Ceny transferowe mogą pomóc rozwinąć Twój biznes na międzynarodową skalę

W 2022 r. polskie inwestycje bezpośrednie netto za granicą wyniosły 28,2 mld zł. To ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.[1] Przedsiębiorcy szukają m.in. możliwości rozwoju oraz chcą pozyskać nowe rynki zbytu. Ekspansja zagraniczna to dla wielu istotny element strategii rozwoju. Z małych biznesów rodzinnych wyrastają często prężne i duże przedsiębiorstwa. Zakładane są kolejne spółki. O czym pamiętać?

Ceny transferowe pomagają rozwinąć lokalny biznes na zagranicznych rynkach

Dlaczego? Bo przepisy o cenach transferowych regulują całokształt współpracy między podmiotami powiązanymi, czyli najczęściej działającymi w ramach jednej grupy. Ceny transferowe to przede wszystkim zagadnienie międzynarodowe. I dlatego pomogą Ci bezpiecznie skalować biznes na każdy rynek zagraniczny.

Jak? Poprzez świadome podejmowanie decyzji i budowanie struktury, którą możesz powielić na kolejnych rynkach.

Zatem o co zadbać w kontekście cen transferowych, aby ekspansja zagraniczna się udała i nie kreowała ryzyka podatkowego?

  1. Jeżeli planujesz otworzyć nowe spółki za granicą, ustal transakcje wewnątrzgrupowe, które będą niezbędne dla sprawnego działania biznesu.
  2. Dla każdej z tych transakcji:
  • określ rolę i czynności, które będą realizować poszczególne podmioty,
  • określ aktywa, które poszczególne podmioty będą angażować. Ustal, czy wśród tych aktywów będą aktywa unikalne, czyli decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia,
  • zdefiniuj ryzyka, które będą ponosić poszczególne strony transakcji oraz ustal sposób podziału ryzyka rynkowego między nimi.
  1. Zaplanuj model wynagradzania, który będzie najwłaściwszy w świetle pełnionych funkcji, zaangażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka dla tych transakcji wewnątrzgrupowych. Taki model musi określić rynkowy poziom wynagrodzenia / zysku, który przypisujesz danej stronie transakcji na podstawie odpowiednich analiz.

Dodatkowo:

  1. Opracuj Politykę cen transferowych, czyli opisz ustalony model współpracy w ramach grupy oraz sposób wynagradzania.
  2. Zadbaj o właściwe zapisy w umowach o współpracy stron transakcji. Muszą być spójne z ustalonym modelem i stosowaną polityką cen transferowych.
  3. Zaplanuj proces monitorowania modelu rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Sprawdzaj, jak funkcjonuje w praktyce i czy nie wymaga zmian / dostosowania do zmieniających się realiów biznesowych.

Docelowy model rozliczeń wewnątrzgrupowych – przykład

Jeden z naszych klientów – Grupa osiągająca kilkumiliardowe obroty – chciała dalej rozwijać się dynamicznie na kolejnych rynkach. Chciała wdrożyć model rozliczeń dla wszystkich jej transakcji wewnątrzgrupowych na kilkunastu rynkach: w UE i poza nią. Miał być bezpieczny i stabilny, ale też wystarczająco elastyczny, aby nie hamować rozwoju.

Projekt realizowaliśmy centralnie, ale koordynowaliśmy też współpracę z lokalnymi doradcami. Chcieliśmy mieć pewność, że uwzględnimy lokalne przepisy w zakresie korekt cen transferowych.

Efekt? Nasz model działa od lat. Przeszedł kontrole w Polsce i za granicą. Obejmuje trzy uprzednie porozumienia cenowe (APA) zawarte z Ministrem Finansów (w tym dwa dwustronne). Wytrzymał próbę czasu. Jest stabilny: pomimo pandemii, wysokiej inflacji, wojny na Ukrainie i innych niekorzystnych czynników, które pojawiają się na lokalnych rynkach. Jest też elastyczny, więc umożliwia Grupie dalszy rozwój. Nasz klient rośnie średnio o kilkanaście procent rocznie – pomimo ogromnej skali działalności i wielomiliardowych obrotów na wejściu.

Model w pełni międzynarodowy – pomożemy!

Aby na podstawie ustalonego modelu skutecznie skalować biznes warto skonsultować się z ekspertami. Profesjonalistami, którzy mają doświadczenie i dostęp do aktualnej wiedzy podatkowej i orzecznictwa w krajach, gdzie planujesz ekspansję. Potrzebny Ci sprawdzony partner.

W MDDP mamy już ponad 10 lat doświadczenia w budowaniu modeli międzynarodowych, które obejmują wiele rynków. Współpracujemy też z partnerami, którzy specjalizują się w zagadnieniach cen transferowych w wielu krajach na całym świecie. Wypracowywane przez nas modele cen transferowych zawsze uwzględniają wymogi i praktyki poszczególnych krajów.

Kompleksowo obsługujemy podmioty, które planują rozwój biznesu, ale też już działające grupy i ich modele. Zweryfikujemy Twój model pod kątem ryzyk podatkowych, aby zaproponować ewentualne korekty i uzupełnienia.

Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Oferujemy doradztwo i pomoc w bezpiecznym podatkowo rozwijaniu działalności zagranicą!

***

[1][1] Raport NBP-Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2022- https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/12/Raport_IB_2022.pdf#:~:text=URL%3A+https%3A%2F%2Fnbp.pl%2Fw

Facebook
Twitter
LinkedIn