Zniesienie stanu epidemii a wpływ na ceny transferowe

W ostatnich dniach minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił na konferencji prasowej, że od 16 maja 2022 r. stan epidemii zastąpi stan zagrożenia epidemicznego. W tym przedmiocie 6 maja został opublikowany projekt rozporządzenia, uchylający rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Polski stanu epidemii. Warto jednak przy tej okazji przypomnieć, że szeregiem aktów prawnych od marca 2020 roku do prawa podatkowego były wprowadzane różne ulgi / uproszczenia związane z sytuacją…

Zwolnienie dokumentacyjne dla spółek powiązanych wyłącznie przez Skarbu Państwa – na co zwracać uwagę?

Zwolnienie dokumentacyjne dla spółek powiązanych wyłącznie przez Skarbu Państwa – na co zwracać uwagę? W Ustawie o CIT przewidziano szereg zwolnień z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Do najpopularniejszych należy np. zwolnienie dla transakcji zawieranych przez podmioty krajowe, o ile spełnią one określone w ustawie warunki. Jedno z rzadziej stosowanych zwolnień dotyczy transakcji kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub…

Oświadczenie TP w przypadku nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń – wątpliwości zostały rozwiane

Oświadczenie TP w przypadku nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń – wątpliwości zostały rozwiane Brzmienie przepisów o cenach transferowych, obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku, eliminuje pojawiąjące się dotychczas wątpliwości związane z obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie cen transferowych dotyczące nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Wątpliwości te dotyczyły możliwości podpisania oświadczenia o rynkowości rozliczeń (tzw. oświadczenie TP) w sytuacji, gdy podmiot powiązany otrzymał nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy…

Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT?

Czy korekty cen transferowych mają wpływ na rozliczenia VAT? Korekty cen transferowych są stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych w celu dostosowania ceny transferowej do warunków rynkowych. Konieczność dokonania korekt jest spowodowana wystąpieniem w trakcie roku okoliczności, które doprowadziły do zmiany istotnych warunków rynkowych zawarcia transakcji. Przeprowadzane są np. poprzez skorygowanie cen towarów czy usług bądź przychodów / kosztów podatnika. Warto zastanowić się, kiedy korekta, oprócz prawidłowego rozpoznania…

Nowe projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR

Nowe projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR dla osób fizycznych i prawnych. Proponowane zmiany mają dostosować raportowanie TPR do regulacji wprowadzonych w obszarze cen transferowych w ramach Polskiego Ładu. Jak zmieniono rozporządzenia? Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w nowych projektach Rozporządzenia TPR to m.in.: określenie treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, które zawarte…

Nowe obowiązki rajowe – coraz bliżej terminu a wątpliwości nadal sporo

Nowe obowiązki rajowe – coraz bliżej terminu a wątpliwości nadal sporo Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe, rozszerzone przepisy dotyczące transakcji rajowych. Przepisy te dotyczą zarówno transakcji realizowanych bezpośrednio z podmiotami powiązanymi jak i niepowiązanymi mającymi miejsce zarządu, siedziby w tzw. raju podatkowym, jak i transakcji pośrednich. W przypadku transakcji pośrednich nowe przepisy nakładają na podatników obowiązki dokumentacyjne dotyczące transakcji o wartości przekraczającej 500 tyś zł, realizowanych…

Organy podatkowe korzystają z możliwości recharakteryzacji transakcji

Organy podatkowe korzystają z możliwości recharakteryzacji transakcji W transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi należy w szczególności zwracać uwagę na specyfikę transakcji, która wpływa na uzyskany dochód jak również może świadczyć o jej odpłatnym lub nieodpłatnym charakterze. Warto pamiętać o instrumencie tzw. recharakteryzacji, wprowadzonym do przepisów z zakresu cen transferowych od 2019 roku, z którego mogą korzystać organy podatkowe. Instrument oparty jest na założeniu, że w przypadku uznania przez organy podatkowe, że podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej…

Zwolnienie dokumentacyjne dla transakcji niebędących przychodem lub kosztem uzyskania przychodu

Zwolnienie dokumentacyjne dla transakcji niebędących przychodem lub kosztem uzyskania przychodu Jak już było wskazywane na naszym blogu, podatnicy zawierający transakcje kontrolowane mogą skorzystać z kilku zwolnień z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Przykładem są np. transakcje zawierane przez podmioty krajowe, które spełniają określone w ustawie warunki. Jednym z mniej popularnych zwolnień jest zwolnienie dla tych transakcji kontrolowanych, których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu…

Planowane przedłużenie terminów na obowiązki cen transferowych za 2021 r.

Planowane przedłużenie terminów na obowiązki cen transferowych za 2021 r. Opublikowany właśnie projekt nowelizacji ustawy tzw. tarczy antycovidowej zakłada wprowadzenie przedłużenia terminów na wypełnienie obowiązków z obszaru cen transferowych za 2021 r. Dla większości podatników oznacza to, że podobnie jak w 2020 i 2021 r., termin na wypełnienie obowiązków cen transferowych przypadnie na 31 grudnia 2022 r. Jakie są nowe terminy? Analogicznie do poprzednich lat, nowelizacja tarczy antycovidowej przewiduje przedłużenie terminów na złożenie informacji…

Nietypowe podejście niemieckich organów podatkowych do transakcji pożyczek

Przegląd spraw z zakresu cen transferowych toczących się w innych krajach może przynieść cenne wskazówki, ale niejednokrotnie także zdziwić. Nie inaczej było w przypadku opublikowanego w ubiegłym roku wyroku w sprawie doszacowania przez niemieckie organy podatku niemieckiego podatnika. Podatnik ten otrzymał pożyczkę od holenderskiego podmiotu powiązanego. Na czym polegała transakcja? Zgodnie z opisem transakcji w wyroku (sygn. I R 4/17) niemieckiego sądu Bundesfinanzhof (BFH), holenderska spółka udzieliła niemieckiemu…