Rozliczanie kosztów bezpośrednich

Przedsiębiorcy z sektora budowlanego realizując długoterminowy kontrakt budowlany mierzą się z wyzwaniem rozliczania koszów bezpośrednich. Zgodnie z ustawą o CIT, koszty bezpośrednie rozliczane są w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. W przypadku kontraktów budowlanych, gdzie wynagrodzenie ustalane jest zwykle za dany etap (tzw. kamień milowy), praktyką jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o stopień zaawansowania – czyli stosunek przychodów narastająco do oczekiwanego przychodu z całego kontraktu.

W czym możemy pomóc?

  • Przeanalizujemy sposób rozliczania kosztów bezpośrednich w czasie.
  • Zwrócimy uwagę na zasadę współmierności.
  • Zweryfikujemy maksymalne kwoty kosztów, które można rozliczyć w CIT w danym roku podatkowym lub na danym etapie projektu.

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Kozakowska

Partner | Doradca podatkowy
E: katarzyna.kozakowska@mddp.pl
T: (+48) 608 581 583

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865