Najnowsze dane statystyczne dotyczące procedury APA

KAS opublikowało statystyki dotyczące procedury APA za  2023 rok. Szczegółowe statystyki są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów – link tutaj. W porównaniu do 2022 r. liczba wydanych decyzji wzrosła o około 10%. W 2023 r. KAS wydał łącznie 108 decyzji, w tym 95 jednostronnych i 13 dwustronnych. W ubiegłym roku zawarto więc rekordową liczbę porozumień, w tym również rekordową liczbę porozumień dwustronnych. Czwarty rok z rzędu żaden podatnik nie zawarł…

Dlaczego odpowiednie określenie profilu funkcjonalnego ma znaczenie?

Dlaczego odpowiednie określenie profilu funkcjonalnego ma znaczenie? Profil funkcjonalny należy rozumieć przede wszystkim jako rolę danego podmiotu w transakcji. Zależy od prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na rynku lub w transakcji (np. producent, dystrybutor) oraz poziomu jego zaangażowania w transakcję pod kątem pełnionych funkcji, angażowanych aktywów i poziomu ekspozycji na ryzyko. Ustalenie profilu funkcjonalnego danego podmiotu w transakcji przekłada się na właściwy wybór metody kalkulacji i weryfikacji rynkowego charakteru wynagrodzenia…

Benefit test pod lupą organów podatkowych i KAS

W ostatnim czasie usługi niematerialne są jednym z kluczowych obszarów weryfikowanych podczas kontroli podatkowych. Jak pokazują statystyki udostępnione nam przez Ministerstwo Finansów transakcje usługowe stanowią prawie 30% wszystkich raportowanych przez podatników w latach 2020-2021 w formularzu TPR transakcji, w tym aż 10% to usługi niematerialne. Usługi niematerialne pod lupą organów podatkowych Do katalogu najpopularniejszych usług niematerialnych można zaliczyć m.in.: usługi doradcze, zarządcze, prawne, finansowe, księgowe, informatyczne, rekrutacji…

Utworzenie zakładu zagranicznego a obowiązki z zakresu cen transferowych

Utworzenie zakładu zagranicznego a obowiązki z zakresu cen transferowych Prowadzenie działalności w innym państwie może prowadzić do powstania zagranicznego zakładu podatkowego (ang. Permanent Establishment, PE), z którym wiąże się szereg obowiązków podatkowych, w tym obowiązki z zakresu cen transferowych. Przepisy dotyczące cen transferowych traktują spółkę i jej zagraniczny zakład jako podmioty powiązane. Ponadto, do katalogu transakcji kontrolowanych ustawodawca zalicza między innymi przypisywanie dochodu (straty) do zagranicznego…

Składasz TPR? – nie zapomnij o nieodpłatnych świadczeniach

Składasz TPR? – nie zapomnij o nieodpłatnych świadczeniach Pozostały już tylko 3 dni na złożenie formularza TPR dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Identyfikując transakcje z podmiotami powiązanymi, które podlegają zaraportowaniu, pamiętajmy, że nie dotyczą one wyłącznie typowych transakcji handlowych lub finansowych. W dzisiejszym wpisie skupimy się na jednym z najłatwiejszych do przeoczenia zdarzeń gospodarczych – nieodpłatnych świadczeniach.   Przez nieodpłatne świadczenia na gruncie przepisów o cenach…

Ostatni dzwonek: Istotne zmiany do uwzględnienia przed złożeniem TPR

Przymierzając się do złożenia informacji o cenach transferowych (dalej: TPR) za rok podatkowy, rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r., należy pamiętać, że w porównaniu do poprzedniego roku podatkowego doszło do zmiany w dotychczasowej formie i zakresie danych raportowanych tej deklaracji. Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o rezygnacji z dokumentów w formacie PDF na rzecz interaktywnego formularza, uzupełnianego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Finansów opublikowało także czwarte wydanie informatora…

Kto składa formularz TPR po połączeniu spółek?

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza, nieustanny rozwój konkurencji w większości branż i wzrost kosztów stanowią dla przedsiębiorstw nie lada wyzwanie. W celu utrzymania, bądź poprawy pozycji rynkowej lub też zminimalizowania kosztów działalności, grupy kapitałowe decydują się np. na połączenie spółek. Choć sam proces łączenia się spółek jest uregulowany przepisami KSH, to przedsiębiorstwa koncentrując się na wypełnieniu obowiązków prawnych, administracyjnych i księgowych, powinny również pamiętać…

Planowanie a nie sam compliance jest istotą cen transferowych

Większości podatników ceny transferowe kojarzą się z licznymi i skomplikowanymi wymogami formalnymi, które należy spełnić w określonym terminie, pod groźbą zaostrzających się i coraz wyższych sankcji. A gdyby do kwestii rynkowości transakcji podejść inaczej? Utarty schemat Wśród większości podatników najczęściej obserwujemy następujący mechanizm po zakończonym roku podatkowym: dokonywana jest weryfikacja wartości transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, sporządzane jest zestawienie transakcji przekraczających ustawowe progi, weryfikowane są możliwości…

Wykorzystanie wytycznych OECD w orzecznictwie unijnym

Pod koniec zeszłego roku szeroko opisywano w mediach wynik sporu w sprawie podatkowej grupy Amazon. Wyrok dotyczy problematyki cen transferowych oraz możliwości powołania się na wytyczne OECD. Korzyści podatkowe Unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager wskazała, że Luksemburg przyznał Amazonowi nielegalne korzyści podatkowe. W rezultacie prawie trzy czwarte zysków Amazona nie zostało opodatkowanych. Sprawa rozpoczęła się w 2014 roku i ostatecznie dopiero 14 grudnia 2023 roku…

Zmiany w bazowej stopie procentowej i marżach – ogłoszenie w sprawie cen transferowych!

Nowe Obwieszczenie Ministra Finansów ws. ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych (safe harbour dla transakcji finansowych) zostało opublikowane! Warunki dla safe harbour w transakcjach finansowych Minister Finansów dokonał aktualizacji warunków upoważniających do skorzystania z uproszczenia safe harbour dla transakcji finansowych. W Obwieszczeniu wskazano, że analogicznie jak w poprzednim roku rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek: a) w złotych…