Ostatni dzwonek na podatkową spowiedź

Największe firmy muszą opublikować sprawozdanie ze swoich strategii podatkowych za 2020 r. Te, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, mają czas do końca grudnia 2021 r. Muszą podać plany publiczności na stronie internetowej i przekazać urzędowi skarbowemu. Mimo iż to koniec prac, podatnicy nie mają pewności, jak oceni je skarbówka.

Przedsiębiorcy powinni racjonalnie podejść do nowego obowiązku. Nadinterpretacja przepisów i podawanie informacji, które nie są wymagane, może mieć niekorzystne skutki. Skarbówka może np. uznać to za normę i będzie wymagać takiego podejścia także w kolejnych latach. Należy też stosować przepisy stanowiące, że z informacji o prowadzonej strategii podatkowej wyłącza się informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Niespodzianką są ostatnie doniesienia medialne, iż według MF wymagane jest podawanie informacji o wszystkich transakcjach z podmiotami powiązanymi, jeśli wartość sumy wszystkich transakcji przekroczy 5 proc. sumy bilansowej aktywów. W mojej ocenie przedsiębiorcy powinni podejść do tego ze spokojem. Z przepisów jasno wynika bowiem, że trzeba raportować transakcje, których wartość przekracza limit.

 

Źródło: Rzeczpospolita
Ekspert: Agnieszka Wnuk