Korekty cen transferowych: globalne wyzwanie, krajowe obowiązki

Korekty cen transferowych (korekty TP) stanowią złożony i obszerny temat, a ich prawidłowe rozliczenie jest kluczowe. Przed dokonaniem korekt należy uwzględnić perspektywę obu stron transakcji. Dlaczego są tak ważne? Eliminacja błędów w rozliczeniu podatkowym – poprawne korekty mogą pomóc wyeliminować potencjalne błędy w rozliczeniu podatkowym, Bezpieczne ujęcie korekty w przychodach/kosztach podatkowych – korekty pozwalają na lokalne, bezpieczne uwzględnienie zmian w przychodach i kosztach, Zabezpieczenie przed ryzykiem podwójnego…

Rozliczenia międzynarodowe – globalna i lokalna perspektywa TP – o czym pamiętać?

Rozliczenia międzynarodowe – globalna i lokalna perspektywa TP – o czym pamiętać?

Główna zasada gry jest ta sama Międzynarodowe grupy mogą zarządzać tematem cen transferowych na dwa sposoby – centralnie oraz lokalnie. Niezależnie od wyboru podejścia, podstawowa zasada cen transferowych pozostaje ta sama. Mowa o zasadzie ceny rynkowej (ang. the arm’s length principle), zgodnie z którą rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny być realizowane w oparciu o warunki, na które zgodziłyby się podmioty niepowiązane. Zasada ta globalnie jest dobrze…

Centralizacja prac z obszaru cen transferowych dla grup międzynarodowych - czy (i dlaczego) warto

Centralizacja prac z obszaru cen transferowych dla grup międzynarodowych – czy (i dlaczego) warto.

Czy z perspektywy całej grupy korzystne jest samodzielne wypełnianie obowiązków TP przez każdy z podmiotów? A może lepszym podejściem jest wywiązanie się grupy z obowiązków TP w sposób zcentralizowany, bez nadmiernego przeciążania każdej ze spółek? Centralizacja prac TP – jednolite, ale zindywidualizowane podejście W wielu międzynarodowych korporacjach prace z zakresu cen transferowych często przeprowadzane są na poziomie centralnym przez spółkę matkę lub dedykowany podmiot dla każdego podmiotu w grupie kapitałowej. Centralizacja…

Ceny transferowe bez granic: nasze międzynarodowe rozwiązania

Ceny transferowe to zagadnienie (przede wszystkim) międzynarodowe. Dlaczego? Bo biznes jest międzynarodowy. Te dwa aspekty przenikają się i uzupełniają. Coraz więcej grup rozumie i docenia korzyści wynikające ze świadomego zarządzania cenami transferowymi w organizacji. Dobrze poukładane ceny transferowe dają solidną podstawę do rozwoju biznesu, ale też ułatwiają ten rozwój. Należy jednak pamiętać, że na ten moment, przepisy o cenach transferowych nie są jeszcze zharmonizowane na poziomie międzynarodowym. Jak zatem zarządzać…

Ceny transferowe bez granic: nasze międzynarodowe kompetencje

Jak dobrze znasz Zespół Cen Transferowych MDDP? Czy wiesz, że w tym roku świętujemy 20-lecie działalności nie tylko MDDP, ale też naszego Zespołu Cen Transferowych? Przez lata nabywaliśmy doświadczenie i wzmacnialiśmy swoje kompetencje międzynarodowe, co pozwoliło nam dotrzeć tu, gdzie jesteśmy: Prawie 50 ekspertów jesteśmy zespołem liczącym prawie 50 specjalistów, dedykowanych w 100% cenom transferowych, Szeroka wiedza nasi eksperci to osoby z wykształceniem ekonomicznym, finansowym, rachunkowym (w tym…

Usługi niematerialne na celowniku organów skarbowych – jak bronić się przed recharakteryzacją transakcji?

Usługi niematerialne na celowniku organów skarbowych – jak bronić się przed recharakteryzacją transakcji?

Mechanizm recharakteryzacji polega na zakwestionowaniu przez organ skarbowy klasyfikacji transakcji z podmiotem powiązanym, jakiej dokonał podatnik. Wówczas kontrolujący, na podstawie oceny zaangażowanych przez strony funkcji, aktywów i ryzyk, ustala transakcję właściwą, czyli taką jaka w jego ocenie rzeczywiście miała miejsce. Stosując mechanizm recharakteryzacji organ może dokonać własnej wyceny rynkowego poziomu wynagrodzenia, opierając się na sporządzonej przez siebie analizie porównawczej. Co więcej, jeżeli w wyniku kontroli organ…

Rynkowość pożyczki to nie tylko wysokość oprocentowania

Rynkowość pożyczki to nie tylko wysokość oprocentowania

Transakcje finansowe są jednymi z najczęściej realizowanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi i stanowią transakcje najchętniej kontrolowane przez organy podatkowe. Ze względu na szeroki katalog transakcji finansowych i poziom ich skomplikowania, podatnicy często napotykają problemy w uzasadnieniu rynkowego charakteru tych transakcji. Dodatkowo niekorzystne dla podatników podejście organów podatkowych i sądów, które obserwujemy w ostatnim czasie, nie ułatwia podatnikom tego zadania. Obecnie przedmiotem zainteresowania fiskusa jest już nie tylko wysokość…

Analizy porównawcze – sądy również stawiają na jakość!

Analizy porównawcze – sądy również stawiają na jakość!

Z każdym rokiem sądy coraz częściej potwierdzają, że prawidłowo sporządzona analiza cen transferowych może stanowić niezwykle istotne narzędzie, zarówno dla podatników, jak i dla organów podatkowych. Organy podatkowe często kwestionują analizy cen transferowych, sporządzając nowe analizy lub modyfikując te przedstawione przez podatników. Nierzadko prowadzi to do zwiększenia zobowiązania podatkowego. Posiadanie rzetelnej analizy cen transferowych, odzwierciedlającej faktyczną sytuację gospodarczą i charakterystykę transakcji, jest zatem…

Usługi wewnątrzgrupowe – jak zabezpieczyć?

Usługi wewnątrzgrupowe – jak zabezpieczyć?

Specyfika grupowych usług niematerialnych, wysoka wartość tych kosztów, otrzymywanie faktur rzutem na taśmę z końcem roku sprawiają, że weryfikacja zasadności nabycia takich usług oraz ocena rzeczywiście osiąganych korzyści może okazać się wyzwaniem dla podatnika. Z tego też względu usługi wewnątrzgrupowe stanowią od wielu lat obszar zainteresowania organów podatkowych w trakcie kontroli. Co istotne, brak posiadania wystarczających dowodów potwierdzających wykonanie usług niematerialnych może skutkować…

Korekty cen transferowych pod lupą organów podatkowych – trendy w 2023 r.

Korekty cen nadal nie są zagadnieniem jednoznacznym i budzą wątpliwości podatników. W 2023 roku sądy administracyjne wydawały wyroki dotyczące korekt w trzech głównych obszarach opisanych poniżej. Definicja korekty cen transferowych Warto przypomnieć, że korekty TP odnoszą się do transakcji między podmiotami powiązanymi i stanowią istotny element praktyki biznesowej. Jednak ich definicja nie jest jednoznaczna i może podlegać różnym interpretacjom, pomimo Objaśnień Ministerstwa Finansów z 2021 roku, które…