Łukasz Kumkowski

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Radca prawny

CIT | Podatek u źródła (WHT) | Automatyczna wymiana informacji podatkowych (w tym FATCA, CRS, MDR, CESOP)

Email: lukasz.kumkowski@mddp.pl
Mob.: +48 660 428 394

Linkedin
 • Ekspert z ponad 10-letnim doświadczeniem; świadczy usługi doradztwa podatkowego na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki (zarówno z branży finansowej, jak i niefinansowej – w tym dla podmiotów z branży produkcyjnej oraz IT).
 • Specjalizuje się w tematyce opodatkowania podatkiem CIT/WHT oraz automatycznej wymiany informacji podatkowych, przede wszystkim FATCA, CRS i MDR. Analizuje kwestie związane z opodatkowaniem globalnym podatkiem minimalnym (tzw. Pillar 2).
 • Był zaangażowany we wdrożenie wymogów FATCA i CRS w wielu bankach krajowych i innych instytucjach finansowych i wciąż doradza w tym obszarze.
 • Wdrażał ulgi podatkowe (w tym ulgę B+R, IP BOX, podwyższone koszty uzyskania przychodów dla pracowników-twórców) w spółkach z branży IT.
 • Prelegent podczas konferencji i webinarów poświęconych tematyce podatkowej, zwłaszcza w obszarze opodatkowania podatkiem u źródła, FATCA, CRS, MDR czy CESOP.
 • 2020 | Radca prawny
 • 2016 I Doradca podatkowy
 • 2014-2015 | Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: podatki i prawo podatkowe
 • 2009-2014 | Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: prawo
 • Języki: polski, angielski
 • Ł. Kumkowski, M. M. Małek, D. Osada, FATCA. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Ł. Kumkowski, M. M. Małek, D. Osada, Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021.