Licencje IT

Niemal każdy podmiot na rynku spotkał się w praktyce z wyzwaniami związanymi z licencjami oprogramowania czy innego aktywa niematerialnego. Świadomość ryzyka, w tym podatkowego, jest tutaj kluczem do sukcesu.

Czy wiesz, że udostępnienie innemu podmiotowi know-how, baz danych, kodów, bazy klientów, znaków graficznych lub innych aktywów niematerialnych to nie tylko kwestie techniczne i prawne, ale także podatkowe (m.in. w obszarze CIT, VAT, ceny transferowe)?

Jak możemy Państwu pomóc?

Doradzamy kompleksowo w zakresie wszystkich obszarów podatków i ulg podatkowych, jakie mogą być związane z licencjami oprogramowania poprzez m.in.:

  • ulgi i zwolnienia,
  • doradztwo cen transferowych,
  • doradztwo VAT,
  • doradztwo CIT,
  • doradztwo podatku u źródła.

Korzyści dla klienta

Znaczącą korzyścią płynącą z prawidłowego rozliczenia transakcji licencji oprogramowania czy innych aktywów niematerialnych jest wysokie bezpieczeństwo podatkowe, które uchroni Państwa przed późniejszymi kontrolami i doszacowaniem zobowiązań.

Dodatkowe korzyści dla Państwa:

  • wgląd w informacje o podobnych transakcjach na rynku,
  • porównanie swojej oferty do konkurencji,
  • dodatkowe argumenty negocjacyjne przy ustalaniu/zmianie warunków transakcji.

Wybrane doświadczenia

weryfikacja, czy transakcja spełnia definicję usługi lub licencji, poprzez określenie właściciela prawnego i ekonomicznego oprogramowania lub innego aktywa niematerialnego
weryfikacja podatkowa VAT umowy licencyjnej
analiza należności podatku u źródła przy udzielaniu licencji i sublicencji w kilku modelach
ustalenie koncepcyjne modeli rozliczeń licencji pomiędzy podmiotami powiązanymi
sporządzenie analiz porównawczych przedstawiających warunki ustalone w porównywalnych transakcjach na rynku
weryfikacja i wypełnienie obowiązków cen transferowych
Previous slide
Next slide

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) 665 746 360