Nowe formularze interaktywne TP-R już dostępne na stronie Ministerstwa Finansów

W środę 28 września na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane najnowsze formularze interaktywne właściwe dla informacji TPR składanych za rok 2021. Formularze te są następstwem podpisanych przez Ministra Finansów rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych (dla podatku CIT i PIT), które weszły w życie 28 września br. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1934 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1934 Co ważne dotyczą wyłącznie obowiązków za 2021 rok. Zgodnie z zapowiedziami MF, formularze dotyczące transakcji realizowanych w 2022 roku będą podlegać odpowiedniej nowelizacji…

Bezpośrednie transakcje rajowe – obowiązki dotyczące transakcji z podmiotami niepowiązanymi

Regulacje dotyczące cen transferowych, zawarte w ustawie o CIT, dotyczą przede wszystkim transakcji kontrolowanych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale także – o czym nie każdy pamięta – transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli z tzw. podmiotami rajowymi. Temat transakcji rajowych zyskał na popularności w 2022 roku w związku z wprowadzonymi rozszerzonymi obowiązkami dotyczącymi pośrednich transakcji rajowych,…

Nowe rozporządzenie w sprawie formularzy TPR już opublikowane!

13 września w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych. Nowe zasady będą obowiązywać dla formularzy TPR składanych za rok podatkowy, rozpoczynający od dnia 1 stycznia 2022 r. Transakcje realizowane w 2021 r. należy, co do zasady, raportować zgodnie z przepisami rozporządzenia obowiązującego przy składaniu TPR za 2020 rok. Natomiast rozporządzenie zawiera też przepisy odnoszące się do formularzy TPR składanych za wcześniejsze okresy (w przypadku osób prawnych za rok podatkowy…

Spółki komandytowe w obliczu wyzwań w obszarze TP

Spółki komandytowe stały się podatnikami CIT od 1 maja 2021 r. Choć nowe zasady zostały wprowadzone w ubiegłym roku, to obecnie spółki mierzą się z wyzwaniem wypełnienia obowiązków w obszarze cen transferowych. Przepisy TP nie odnoszą się bowiem do kwestii związanych z dokumentowaniem i raportowaniem cen transferowych przez te spółki, a podatnicy mają wątpliwości jak prawidłowo zidentyfikować i wypełnić obowiązki TP za 2021 r.: jak ustalić wartość transakcji do porównania z progami ustawowymi? ile…

Umorzenie udziałów bez obowiązków dokumentacyjnego – kolejne korzystne rozstrzygnięcie WSA

Umorzenie udziałów bez obowiązku dokumentacyjnego – kolejne korzystne rozstrzygnięcie WSA Umorzenie udziałów w spółce to przykład instytucji uregulowanej przez kodeks spółek handlowych (KSH), która już od kilku lat stanowi przedmiot sporu pomiędzy podatnikami oraz organami podatkowymi na gruncie obowiązków z zakresu cenach transferowych. W jednym z ostatnich wyroków[1], sąd podtrzymał korzystną dla podatników linię orzeczniczą, potwierdzającą, że dobrowolne umorzenie udziałów nie stanowi transakcji kontrolowanej. Konsekwentne podejście sądu Sąd…

Nowe rozporządzenie dotyczące formularzy TPR za rok podatkowy 2022 skierowane do podpisu Ministra Finansów

Nowe rozporządzenie dotyczące formularzy TPR za rok podatkowy 2022 skierowane do podpisu Ministra Finansów W środę 31 sierpnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się informacja o skierowaniu do podpisaniu Ministra Finansów projektu rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych. Zmiany mają obowiązywać dla formularzy składanych za rok podatkowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2022 r. Jakie zmiany są planowane? Projekt przewiduje wprowadzenie do formularzy TPR kilku zmian, m. in.…

Wysokość opłaty licencyjnej powinna odzwierciedlać profil funkcjonalny

Wysokość opłaty licencyjnej powinna odzwierciedlać profil funkcjonalny Analiza funkcjonalna jest jednym z kluczowych elementów dokumentacji cen transferowych, umożliwiającym dokładne określenie profilu funkcjonalnego stron transakcji kontrolowanej oraz związanych z tym ryzyk. W konsekwencji, umożliwia ona ustalenie rynkowej wysokości należnego wynagrodzenia. Przykładowe zakwestionowanie przez organ podatkowy wynagrodzenia, odzwierciedlającego profil funkcjonalny, było przedmiotem wyroku WSA w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2022 r. (sygnatura I SA/Po 100/22). Spółka…

Projekt uchylenia obowiązków transakcji rajowych już na stronie Sejmu!

Zapowiadane wcześniej uchylenie obowiązków cen transferowych dla pośrednich  transakcji rajowych zostało uwzględnione w opublikowanym właśnie projekcie nowelizacji ustawy o CIT i ustawy o PIT. Najważniejszą kwestią jest fakt, że wycofanie obowiązków ma obowiązywać także do transakcji realizowanych w 2021 r., które obecnie są badane przez podatników. Jak zmienią się obowiązki podatników Opublikowany dzisiaj projekt zmian przepisów zakłada całkowite wycofanie obowiązków dla pośrednich transakcji rajowych. Oznacza to,…

MF zapowiada wycofanie obowiązków pośrednich transakcji rajowych

Opublikowane właśnie stanowisko Ministerstwa Finansów w ramach zgłoszonych uwag do konsultacji publicznych wskazuje, że przepisy dotyczące raportowania pośrednich transakcji rajowych zostaną uchylone. Niespodziewana dobra wiadomość Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Finansów w uwagach do konsultacji publicznych do projektu zmiany przepisów CIT o pośrednich transakcjach rajowych znalazła się informacja o nowym stanowisku Ministerstwa Finansów wskazującym planowane uchylenie przepisów dotyczących raportowania pośrednich transakcji rajowych. Szczegółowe uwagi…

Jakie transakcje nie podlegają obowiązkom dokumentacyjnym?

Jakie transakcje nie podlegają obowiązkom dokumentacyjnym? Pomiędzy podmiotami powiązanymi realizowane są transakcje bądź dokonywane są czynności, które na pierwszy rzut oka mogą implikować obowiązki z zakresu cen transferowych, jednak w rzeczywistości nie są one transakcjami kontrolowanymi w kontekście przepisów TP. Biorąc pod uwagę fakt, że lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla „transakcji kontrolowanej”, należy zweryfikować, czy dane zdarzenie gospodarcze mieści się w definicji „transakcji kontrolowanej”. Wówczas, może…