Kwestie akcyzowe

W związku z szerokim zainteresowaniem w budownictwie produkcją i wykorzystaniem energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych warto zwrócić uwagę na aspekt akcyzowy związany ze skorzystaniem ze zwolnienia od akcyzy.

Warto mieć na uwadze, że na przedsiębiorcach posiadających instalację fotowoltaicznej, z której produkowana jest energia elektryczna ciążą określone obowiązki w podatku akcyzowym.

Wśród obowiązków akcyzowych związanych z produkcją energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej znajdują się m.in.:

  • rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA),
  • składanie deklaracji akcyzowych,
  • zapłata podatku akcyzowego lub co ważne skorzystanie z przywołanego powyżej zwolnienia z obowiązku zapłaty akcyzy,
  • prowadzenie ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

W czym możemy pomóc?

  • Wesprzemy w zakresie identyfikacji obowiązków akcyzowych.
  • Pomożemy w skorzystaniu ze zwolnienia od akcyzy w związku z produkowaną i zużywaną energią elektryczną.

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Kisielewska

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu celno-akcyzowego
E: agnieszka.kisielewska@mddp.pl