Wyrażane w interpretacjach stanowisko organów podatkowych odnośnie do konieczności wyrównania poziomu cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi nie pomaga zmierzyć się z tym tematem i prowadzi do coraz większych wątpliwości.

Źródło: Rzeczpospolita
Ekspert: Jakub Patalas, Paulina Kociszewska