Z

Ministerstwo Finansów przegrywało w sądach, więc zmieni przepisy. Chodzi o rozliczanie kosztów uzyskania przychodów przez firmy korzystające z tzw. finansowania dłużnego. Projekt Polskiego Ładu przewiduje zmiany, które uderzą zwłaszcza w tych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić ekspansję na rynkach zagranicznych i nabywać podmioty konkurencyjne. Dotknie to także firmy powiązane.

– Literalna wykładnia przepisów dosyć jednoznacznie wskazuje, że ograniczeń nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej 3 mln zł (a więc – a contrario – powinno się je stosować jedynie do nadwyżki) – zwraca uwagę Robert Lipiński, doradca podatkowy, menadżer w MDDP. Sądy administracyjne od początku skłaniały się ku takiemu właśnie rozumieniu przepisu i wydają wyroki, które potwierdzają wykładnię językową przepisu. Dyrektor KIS konsekwentnie prezentuje jednak odmienne stanowisko. Fiskus twierdzi, że kwot 3 mln zł i 30 proc. EBITDA nie należy sumować. Powołuje się jednak, jak zauważa Robert Lipiński, w nieuprawniony sposób na treść dyrektywy ATAD. Co istotne, kolejne wyroki sądów administracyjnych nie wpłynęły na zmianę linii orzeczniczej dyrektora KIS.

Źródło: Prawo.pl
Ekspert: Robert Lipiński