Grupy VAT i VAT e-commerce

VAT w e-commerce

Dlaczego to ważne?

W lipcu 2021 roku wszedł w życie pakiet przełomowych zmian przepisów dotyczących opodatkowania VAT handlu elektronicznego (e-commerce), mających na celu uszczelnienie europejskiego systemu VAT. Nowe obowiązki dotyczą wielu firm działających online i nie tylko, w tym:

  • sprzedawców towarów on-line (podmiotów działających w branży e-commerce),
  • firm prowadzących elektroniczne interfejsy (platformy) handlowe,
  • podmiotów świadczących transgraniczne usługi,
  • firm uczestniczących w dostawach w charakterze przewoźników (operatorzy pocztowi, kurierzy).

Jak możemy pomóc?

Doradzimy sprzedawcom towarów on-line, podmiotom prowadzącym platformy handlowe, importerom i przewoźnikom w zakresie wdrożenia rozwiązań mających na celu prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z rozliczeniami VAT.

Zapewnimy wsparcie we wprowadzeniu procedur wewnętrznych ograniczających ryzyka związane z nieprawidłowym rozliczaniem VAT w e-commerce oraz usługach transgranicznych.

Przeprowadzimy szkolenia i warsztaty dotyczące nowych regulacji zakresu opodatkowania e-commerce.

Grupy VAT

Dlaczego to ważne?

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły możliwość utworzenia grupy VAT. Kilka spółek zależnych od tej samej spółki – matki może założyć grupę VAT, jeśli ich działalność będzie ze sobą powiązana. Grupa VAT jest uznawana za jednego podatnika, przez co transakcje między spółkami nie są opodatkowane, a ich rozliczenie dla VAT następuje w jednej deklaracji. Ułatwia to wzajemne rozliczenia spółek i poprawia przepływy finansowe.

Do założenia grupy VAT konieczne jest jednak spełnianie określonych obowiązków przez cały okres jej istnienia.

Jak możemy pomóc?

Udzielimy wsparcia w utworzeniu grupy VAT.

Dokonamy oceny korzyści i konsekwencji utworzenia grupy VAT z uwzględnieniem specyfiki Państwa działalności.

Przygotujemy procedurę pozwalającą na dochowanie obowiązków związanych z istnieniem grupy.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 70