Jak przenieść firmę do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej

Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu do innego kraju należy sprawdzić nie tylko wysokość obciążeń podatkowych, ale też inne wymogi wynikające z lokalnych przepisów.

Źródło: Rzeczpospolita
Ekspert: Anna Misiak