Przepis niezgodny z dyrektywą, ale na korzyść podatników

NSA wydał bardzo ważny wyrok. Jego uzasadnienie jest istotne nie tylko z perspektywy wykładni przepisów dot. kosztów finansowania dłużnego. NSA przypomina, że organy państwa członkowskiego w żadnym wypadku nie mogą powoływać się na bezpośrednią skuteczność dyrektywy wobec osób fizycznych i prawnych i nakładać na nie – poprzez stosowanie wykładni zgodnej z celami dyrektywy – obowiązków z niej wynikających, które jednak nie zostały lub zostały niewłaściwie określone w przepisach krajowych. W praktyce oznacza to, że organy podatkowe nie mogą dokonać wykładni prounijnej na niekorzyść podatnika.

– komentuje w artykule na łamach Rzeczpospolitej Katarzyna Kozakowska.

***

Cały artykuł dostępny na łamach Rzeczpospolitej:
link