Dostawcy usług IT

Rozwijający się rynek IT wymaga sprawnego działania na wielu płaszczyznach – w tym w obszarze podatkowym.

Współpraca z zagranicznymi kontrahentami, ekspansja na rynki zagraniczne, przyciąganie nowych pracowników i utrzymanie obecnych– to główne wyzwania, które stoją przez firmami chcącymi funkcjonować na najwyższym poziomie.

Wartość biznesu IT oraz liczba ulg podatkowych przewidziana dla tego sektora już teraz cieszy się szczególną uwagą organów kontrolnych a ta tendencja będzie się nasilać.

Jak możemy Państwu pomóc?

Nasza oferta doradztwa dla dostawców IT ma na celu zapewnienie poprawności rozliczeń podatkowych oraz ich minimalizację – zarówno po stronie prowadzących biznes, jak i osób przez nich zatrudnianych. Optymalne rozwiązania podatkowe mogą przyczynić się do osiągnięcia przewagi nad konkurencją.

 

Doradztwo w zakresie PIT:

 1. Współpraca z osobami fizycznymi w ramach B2B:
 • doradztwo dla spółek w zakresie zmiany aktualnej formy współpracy (np. przejście z UoP na B2B);
 • wdrożenia programów benefitowych (świadczeń pozapłacowych) dla osób na kontraktach B2B;
 • doradztwo dla osób fizycznych w zakresie wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania działalności (perspektywa PIT/ZUS/NFZ).
 1. Wdrożenie modelu wynagradzania pracowników opartego na 50% kosztach uzyskania przychodów, w tym:
 • analiza obszarów funkcjonowania spółki i obowiązków pracowniczych, które umożliwiają zastosowanie 50% KUP;
 • przeprowadzenie przez całościowy proces wdrażania zmian (przygotowanie aneksów do umów, regulaminów, szkoleń dla pracowników i kadry menedżerskiej).
 1. Praca zdalna z zagranicy:
 • wdrożenie zasad współpracy w formie zdalnej z osobami zatrudnionymi/współpracującymi ze spółką;
 • analiza skutków podatkowych (oraz ZUS) po stronie spółki oraz osób zatrudnionych/współpracujących zarówno w Polsce, jak i w krajach docelowych (współpracujemy z doradcami podatkowymi na całym świecie);
 • wsparcie w procesie ustalania rezydencji podatkowej.
 1. Delegowanie pracowników do Polski – pełny zakres usług compliance.

 

Doradztwo w zakresie VAT:

analiza kontraktów IT, w szczególności pod kątem momentu powstania obowiązku podatkowego, ryzyka powstania Fixed Establishmentu, prawa do odliczenia VAT (np. kontrakty B2B z programistami), strukturyzacja rozliczeń VAT i Polsce, UE i poza UE (np. rozliczenia B2C – miejsce opodatkowania, OSS, obowiązek rejestracji w innych krajach etc.).

 

Doradztwo w zakresie cen transferowych:

 • analizy rentowności i wysokości wynagrodzenia za tworzenie, udostępnianie, utrzymywanie i obsługę oprogramowania i sprzętu oraz inne pokrewne usługi i towary,
 • ustalanie lub weryfikacja modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych z tytułu tworzenia, udostępniania, utrzymywania i obsługi oprogramowania i sprzętu lub podziału innych kosztów wewnątrzgrupowych pod kątem ryzyk cen transferowych,
 • identyfikacja możliwych usprawnień i minimalizacji obciążenia administracyjnego związanego z modelami kalkulacji wynagrodzenia za oprogramowanie lub usługi IT przy zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego,
 • weryfikacja umów i warunków nowych lub planowanych transakcji z podmiotami powiązanymi oraz niezależnymi klientami lub dostawcami oprogramowania, licencji, usług i sprzętu,
 • analizy możliwości wykorzystania zwolnień z ryzyka i obowiązków cen transferowych dla świadczenia lub zakupu usług z obszaru IT o rutynowym charakterze (tzw. analiza safe harbour),
 • analiza korzyści z otrzymywanych usług IT od podmiotów powiązanych,
 • identyfikacja ryzyk i zabezpieczenie w zakresie rozliczeń członków zarządu i udziałowców ze spółką poprzez analizę charakteru i rynkowego poziomu takich rozliczeń.

Korzyści dla klienta

 • dopasowanie struktury zatrudnienia do realiów rynkowych,
 • zwiększenie konkurencyjności spółki na rynku pracy w pozyskiwaniu wysokiej klasy specjalistów poprzez rozszerzenie puli oferowanych benefitów
 • workation – wdrożenie jednego z benefitów w branży IT, który często jest pomijany ze względu na trudności podatkowo-składkowe; szersza możliwość współpracy z tzw. cyfrowymi nomadami,
 • zwiększenie wynagrodzeń netto pracowników twórczych bez konieczności podnoszenia wynagrodzenia i ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie spółki.
 • strukturyzacja rozliczeń VAT i Polsce, UE i poza UE
 • identyfikacja i minimalizacja ryzyk cen transferowych
 • ograniczenia prac administracyjnych związanych z kalkulacjami wynagrodzenia i/lub rentowności za świadczone usługi IT
 • minimalizacja ryzyk zakwestionowania cen usług IT przez organy podatkowe
 • minimalizacja ryzyka członków zarządu i udziałowców przeprowadzających transakcje ze spółką.

Zapraszamy do kontaktu

Rafał Sidorowicz

Starszy menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582

Dorian Jabłoński

Starszy Konsultant
E: dorian.jablonski@mddp.pl
T: (+48) 504 400 031