Nadchodzi rewolucja w e-fakturach. Zwrot VAT w 40 zamiast w 60 dni

Już od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury przez platformę Ministerstwa Finansów – Krajowy System e-Faktur. W 2023 r. rozwiązanie to ma być obligatoryjne dla wszystkich. Jednak przejście na nowy system przyniesie im rewolucję. Ci, którzy chcą wdrożyć nowe rozwiązania w 2022 r., powinni rozpocząć przygotowania odpowiednio wcześnie.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Z ostatnich wypowiedzi MF wynika, że stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe od II kwartału 2023 r. Warto jednak, by przedsiębiorcy rozpoczęli przygotowania i przystąpili do systemu wcześniej, na zasadzie testowej, co pozwoli im sprawdzić jego działanie. Mogą wystawiać w KSeF tylko część faktur. Jednak by skorzystać z preferencji, np. przyspieszonego zwrotu VAT, wszystkie faktury muszą być wystawiane w KSeF. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych jest dużym wyzwaniem informatycznym i organizacyjnym. Konieczne jest dostosowanie firmowych systemów informatycznych, by mogły generować i odbierać faktury w formacie XML. Przedsiębiorcy muszą też opracować wiele wewnętrznych procedur, np. w zakresie weryfikacji faktury przed jej wysyłką do KSeF, czy dany dokument nie zawiera błędów merytorycznych, monitorowania odrzuconych faktur, zmian w umowach, obiegu dokumentów, różnych sposobów dostarczenia faktury do klienta (w KSeF i poza KSeF – w zależności od uzyskania zgody).

Źródło: Rzeczpospolita
Ekspert: Janina Fornalik