Trzeba na nowo zrewidować obowiązki w zakresie cen transferowych

“1 stycznia 2019 r. weszły w życie znowelizowane regulacje dotyczące cen transferowych. Zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji, podatnicy mają możliwość zastosowania za 2018 rok nowego reżimu (tj. obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.) lub pozostać w starym reżimie…”Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 29 stycznia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.737. 2018.2.JO) rozstrzygnął kwestię zasad opodatkowania VAT przy sprzedaży ulepszonego budynku oraz prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na ulepszenie. Gmina będąca wnioskodawcą w 2011 r. utworzyła ośrodek edukacyjny, działający w formie jednostki budżetowej, wykonujący jej zadania własne z zakresu oświaty…”

Źródło: Rzeczpospolita