Z jakich zwolnień z zakresu cen transferowych można skorzystać w odniesieniu do 2022 roku?

Na przestrzeni ostatnich lat przepisy podatkowe w zakresie cen transferowych zmieniane były w istotny sposób co najmniej kilka razy. Przy okazji pojawiających się nowych obowiązków ewoluował również szereg zwolnień z obowiązków w zakresie cen transferowych. Poniżej praktyczne podsumowanie, z jakich zwolnień można korzystać w odniesieniu do transakcji z 2022 roku. Zwolnienie krajowe Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do kontrolowanych transakcji krajowych, jeżeli podmioty powiązane…

Benchmark do zadań specjalnych

Ceny transferowe – czyli podstawowe zastosowanie analizy cen transferowych Analiza cen transferowych jest narzędziem pozwalającym na weryfikację, czy warunki ustalane w transakcjach między podmiotami powiązanymi odpowiadają zasadzie ceny rynkowej (ang. arm’s length principle). Pozwala ona zbadać czy warunki ustalone w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom, które ustaliły albo ustaliłyby podmioty niepowiązane. W przypadku, gdy dla danej transakcji zostanie zidentyfikowany obowiązek sporządzenia dokumentacji…

Mechanizm safe harbour w największych gospodarkach świata

Coraz więcej państw wprowadza mechanizmy związane z bezpieczną przystanią (tzw. safe harbour). Jest to dla podatników znaczne ułatwienie w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi. Wśród największych gospodarek świata przepisy te można spotkać w USA, Indiach, Korei Południowej, Rosji, Australii, Hiszpanii, Meksyku, Austrii czy w Niderlandach. Większość z nich zdecydowała się na przyjęcie rozwiązań safe harbour w zakresie pożyczek. Jednak coraz częściej państwa decydują się na rozszerzenie rozwiązania na transakcje…

Transakcje usługowe – nowy fokus fiskusa?

Nie jest nowością, że rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi są pod lupą organów podatkowych od kilku lat. W 2022 r. toczyło się ponad pół tysiąca kontroli w zakresie cen transferowych, z czego zakończono 370, a 242 pozostało wciąż otwartych. W samym 2022 r. wysokość doszacowanego dochodu wyniosła ponad miliard złotych, tj. niemal o 220 mln złotych więcej niż w 2021 r. Nie tylko liczba prowadzonych kontroli i doszacowanego dochodu uległa zmianie. Z informacji Ministerstwa wynika, że w ostatnim…

Safe harbour – bezpieczne czy ryzykowne zmiany dla podatników?

Safe harbour to mechanizm uproszczonych zasad, które zwalniają podatników z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz przeprowadzania analizy cen transferowych. Jednakże, aby skorzystać z tego mechanizmu, podatnik musi spełnić warunki określone w przepisach. Mechanizm Safe harbour obejmuje dwa rodzaje zwolnień. Po pierwsze transakcje kontrolowane dotyczące usług o niskiej wartości dodanej, a po drugie transakcje kontrolowane związane z pożyczkami. Jednak aby skorzystać z tych zwolnień, należy spełnić…

Zarządzanie płatnościami w celu optymalizacji kosztowej jako transakcja kontrolowana

Zarządzanie płatnościami w celu optymalizacji kosztowej jako transakcja kontrolowana Zarządzanie płatnościami w celu optymalizacji kosztowej procesu regulowania płatności w modelu PoB (ang. payments on behalf) stanowi transakcję kontrolowaną – tak stwierdził sąd administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 sierpnia 2022 roku (sygn. III SA/Wa 3029/21). Sąd wskazał, że stosowanie modelu PoB stanowi formę finansowania podmiotów powiązanych, która skutkuje przepływem środków pieniężnych, a tego rodzaju…

Czy aktualizowanie analiz cen transferowych raz na trzy lata jest wystarczające?

Analiza porównawcza, określana również mianem analizy benchmarkingowej, stanowi co do zasady kluczowy element dokumentacji cen transferowych. Celem analizy porównawczej jest wykazanie, że dana transakcja kontrolowana została zawarta zgodnie z zasadą ceny rynkowej (arm’s length principle). Poprawnie sporządzona analiza stanowi więc dla podatnika zabezpieczenie w przypadku pojawienia się zarzutów o nierynkowym charakterze transakcji podczas ewentualnej kontroli podatkowej. Dlatego tak istotne jest posiadanie analizy porównawczej…

Wzajemne poręczenie bez wynagrodzenia – czy zawsze stanowi nieodpłatne świadczenie?

Instytucje finansowe coraz częściej wymagają poręczeń przy udzielaniu finansowania przedsiębiorstwom. Podmioty należące do grup kapitałowych mają możliwość korzystania z poręczeń wewnątrzgrupowych jako alternatywy dla poręczeń od zewnętrznych instytucji finansowych. Jest to najprostszy i najszybszy sposób pozyskania finansowania. Jednym ze stosowanych rozwiązań są poręczenia wzajemne, w których dwie lub więcej spółek powiązanych poręcza wzajemnie swoje zobowiązania. Wówczas podmioty powiązane często decydują się na brak odpłatności na rzecz…

Oświadczenie TP za 2022 r. – mniej formalności, szerszy zakres

Pierwszy kwartał 2023 r. dobiega końca, podatnicy zapoznali się już ze zmianami, jakie przyniósł nowy rok w obszarze cen transferowych. Najważniejszą z nich jest skrócenie terminów dokumentacyjnych i sprawozdawczych, ale poza tym z początkiem roku wprowadzono szereg z pozoru mniejszych zmian. Mniejszych, ale nie mniej ważnych. Przykładem takiej zmiany jest zakres i sposób złożenia oświadczenia TP. Zmiany dotyczące oświadczenia TP Za 2022 r. nie ma obowiązku składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu…

Koniec I kwartału 2023 roku – jakich obowiązków trzeba dopilnować?

Koniec I kwartału 2023 roku – jakich obowiązków trzeba dopilnować? Koniec marca 2023 dla większości podatników, działających w grupach kapitałowych, wiąże się z upływem terminów na wypełnienie ostatnich obowiązków z zakresu cen transferowych. Niektóre z nich dotyczą jeszcze 2021 roku. TPR dla spółek z przesuniętym rokiem podatkowym Co do zasady, termin na sporządzenie dokumentacji lokalnej i złożenie formularza TPR w latach ubiegłych wynosił 9 miesięcy od zakończenia roku…