Nadal będzie trudno odliczyć wydatki na usługi niematerialne [WYWIAD]

Po zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie ani interpretacje indywidualne dotyczące art. 15e ustawy o CIT, ani uzyskane APA nie będą już chronić uczciwych podatników przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi ponoszenia opłat za usługi niematerialne lub opłaty licencyjne na rzecz grupy. Samo uchylenie art. 15e ustawy o CIT byłoby oczywiście bardzo dobrą i oczekiwaną zmianą, gdyby nie towarzyszyły temu inne, niekorzystne modyfikacje. Niestety na uchylenie art. 15e trzeba patrzeć szerzej, łącznie z trzema innymi zmianami, w których pojawią się rozwiązania mogące efektywnie prowadzić do zbliżonych skutków jak te, które wynikają z wciąż jeszcze obowiązującego art. 15e. Chociaż być może obejmą one inną grupę przedsiębiorców – mówi Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy i partner w MDDP.

#WIĘCEJ o odliczaniu wydatków na usługi niematerialne w rozmowie Agnieszki Wnuk z Łukaszem Zalewskim na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Ekspert: Agnieszka Wnuk