Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję, zwana także ulgą na zwiększenie sprzedaży ulub ulgą prowzrostową pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania (CIT) lub podstawy obliczenia podatku (PIT) koszty na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości nawet 1 mln zł w danym roku podatkowym.

Jakie wydatki możesz odliczyć?

Ulga na ekspansję umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania (CIT) lub podstawy obliczenia podatku:

  • Kosztów uczestnictwa w targach
  • Kosztów działań promocyjno-informacyjnych
  • Kosztów przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów

Kiedy możliwe jest skorzystanie z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi na ekspansję należy wykazać:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub
  • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
  • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów nieoferowanych wcześniej w danym kraju

w ciągu dwóch lat, licząc od roku podatkowego, w który zostały poniesione koszty.

Jak możemy pomóc?

Zidentyfikujemy koszty kwalifikowane uprawniające do skorzystania z ulgi na ekspansję

Przygotujemy symulacje i wyliczenia oszczędności wynikających ze skorzystania z ulgi

Udzielimy wsparcia w zakresie prawidłowego udokumentowania kosztów

Pomożemy w rozliczeniu ulgi na zwiększenie sprzedaży oraz zweryfikujemy poprawność jej wykorzystania

Wystąpimy o indywidualną interpretację podatkową w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Konrad Medoliński

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: Konrad.Medolinski@mddp.pl
T: (+48) 504 666 447

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865