Spółki holdingowe w Polsce? Może być problem

Polski Ład ma sprzyjać tworzeniu i lokowaniu w Polsce spółek holdingowych. Planowane przepisy budzą jednak tyle wątpliwości, że – jak twierdzą eksperci – atrakcyjność nowych rozwiązań będzie niewielka.

Spółka holdingowa to taka, która zwykle posiada głównie udziały w innych spółkach córkach, w kraju lub za granicą, a tylko w pewnym zakresie prowadzi działalność operacyjną. Tym zajmują się przede wszystkim spółki zależne, które oprócz tego pełnią funkcje pomocnicze.

„– Sam pomysł preferencji podatkowych dla spółek holdingowych należy ocenić pozytywnie. Od dawna oczekują tego przedsiębiorcy. Jeśli jednak projektowane przepisy nie zostaną poprawione, to mogą w ogóle nie być stosowane, a w najlepszym razie ich atrakcyjność będzie porównywalna do estońskiego CIT – komentuje Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy i partner w MDDP.”

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Ekspert: Agnieszka Wnuk