Spółka Komandytowa

Od 1 stycznia 2021 r. (lub od 1 maja 2021 r., w zależności od decyzji wspólników) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. W związku z tym, zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów, wspólnicy spółek komandytowych i jawnych, po spełnieniu określonych warunków, mogą być objęci zwolnieniem z opodatkowania dywidend.

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Jednym z warunków zastosowania zwolnienia z opodatkowania jest posiadanie bezpośrednio co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej zysk przez nieprzerwany okres minimum 2 lat.

Co więcej, okres posiadania przez komandytariusza udziału w zysku spółki komandytowej należy liczyć dopiero od momentu uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT (tj. w praktyce od 1 stycznia albo 1 maja 2021 r.), a nie od faktycznego nabycia ogółu praw i obowiązków (udziału w zysku) w spółce komandytowej.

Kiedy możliwe jest zastosowanie zwolnienia?

Zastosowanie zwolnienia będzie możliwe w przypadku, gdy wypłacane na rzecz komandytariusza zyski będą wypłacane za okres, w którym spółka komandytowa była podatnikiem podatku CIT oraz spełnione zostaną jednocześnie wszystkie przesłanki określone w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, tzn.:

  • spółka wypłacająca dywidendę ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;
  • uzyskującym przychody z dywidend jest spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
  • spółka uzyskująca przychody z dywidend posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę;
  • spółka uzyskująca przychody z dywidend nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jak możemy pomóc?

Pomożemy w wyborze optymalnej w danej sytuacji formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zweryfikujemy możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych dostępnych dla spółek komandytowych

Udzielimy wsparcia w zastosowaniu zwolnienia dywidendowego