Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników to wprowadzony przepisami Polskiego Ładu mechanizm uzupełniający ulgę B+R. Uprawnia ona do rozliczenia nieodliczonej ulgi B+R z poprzedniego roku w zaliczkach na PIT z tytułu wynagrodzenia pracowników.

Pierwsze odliczenie będzie możliwe już w 2023 roku.

Innowacyjni pracownicy – czyli jacy?

Ulga dotyczy przychodów pracowników zatrudnionych a podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy dzieło lub z tytułu praw autorskich.

Warunkiem odliczenia jest poświęcenie przez danego pracownika co najmniej 50% ogólnego czasu pracy bezpośrednio na realizację działalności B+R w danym miesiącu.

Dla kogo?

Z ulgi mogą skorzystać wszyscy podatnicy CIT lub PIT, którzy stracili możliwość skorzystania z ulgi B+R ze względu na osiągniętą stratę lub osiągniecie dochodu niższego niż wysokość przysługującej ulgi B+R.

Jak możemy pomóc?

Zidentyfikujemy koszty osobowe kwalifikujące do skorzystania z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników

Udzielimy wsparcia w zakresie prawidłowego udokumentowania kosztów

Pomożemy w rozliczeniu ulgi oraz zweryfikujemy poprawność jej wykorzystania

Wystąpimy o interpretację indywidualną w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Konrad Medoliński

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: Konrad.Medolinski@mddp.pl
T: (+48) 504 666 447

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865