Przegląd podatkowy

Liczba zmian w przepisach i stopień skomplikowana systemu podatkowego w Polsce jest ogromny. Wprowadzane zmiany służą uszczelnieniu systemu podatkowego i zwalczaniu unikania opodatkowania, ale jednocześnie po stronie przedsiębiorców z sektora budowlanego rodzą duże wyzwania związane zarządzaniem ryzykiem podatkowym. Zaostrzenie przepisów idzie bowiem w parze ze wzmożoną aktywnością organów w zakresie kontroli skarbowych i zwiększoną liczbą wszczynanych postępowań. Firmy, które chcą mieć Państwo pewność co do prawidłowości prowadzonych rozliczeń z fiskusem powinny rozważyć przeprowadzenie przeglądu podatkowego, którego celem jest weryfikacja poprawności tych rozliczeń i wzrost bezpieczeństwa podatkowego.

W czym możemy pomóc?

  • Sprawdzimy poszczególne zagadnienia pod kątem prawidłowego rozliczania przychodów i kosztów oraz podatku VAT.
  • Zweryfikujemy ciążące na podmiotach obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w zakresie cen transferowych.
  • Wskażemy potencjalne ryzyka, które mogą pojawić się w trakcie oraz po zrealizowaniu projektu.

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Kozakowska

Partner | Doradca podatkowy
E: katarzyna.kozakowska@mddp.pl
T: (+48) 608 581 583

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865

Bartosz Bogdańskia

Partner | Doradca podatkowy
E: bartosz.bogdanski@mddp.pl
T: (+48) 660 440 140