Taksonomia inwestycji

Na czym polega taksonomia inwestycji?

Taksonomia stanowi zbiór regulacji unijnych dotyczących kryteriów zrównoważonego rozwoju. Jako część Europejskiego Zielonego Ładu ma stworzyć jednolite wytyczne, które pozwolą na obiektywną ocenę charakteru inwestycji pod kątem jej wpływu na środowisko i zgodności z normami ESG (Environmental, Social, Governance).

Cele środowiskowe

Inwestycje mają spełniać kryteria dla jednego z 6 celów środowiskowych:
  1. Łagodzenie skutków zmian klimatu;
  2. Dostosowanie do zmian klimatycznych;
  3. Ochrona zasobów wodnych i morskich;
  4. Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym;
  5. Zapobieganie zanieczyszczeniom;
  6. Ochrona ekosystemów i różnorodności biologicznej przy jednoczesnym braku istotnej szkody dla któregokolwiek z pozostałych celów.
Szczegółowy zestaw kryteriów technicznych dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej został już przyjęty dla pierwszych dwóch celów. Natomiast dla pozostałych czterech przedstawiono dotychczas propozycje regulacji.

Nowe wyzwania dla biznesu

Nie wyklucza się, że w przyszłości obowiązki związane z taksonomią będą rozszerzane na kolejne obszary i podmioty. Intencją jest również, aby rozwiązania podatkowe w państwach członkowskich były powiązane z zasadami taksonomii, np. w zakresie preferencji podatkowych.

Przedsiębiorcy powinni zatem już dziś przygotować się na ewentualność wdrożenia nowych regulacji, m.in. poprzez określenie, czy ich działalność będzie zgodna z kryteriami taksonomii.

Taksonomia może bowiem wprowadzić dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, warunkować uzyskanie finansowania czy stanowić podstawę do zastosowania zwolnień podatkowych.

Jak możemy pomóc?

Zespół Zielonych Podatków MDDP na bieżąco śledzi zmiany regulacyjne z zakresu taksonomii. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu się do wdrożenia wymogów taksonomii, w tym w ustaleniu zakresu obowiązków sprawozdawczych i weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90

Rafał Kran

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.kran@mddp.pl
T: (+48) 693 290 919

Powiązane usługi

Powiązane treści