, a żadna z dyrektyw nie doczekała się jeszcze implementacji do polskiego porządku prawnego. Mimo opóźnień we wdrożeniu przepisów, ich wejście w życie jest pewne. Warto zatem już teraz przygotować się do nowych regulacji.

Dyrektywa SUP

Dyrektywa Single-Use Plastics ma na celu ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Ma ona dotyczyć w szczególności tych wyrobów, które stanowią większość odpadów zanieczyszczających morza i oceany, a więc:

 1. patyczków higienicznych
 2. sztućców jednorazowego użytku (noży, widelców, łyżek, pałeczek)
 3. talerzy plastikowych
 4. słomek
 5. mieszadełek do napojów
 6. patyczków do balonów dla konsumentów
 7. pojemników na żywność ze styropianu EPS
 8. pojemników na napoje ze styropianu EPS, w tym nakrętek i wieczek
 9. kubków na napoje ze styropianu EPS, w tym nakrętek i wieczek
 10. produktów z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Projekt ustawy z marca 2021 r. implementujący dyrektywę SUP  zakłada m.in.:  

  • nałożenie dodatkowej opłaty pobieranej przez sprzedającego na wykonane z tworzyw sztucznych jednorazowe opakowania na posiłki i kubki na napoje,
  • zakaz wprowadzania na rynek wybranych rodzajów produktów jednorazowych,
  • wprowadzenie opłaty systemowej i edukacyjnej od niektórych produktów,
  • dodatkowe obowiązki dokumentacyjne dla przedsiębiorców.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

W sierpniu 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano wyczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Celem regulacji jest implementacja przepisów unijnych dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w zakresie odpadów opakowaniowych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Wdrożenie dyrektywy oznaczać będzie głównie obowiązki związane z  rozwijaniem zaangażowania podmiotów w recykling, czyli w uproszczeniu ponowne wykorzystanie.

Najważniejsze zmiany w zakresie ROP:  

 • zobowiązanie przedsiębiorców do zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • nałożenie nowej opłaty na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych,
 • utworzenie organizacji odpowiedzialności producentów,
 • obciążenie opłatą opakowaniową niektórych przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach.

Jak możemy Państwu pomóc?

 • Udzielimy wsparcia w zakresie interpretacji nowych przepisów dotyczących opłat plastikowych
 • Pomożemy w przygotowaniu procedur wewnętrznych, przeprowadzimy szkolenia dla pracowników dotyczące nowych obowiązków wynikających z dyrektywy SUP i ROP
 • Udzielimy wsparcia we wdrożeniu nowych regulacji w obszarze księgowo-podatkowym, w tym w przy bieżącym rozliczaniu opłaty opakowaniowej
 • Pomożemy organizacjom odpowiedzialności producentów w dostosowaniu się do nowych przepisów

Powiązane treści