Kwestie zatrudnienia

Podatki w zatrudnieniu

Budownictwo to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż. Jednak jak każdej innej, również budownictwa nie omijają fluktuacje wynikające z sytuacji globalnej. Ogromny procent zatrudnionych w firmach budowlanych osób to pracownicy z zagranicy. Większość z nich stanowią Ukraińcy. Duży odsetek zatrudnianych osób pochodzi również z Białorusi, Mołdawii, Kaukazu, głównie z Gruzji, Uzbekistanu czy Tadżykistanu. Firmy zatrudniające pracowników muszą dopełnić odpowiednich procedur prawno-podatkowych.  

Deficyt wykwalifikowanych pracowników sprawia, że firmy budowlane muszą także w zakresie atrakcyjności wynagrodzenia i innych benefiów pracowniczych zabiegać o swoich pracowników, co także ma swoje istotne konsekwencje w obszarze podatkowym.  

W czym możemy pomóc?  

 • Doradztwo dla zarządu przy strukturze zatrudnienia i wynagradzania kluczowej kadry 
 • Doradztwo przy polityce benefitów dla pracowników budów, w tym podróże służbowe, noclegi, oddelegowanie 
 • Współpraca w ramach B2B
 • Doradztwo przy zatrudnieniu personelu z zagranicy, wsparcie przy legalizacji pobytu, rozliczeniach podatkowych PIT i ZUS 

Aspekty kadrowo-płacowe

Zadania realizowane przez zespół MDDP Outsourcing obejmują pełen zakres usług kadrowych dla branży budowlanej – od prowadzenia dokumentacji kadrowej i wystawiania zaświadczeń, przez kalkulację wynagrodzeń z rozliczaniem absencji i realizowaniem przelewów bankowych, po sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej czy rozliczeniowej z urzędnikami różnych instytucji (np. ZUS, PFRON), a kończąc na asyście oraz współpracy z Klientami w trakcie ewentualnych inspekcji czy kontroli np. z PIP czy urzędu skarbowego. 

Zakres usług kadrowych dla branży budowlanej:

 • kompleksowe prowadzenie teczek osobowych, tj. dokumentacji kadrowej (w tym e-teczka), kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń BHP;
 • bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS;
 • bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych oraz ich uprawnień;
 • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów;
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;
 • przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej; dostarczanie urzędnikom PIP niezbędnych danych oraz udzielanie wyjaśnień;
 • opracowywanie raportów i zestawień kadrowych;
 • wystawianie świadectw pracy.

Zakres usług płacowych dla branży budowlanej:

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych, które są dostarczane przez Klienta;
 • sporządzanie listy płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych;
 • realizowanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń;
 • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON, a także korekty ZUS;
 • przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń (tzw. paski wypłat);
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;
 • asysta oraz współpraca z Klientem w trakcie ewentualnych inspekcji oraz kontroli z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

Zapraszamy do kontaktu

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy
Podatki pracownicze
E: anna.misiak@mddp.pl
T: (+48) 500 046 024