AEO – status upoważnionego przedsiębiorcy

Importujesz? Eksportujesz? Zakładasz agencję celną? – Zacznij od AEO

Wielu przedsiębiorców szuka rozwiązań, które pomogą im uprościć procesy wewnątrz swojej firmy oraz trochę zaoszczędzić. Unia Europejska oferuje podmiotom gospodarczym przyznanie statusu AEO (upoważnionego przedsiębiorcy) związanego z wieloma ułatwieniami i uproszczeniami, które pomogą bezpiecznie zarządzać łańcuchami dostaw.

Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych (AEO C) oraz w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEO S) jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na rozwój biznesu opartego o handel lub transport międzynarodowy. Obecnie ponad 18 tys. podmiotów w UE posiada pozwolenie AEO.

Kto może zostać AEO?

O AEO może ubiegać się każdy przedsiębiorca z siedzibą w Unii Europejskiej, który uczestniczy w międzynarodowej wymianie towarowej i dokonuje formalności celnych. Musi jednak spełniać określone kryteria w zakresie:

 • braku poważnego naruszenia lub braku powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym brak skazania za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy;
 • wysokiego poziomu kontroli swoich operacji i przepływu towarów;
 • udokumentowanej wypłacalności;
 • spełnienia praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością (tylko AEO C);
 • odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony (tylko AEO S).

Jak długo trwa uzyskiwanie pozwolenia AEO?

Dostosowanie przedsiębiorstwa do wymogów AEO wraz z przygotowaniem kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy oraz wniosku może trwać od tygodnia do kilku miesięcy. Po przyjęciu wniosku (co zwykle trwa do 30 dni) organy celne mają 120 dni na wydanie decyzji AEO (czas może zostać wydłużony).

Wsparcie doświadczonego doradcy podatkowego znacznie poprawia efektywność procesu. 

Dlaczego warto?

Posiadanie AEO skraca czas odpraw celnych – poniżej lista ułatwień, które skracają czas międzynarodowego transportu towarów.

KorzyśćAEOCAEOS
Łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnychX 
Mniejsza liczba kontroli fizycznych i opartych na dokumentachXX
Uprzednie powiadomienie w przypadku wytypowania do kontroli fizycznej X
Uprzednie powiadomienie w przypadku wytypowania do kontroli celnejX 
Priorytetowe traktowanie w przypadku wytypowania do kontroliXX
Możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie takiej kontroli w określonym miejscuXX
Wzajemne rozpoznawanie z wybranymi krajami spoza UE, np. z USA X

Poza tym AEO przynosi liczne korzyści pośrednie:

 • międzynarodowa rozpoznawalność jako bezpieczny partner biznesowy,
 • poprawa relacji z organami celnymi i innymi organami państwa,
 • mniej opóźnionych przesyłek,
 • poprawa możliwości planowania dostaw (przewidywalność),
 • poprawa jakości obsługi celnej,
 • mniejsze koszty związane z kontrolami celnymi, itd.

Jak możemy pomóc?

Przeprowadzimy wstępny audyt weryfikacji spełnienia kryteriów AEO, w tym analizę procedur przedsiębiorstwa, związanych z obrotem międzynarodowym w celu identyfikacji obszarów ryzyka.

Wypracujemy procedury dopasowane do profilu działalności przedsiębiorstwa, które pozwolą uzyskać i utrzymać pozwolenie.

Przeprowadzimy szkolenia dla pracowników, w szczególności odpowiedzialnych za rozliczenia celno-podatkowe.

Przygotujemy wraz z wnioskodawcą projekt wniosku o uzyskanie pozwolenia oraz kwestionariusz samooceny.

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Kisielewska

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu celno-akcyzowego
E: agnieszka.kisielewska@mddp.pl
T: (+48) 600 097 363