Kwestie celne

Wsparcie naszego Zespołu w zakresie ceł pomoże zwiększyć efektywność łańcuchów dostaw materiałów budowlanych na każdym etapie powstawania inwestycji. Rozumiemy potrzeby przedsiębiorców, którzy będąc zaangażowani w międzynarodowy łańcuch dostaw stają się importerami czy eksporterami w szczególności surowców oraz komponentów wykorzystywanych w budownictwie. Dobrze zaplanowane łańcuchy dostaw mogą skutkować oszczędnościami, które związane są z pełnym wykorzystaniem możliwości wynikających zarówno z prawa celnego, jak i VAT czy akcyzy.

W czym możemy pomóc?

Zakres usług celnych dla branży budowlanej:

  • Analiza łańcuchów dostaw w celu zmaksymalizowania ich bezpieczeństwa i efektywności oraz identyfikacji ryzyk celnych.
  • Klasyfikacja taryfowa towarów w szczególności wsparcie przedsiębiorców w zakresie określenia odpowiednich stawek celnych dla importowanych towarów oraz pomoc w uzyskaniu Wiążących Informacji Taryfowoych.
  • Analiza pochodzeniowa towarów wykorzystywanych w budownictwie w szczególności w zakresie spełniania odpowiednich reguł pochodzenia oraz zastosowania pozataryfowych ograniczeń handlowych np. ceł antydumpingowych, kontyngentów oraz sankcji gospodarczych.
  • Wsparcie w zakresie wdrażania obowiązków związanych z CBAM w tym analiza ryzyk i wpływu regulacji na procesy w przedsiębiorstwie.
  • Przygotowanie procedur usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstw w obszarze handlu międzynarodowego.
  • Szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia celno-podatkowe, które zwiększą zarówno poziom ich wiedzy, jak i znacznie poprawią ich komfort pracy.
  • Pomoc w uzyskaniu pozwoleń celnych optymalizujących rozwiązania celno-podatkowe w szczególności pozwolenie AEO.

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Kisielewska

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu celno-akcyzowego
E: agnieszka.kisielewska@mddp.pl