Aspekty rachunkowe

MDDP Outsourcing jest liderem w zakresie prowadzenia nowoczesnych usług księgowych, które muszą być dostosowane do zmieniających się realiów biznesowych. Poza kompleksowym podejściem do obsługi księgowej firm, przykładamy też ogromną wagę do rozwijania nowych systemów i znajdowania możliwości usprawnień. Dla Państwa firmy oznacza to w praktyce, że nasze unikatowe, procesowe podejście oraz narzędzia IT pozwolą na:

  • procesowanie dokumentów kosztowych online, z uwzględnieniem znaczników, które określą alokację poszczególnych kosztów, co pozwoli nie tylko rozliczyć inwestycję w aspekcie księgowym, ale także dostarczy istotnych informacji zarządczych. Znaczniki mogą być przypisane na stałe do określonych kontrahentów mogą też Państwo brać aktywny udział w obiegu dokumentów i samodzielnie alokować znaczniki przed zaksięgowaniem dokumentu;
  • oznaczanie kwot zatrzymanych, jeśli zlecą nam Państwo przygotowanie płatności. Nasz system elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) da Państwu możliwość, aby wychodzące przelewy były pomniejszone zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane. Jednocześnie będzie można również zarządzać mechanizmem podzielonej płatności. Będziemy również mogli prowadzić dokładną analitykę wszystkich kwot zatrzymanych, dostępną na każde żądanie.
  • przygotowanie raportów na potrzeby grupy, instytucji zewnętrznych, banków oraz na potrzeby zarządcze.
  • przygotowanie danych do rozliczenia subwencji i dotacji związanych z prowadzoną działalnością budowlaną.
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie sprawozdania finansowego będzie oparte na przepisach Ustawy o Rachunkowości, Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” i nr 8 „Działalność deweloperska” oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

W czym możemy pomóc?

  • Zweryfikujemy główne zasady ujmowania, wyceny i prezentacji aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego działalności budowlanej, bez względu na formę prawną tej działalności, w tym także prowadzoną przez kontynuujące działalność spółki celowe, powołane na czas oznaczony do realizacji jednego lub kilku przedsięwzięć budowlanych, a także zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane oraz zasady prezentacji i ujawniania ww. informacji w sprawozdaniach finansowych.
  • Szczególnie istotna w ww. zakresie jest weryfikacja poprawności alokacji przychodów i kosztów dotyczących długoterminowych robót budowlanych wg. stopnia ich zaawansowania, a także odpowiednie ujęcie finansowania dłużnego w działalności deweloperskiej.

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Kozakowska

Partner | Doradca podatkowy
E: katarzyna.kozakowska@mddp.pl
T: (+48) 608 581 583

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865