Klauzule GAAR i SAAR

Dlaczego to ważne?

Wprowadzone w Klauzula GAAR (ang. general anti-abuse rules), czyli przepisy ogólne przeciw unikaniu opodatkowania) oraz klauzule SAAR (ang. specific anti-abuse rules, czyli przepisy szczególne przeciw unikaniu opodatkowania).

 W ramach działań zmierzających do ograniczenia korzyści uzyskiwanych przez firmy zaangażowane w planowanie podatkowe oraz zwalczania unikania opodatkowania, urzędy skarbowe coraz częściej korzystają z klauzul GAAR i SAAR.

  • Klauzula GAAR (ang. general anti-abuse rules) uprawnia organy podatkowe do kwestionowania korzyści podatkowych wynikających z ustaleń niemających uzasadnienia handlowego, których celem jest osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przepisami, gdy sposób działania jest sztuczny.
  • Klauzule SAAR (ang. specific anti-abuse rules) dotyczą czynności reorganizacyjnych, finansowania, transakcji wewnątrzgrupowych. Wynikają one m.in. z unijnych dyrektyw ATAD and ATAD-2 wymierzonych przeciwko unikaniu podatków.

Jak możemy pomóc?

Dokonamy przeglądu przeszłych, obecnych i planowanych reorganizacji i ustaleń oraz analizy ryzyka zastosowania ogólnych (klauzula GAAR) lub szczególnych (klauzule SAAR) przepisów przeciw unikaniu opodatkowania (w szczególności w kontekście uzasadnienia biznesowego oraz istoty transakcji).

Ocenimy przeszłe, obecne i planowane transakcje / ustalenia oraz przeanalizujemy możliwość zastosowania przepisów w zakresie unikania podatków i uchylania się od podatków (w szczególności w kontekście rezydencji podatkowej, stałego miejsca prowadzenia działalności, oraz ekonomicznej własności praw).

Przedstawimy rekomendacje dotyczące działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa podatkowego klienta.

Udzielimy wsparcia w przygotowaniu i zgromadzeniu dokumentacji pomocniczej (defence file) opisującej kontekst transakcji, uzasadnienie ekonomiczne lub własność ekonomiczną.

Zapraszamy do kontaktu

Gniewomir Parzyjagła

Starszy Menedżer | Radca prawny
E: gniewomir.parzyjagla@mddp.pl
T: (+48) (22) 320 48 50