FLIP – transfer biznesu za granicę

Dla spółek technologicznych, które myślą o rozwoju swojej działalności na rynkach zagranicznych, pozyskanie finansowania od zagranicznych funduszy może okazać się nieodzownym elementem planu biznesowego. Szczególną rolę odgrywają inwestorzy z rynku amerykańskiego, kolebki gigantów technologicznych. Warunkiem uzyskania dostępu do środków finansowych z funduszy amerykańskich jest prowadzenie działalności w USA. Spełnienie tego warunku będzie najczęściej wiązać się z utworzeniem spółki w USA i przeniesieniem części aktywów oraz funkcji z Polski (tzw. FLIP). FLIP może dotyczyć również przeniesienia działalności (aktywów) do kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub UK. Przeprowadzenie tego procesu wymaga wiedzy i pomocy ze strony doradcy, który uwzględni perspektywę polskich i zagranicznych przepisów prawnych i podatkowych.

Jak możemy Państwu pomóc?

Udzielimy kompleksowego wsparcia podatkowego dla wybranej jurysdykcji (UE, Wielka Brytania, USA) w zakresie: 

  1. wyboru efektywnego oraz bezpiecznego podatkowo modelu FLIPu z uwzględnieniem przepisów antyabuzywnych,
  2. poprawnego rozliczenia CIT i VAT FLIPu  (w tym tworzenie dedykowanych spółek operacyjnych i przeniesienie do nich aktywów / funkcji, utworzenie podmiotu holdingowego lub przypisanie funkcji holdingowych do istniejących spółek),
  3. oceny możliwości wdrożenia modelu Polskiej Spółki Holdingowej (zwolnienie dla dywidend i sprzedaży udziałów),  
  4. kwalifikacji podatkowej oraz skutków podatkowych CIT i VAT późniejszych transgranicznych rozliczeń wewnątrzgrupowych (podatek u źródła, odpowiednia kwalifikacja przychodów i kosztów, strukturyzacja rozliczeń VAT),
  5. zminimalizowania ryzyk w obszarze cen transferowych.

Korzyści dla klienta

  1. Wybór bezpiecznego i efektywnego podatkowo modelu FLIPu, 
  2. Przeprowadzenie FLIPu oraz zapewnienie prawidłowości podatkowej późniejszych rozliczeń w grupie, także z perspektywy cen transferowych

Wybrane doświadczenia

Kompleksowa koordynacja podatkowa i prawna różnych form reorganizacji prowadzonej działalności (aporty,  tworzenie podmiotów gospodarczych, zmiana rezydencji podatkowej, transgraniczne połączenia, podziały, przekształcenia)
Weryfikacja podatkowa rozliczeń w związku z dokonaną realokacją aktywów w ramach grupy kapitałowej
Analiza możliwości wdrożenia modelu Polskiej Spółki Holdingowej (a tym samym skorzystania ze zwolnienia dla dywidend i sprzedaży udziałów)
Analiza ryzyk związanych z opodatkowaniem exit tax, kwalifikacją spółek zagranicznych jako CFC, klauzulą GAAR oraz zastosowania przepisów dotyczących schematów podatkowych (MDR)
Previous slide
Next slide

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) 600 389 333