Ceny transferowe w orzecznictwie

Przegląd trendów w 2023 roku

Przedstawiamy drugą edycję przeglądu orzecznictwa sądów z zakresu cen transferowych – tym razem przeanalizowaliśmy wyroki z 2023 roku. 

W ubiegłym roku odnotowaliśmy wiele istotnych orzeczeń wpływających na podejście organów do kwestii cen transferowych. Większość spraw rozstrzyganych przez sądy w 2023 roku dotyczyła zupełnie innych zagadnień niż rok wcześniej. Trend wzmożonych kontroli cen transferowych idzie w parze z rosnącym poziomem kompetencji organów skarbowych, co wpływa na precyzyjną analizę transakcji kontrolowanych. Ewolucja przepisów oraz oczekiwania organów są widoczne w linii orzeczniczej sądów.

W przeglądzie koncentrujemy się na wybranych wyrokach sądowych z 2023 roku, które mogą dostarczyć cennych wniosków i wskazówek dotyczących ryzyka w kontrolach podatkowych oraz spełniania obowiązków w zakresie cen transferowych. 

Podkreślamy konieczność dostosowania dokumentacji i analiz cen transferowych do zmieniających się warunków biznesowych i regulacyjnych, najlepiej jeszcze przed zawarciem danej transakcji. W 2023 roku podatnicy musieli radzić sobie z wyzwaniami związanymi z inflacją i zmianami geopolitycznymi, co również wpływa na ustalanie warunków transakcji i obowiązków dokumentacyjnych.

Naszym celem jest nie tylko przedstawienie orzecznictwa, lecz także pomoc w wypracowaniu praktycznych rozwiązań oraz strategii minimalizacji ryzyka. Przegląd uwzględnia komentarze naszych ekspertów, aby wskazać Państwu drogę do skutecznego zarządzania obszarem cen transferowych.

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) 665 746 360

Ceny transferowe w orzecznictwie. Przegląd trendów w 2023 roku - POBIERZ PDF (1 MB)