Społeczna odpowiedzialność biznesu a podatki

Rosnąca świadomość społeczna, presja regulacyjna i konsumencka sprawiły, że skrót CSR (ang. corporate social reponsability), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu na stałe zagościł w słownikach firm.

Współczesne przedsiębiorstwa w długofalowej strategii uwzględniają nie tylko cele biznesowe, ale również wpływ swoich działań na otoczenie – środowisko, lokalną społeczność i grupy interesariuszy. Funkcjonowanie firm w sposób odpowiedzialnyzrównoważony staje się dziś już nie wyborem, a koniecznością.

Jednak wraz ze wzrostem zainteresowania inicjatywami  prospołecznymi i proekologicznymi, pojawia się coraz więcej pytań o podatkowe aspekty takiej działalności.

Jak możemy Państwu pomóc?

Zespół Zielonych Podatków MDDP specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance). Mamy również wiedzę i doświadczenie niezbędne by udzielić  wsparcia w realizacji wszelkich projektów CSR i określenia ich skutków prawnych i podatkowych. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • Doradztwo w zakresie kwalifikacji podatkowej  wydatków poniesionych na działania CSR, w kontekście warunków zakwalifikowania określonych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu oraz wyłączeń – w szczególności kosztów reprezentacji.
 • Ocena i wskazanie możliwości zastosowania ulg i odliczeń podatkowych dla działalności CSR.
 • Wsparcie w zakresie kwalifikacji działań CSR w podatku VAT, w tym odliczenia VAT od poniesionych wydatków.

Ocena i wskazanie możliwości  zastosowania ulg i odliczeń podatkowych dla działalności CSR, w tym tzw. ulgi  sponsoringowej (ulgi na działalność kulturalną, sportową i naukową dla podatników)

 • Doradztwo w zakresie rozliczenia podatkowego darowizn, w tym darowizn na rzecz organizacji pozarządowych, w świetle przepisów CIT i PIT.
 • Weryfikacja, czy darowizna spełnia warunki przedmiotowe i podmiotowe odliczenia.

Zapewniamy wsparcie we wszystkich aspektach podatkowych działalności organizacji pozarządowych, fundacji oraz prywatnych filantropów.

Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania prawne i podatkowe dotyczące pomocy dla uchodźców i ofiar wojny, w szczególności:

 • rozwiązań podatkowych wspierających podmioty niosące pomoc Ukrainie;
 • rozliczeń w zakresie CIT pomocy humanitarnej oraz innych działań pomocowych podejmowanych przez firmy wspierające potrzebujących;
 • przepisów VAT dotyczących darowizn dla uchodźców oraz walczących w Ukrainie;
 • rozwiązań z zakresu podatku PIT ułatwiających zatrudnienie osób z Ukrainy;
 • regulacji dotyczących legalizacji pobytu tych osób.

Wsparcie prawne

We współpracy z Osborne Clarke – jedną z największych kancelarii na świecie – oferujemy wszechstronne wsparcie prawne niezbędne do bezpiecznego i efektywnego prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu – zarówno na rynku polskim, jak i w skali międzynarodowej. Dzięki dostępowi do globalnego know-how i doświadczeniu prawników Osborne Clarke gwarantujemy najwyższą jakość usług prawnych.

Zespół Osborne Clarke świadczy kompleksowe wsparcie związane z działaniami CSR przedsiębiorstw, obejmujące m.in.:

 • wsparcie w utworzeniu fundacji, w tym w ustaleniu funduszu założycielskiego, ustanowieniu aktu fundacyjnego, opracowaniu statutu, przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych do rejestracji fundacji;
 • wsparcie w opracowaniu strategii ESG/CRS przedsiębiorstwa;
 • szkolenia dla osób pełniących funkcję tzw. green officer;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym wsparcie przy opracowaniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w firmie oraz szkolenia dla pracowników;
 • pomoc w przeprowadzaniu transformacji kulturowej przedsiębiorstw oraz budowaniu i wdrażaniu polityki różnorodności w firmie;
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej dotacji i pomocy charytatywnej;
 • wsparcie w opracowywaniu regulaminów plebiscytów, konkursów i inicjatyw zewnętrznych oraz czuwanie nad poprawnością ich przebiegu.

Więcej: https://www.osborneclarke.com/insights/topics/esg/location/uk

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) 22 322 68 90

Paweł Wyciślik

Starszy Konsultant
E: pawel.wycislik@mddp.pl
T: (+48) 504 400 864

Powiązane usługi