Spółki nieruchomościowe, których rok obrotowy jest inny od kalendarzowego, muszą powiadomić szefa KAS o podmiotach mających prawa do takiej spółki jeszcze w 2021 r. W tym samym terminie odpowiednią informację muszą złożyć ich udziałowcy i akcjonariusze.

KIS twierdzi, że „spółka nieruchomościowa, której rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i trwa np. od 1 lipca 2020 r. do czerwca 2021 r., nabywa status spółki nieruchomościowej od 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że w sytuacji spółki nieruchomościowej, której rok podatkowy (obrotowy) rozpoczyna się w 2020 r., a kończy w 2021 r., zobowiązana ona będzie do przekazania informacji wynikających z art. 27 ust. 1e ustawy CIT w terminie trzech miesięcy po zakończeniu swojego roku podatkowego (obrotowego)”.
– Problem wynika z brzmienia przepisu przejściowego, czyli art. 17 nowelizacji z 28 listopada 2020 r. – wyjaśnia Justyna Bauta-Szostak, doradca podatkowy, radca prawny, partner i szef Zespołu Nieruchomości MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Przepis ten mówi, że podatnicy z łamanym rokiem obrotowym mogą stosować przepisy w dotychczasowym brzmieniu aż do końca okresu rozliczeniowego. – Spółka nieruchomościowa pełni jednak również obowiązki płatnika, więc zapewne dlatego KIS wskazuje w cytowanej odpowiedzi, że regulacje przejściowe nie dotyczą tej spółki w części, w jakiej pełni ona funkcje płatnika. Z tego wynikałoby, że w części spółek nieruchomościowych obowiązki sprawozdawcze powinny być wypełnione jeszcze w 2021 r. – mówi ekspertka MDDP.

Źródło:Dziennik Gazeta Prawna
Ekspert: Justyna Bauta-Szostak