Ulga konsolidacyjna

Ulga na konsolidację, wprowadzona w ramach Polskiego Ładu, ma na celu ułatwienie rozwoju i ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw. Pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych w związku z transakcją nabycia udziałów lub akcji w spółce (maksymalnie do 250 tys. zł).

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga skierowana jest do podatników podatku CIT, których główny przedmiot działalności jest tożsamy z przedmiotem działalności spółki nabywanej lub jej działalności może być uznana za wspierającą działalność podatnika.

Działalność ta musi być prowadzona przez podatnika i spółkę nabywaną przez co najmniej 24 miesiące.

Jakie wydatki można odliczyć?

Ulga konsolidacyjna uprawnia do odliczenia wydatków poniesionych m.in. na obsługę prawną transakcji, wycenę akcji, sporządzenie planów połączenia, audyt nabywanej spółki czy podatki i opłaty publicznoprawne w Polsce i za granicą.

Jak możemy pomóc?

Zweryfikujemy, czy koszty poniesione przy nabyciu udziałów lub akcji w spółce mogą zostać objęte ulgą na konsolidację

Przygotujemy symulacje i wyliczenia oszczędności wynikających ze skorzystania z ulgi

Udzielimy wsparcia w zakresie prawidłowego udokumentowania kosztów

Pomożemy w rozliczeniu ulgi oraz zweryfikujemy poprawność jej wykorzystania

Wystąpimy o indywidualną interpretację podatkową w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Konrad Medoliński

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: Konrad.Medolinski@mddp.pl
T: (+48) 504 666 447

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865