Od 1 października br. wchodzi w życie większość zmian wprowadzonych przez ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. poz. 1626), potocznie zwaną pakietem SLIM VAT 2. Jest to kontynuacja inicjatywy zapoczątkowanej przez zmiany określane mianem SLIM VAT, które zostały wprowadzone od początku tego roku ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2419). Pomimo deklarowanych przez resort finansów celów i założeń związanych z uproszczeniem rozliczeń VAT niektóre zmiany przewidziane w pierwszej części SLIM VAT okazały się kontrowersyjne i w praktyce utrudniły rozliczenia podatników. W związku z tym kolejna odsłona pakietu „uproszczeń” – tj. SLIM VAT 2 – budziła niepokój podatników. Jednak tym razem zmiany wynikające z nowelizacji są zdecydowanie korzystne i korespondują z nazwą nadaną pakietowi przez resort finansów, która pochodzi od słów „SIMPLE, LOCAL and MODERN VAT”.

#WIĘCEJ o zmianach wprowadzanych pakietem SLIM VAT w poradniku przygotowanym dla Dziennika Gazety Prawnej przez ekspertów Zespołu VAT MDDP.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Ekspert: Janina Fornalik, Magdalena Jaworska, Marek Przybylski, Julita Brożyna, Klaudyna Matusiak-Frey, Michał Mioduszewski