Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Świadczysz usługi w ramach działalności gospodarczej? Nabywasz usługi od osób w modelu B2B?

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej.

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład sprawiły, że coraz więcej przedsiębiorców rozważa przejście na tę formę rozliczenia. Wynika to m.in. ze zmniejszenia stawki ryczałtu dla niektórych usług oraz zmian w zakresie obliczania składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dla kogo?

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może skorzystać większość osób prowadzących działalność gospodarczą w formie działalności jednoosobowej oraz w formie spółki cywilnej i spółki jawnej osób fizycznych, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro (nie dotyczy osób rozpoczynających działalność gospodarczą).

Warto pamiętać, że wybór ryczałtu na 2022 r. nie będzie możliwy, jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy, a charakter tych usług będzie odpowiadał czynnościom  wykonywanym na podstawie umowy o pracę w 2021 r. lub w 2022 r.

Stawki ryczałtu

 1. Stawka 17% dotyczy przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności wykonywanej osobiście m.in. przez:
 • tłumaczy,
 • adwokatów,
 • notariuszy,
 • radców prawnych,
 • biegłych rewidentów,
 • księgowych,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • brokerów reasekuracyjnych lub brokerów ubezpieczeniowych,
 • doradców podatkowych,
 • doradców restrukturyzacyjnych,
 • maklerów papierów wartościowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • agentów firm inwestycyjnych.
 1. Stawka 15% dotyczy przychodów ze świadczenia m.in. usług:
 • doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
 • reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),
 • związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),
 • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93).

Polski Ład wprowadził dwie nowe stawki ryczałtu – 14% i 12%:

 1. Stawką 14% objęte są przychody ze świadczenia usług:
 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86)
 • architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71)
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).
 1. Natomiast stawka 12% dotyczy przychodów m.in. ze świadczenia usług:
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
 • objętych grupowaniem “Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);
 1. Stawka 8,5% dotyczy przychodów m.in.:
 • z działalności usługowej, z wyłączenie usług, dla których ustawa przewiduje odrębną stawkę ryczałtu,
 • z usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),
 • z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.

Obowiązek ewidencji przychodów

Podatnicy, którzy podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek:

posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów

prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzić odrębnie dla każdego roku ewidencję przychodów.

Wysokość składki zdrowotnej a zryczałtowana zaliczka na podatek

Przepisy Polskiego Ładu zniosły możliwość odliczania składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w 2022 r. 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne jest płacona w ramach 3 progów przychodowych.

 

Próg kwotowyWysokość składki zdrowotnej
Do 60 000 zł9% składka liczona od 60% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia (składka miesięczna w 2022 r. wynosi 335,94 zł).
Pomiędzy 60 001 zł a 300 000 zł9% składka liczona od 100% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia (składka miesięczna w 2022 r. wynosi 559,89 zł).
Powyżej 300 001 zł9% składka liczona od równowartości 180% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia (w 2022 r. składka miesięczna wynosi 1007,81 zł).

Ile możesz zaoszczędzić?

Roczny przychód (zł)Wybrana forma rozliczeniaRoczne wynagrodzenie netto w 2022 r. (zł)
180 000 (15 000 / mies.)Skala podatkowa121 600
19% PIT liniowy126 300
Ryczałt134 000
240 000 (20 000 / mies.)Skala podatkowa157 500
19% PIT liniowy172 200
Ryczałt185 000

Jak możemy pomóc?

Wyliczymy jak Polski Ład wpłynie na poziom Państwa wynagrodzeń.

Pomożemy w wyborze najefektywniejszej formy opodatkowania dochodów.

Podpowiemy z jakich ulg można skorzystać prowadząc biznes w formie jednoosobowej lub w ramach spółki osobowej.

Przeanalizujemy obecny / przyszły model współpracy z osobami na B2B pod kątem zarządzania ryzykiem podatkowym (PIT, ZUS, CIT oraz VAT) po stronie spółki i przedsiębiorców.

Zapraszamy do kontaktu

Rafał Sidorowicz

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582