Ulga na IPO

Ulga na IPO to mechanizm wprowadzony przepisami Polskiego Ładu, który ma na celu wsparcie rozwoju rynku kapitałowego.

Ulga dla podatników CIT

Ulga pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych w związku z wejściem na giełdę/ pierwszą ofertą publiczną (IPO).

Wydatki kwalifikowane

Ulga pozwoli odliczyć:

  • 150% wydatków na prospekt emisyjny, opłat notarialnych, sądowych, skarbowych, giełdowych oraz opracowanie i przygotowanie ogłoszeń wymaganych przepisami prawa.
  • 50% wydatków (bez VAT) na usługi doradztwa prawnego, podatkowego i finansowego, ale nie więcej niż 50 tys. zł.

Odliczenia dokonuje się w roku podatkowym, w którym podatnik wprowadził swoje akcje na giełdę lub do alternatywnego systemu obrotu. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione w roku wejścia na giełdę i w roku go poprzedzającym.

Ulga dla podatników PIT

Ulga zwalnia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochód ze sprzedaży akcji nabytych lub objętych przez podatnika lub jego spadkodawcę w wyniku pierwszej oferty publicznej spółki.

Co podlega odliczeniu?

Ulga zwalnia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochód ze sprzedaży akcji, nabytych lub objętych przez podatnika lub jego spadkodawcę w wyniku pierwszej oferty publicznej spółki pod warunkiem, że zbycie akcji ma miejsce po upływie trzech lat.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest brak powiązania ze spółką, której akcje nabył lub objął podatnik, w okresie dwóch lat przed nabyciem lub objęciem.

Jak możemy pomóc?

Zidentyfikujemy koszty osobowe kwalifikowane do skorzystania z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników

Udzielimy wsparcia w zakresie prawidłowego dokumentowania kosztów

Pomożemy w rozliczeniu ulgi oraz zweryfikujemy poprawność jej wykorzystania

Wystąpimy o interpretację indywidualną w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Konrad Medoliński

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: Konrad.Medolinski@mddp.pl
T: (+48) 504 666 447

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865