Planowanie i ustalanie rozliczeń z podmiotami powiązanymi

Jak zapewnić bezpieczeństwo podatkowe z perspektywy cen transferowych?

Podatnicy są zobowiązani do zachowania rynkowości rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi już na moment ustalania ceny w transakcjach. W praktyce oznacza to konieczność posiadania analizy cen transferowych potwierdzającej rynkowy charakter wynagrodzenia, aby móc udowodnić przed organami swoją rację i wypełnić obowiązki podatkowe.

Dodatkowo opracowanie wysokiej jakości analiz cen transferowych stanowi odpowiednie zabezpieczenie w razie ewentualnego sporu z organami podatkowymi.

Już na etapie planowania transakcji z podmiotami powiązanymi warto pamiętać o przepisach podatkowych dotyczących cen transferowych, zwłaszcza w kontekście przygotowania analizy cen transferowych. Takie podejście zapewni rynkowość transakcji już od momentu jej wdrożenia.

Ponadto analiza może być również źródłem wiedzy na temat:

  • Spółek konkurencyjnych działających w branży,
  • Badania kondycji finansowej podmiotów porównywalnych,
  • Potencjalnych kontrahentów do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Przygotujemy analizy cen transferowych (analizy porównawcze / analizy zgodności), które pomogą ustalić lub zweryfikować rynkowy poziom wynagrodzenia dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych (usługowych, towarowych, finansowych, licencyjnych, innych itp.).

Ponadto, oferujemy dodatkowe wsparcie z zakresu cen transferowych obejmujące m.in. przygotowanie dokumentacji cen transferowych, przygotowanie polityki cen transferowych, wsparcie w zakresie prawidłowości rozliczenia transakcji restrukturyzacyjnych z perspektywy cen transferowych czy wsparcie podczas kontroli podatkowych.

Korzyści

Nasze jakościowe analizy zapewnią poczucie bezpieczeństwa od początku realizacji transakcji, a także w szczególności przy podpisaniu i złożeniu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen stosowanych między podmiotami powiązanymi (poprzez formularz TP-R).

Zabezpieczenie rozliczeń przed potencjalnym doszacowaniem i zarzutem stosowania nierynkowych cen ze strony organów podatkowych.

Ułatwienie i przyspieszenie wypełniania obowiązków sprawozdawczych w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych czy raportowania w ramach formularza TP-R (automatyzacja).

Poprawne ustalenie modelu rozliczeń, które będzie stanowić solidne zabezpieczenie dla cen transferowych stosowanych na przestrzeni kilku lat.

Nasze doświadczenia

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych (Local file i Master file) oraz analiz cen transferowych dla polskich oraz międzynarodowych klientów m.in. z branży budowlanej, energetycznej, telekomunikacyjnej, IT, nieruchomościowej, spożywczej, motoryzacyjnej, transportowej, farmaceutycznej, finansowej, leasingowej itp.

Dodatkowo, skupiamy się na automatyzacji procesów i oszczędności czasu klientów. Nasze aplikacje SMART.TP i SMART.TPR znacznie ułatwiają i przyspieszają wypełnienie dokumentacji / formularza TPR ograniczając ilość popełnionych potencjalnie błędów.

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T.: +48 665 746 360