Podatnicy często zapominają o tym, że z perspektywy cen transferowych bardzo istotna jest prawidłowa identyfikacja danej transakcji finansowej przeprowadzonej z podmiotem powiązanym.

Źródło: Rzeczpospolita
Ekspert: Magdalena Dymkowska, Paulina Kociszewska