Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników to wprowadzony przepisami Polskiego Ładu mechanizm uzupełniający ulgę B+R. Uprawnia ona do rozliczenia nieodliczonej ulgi B+R z poprzedniego roku w zaliczkach na PIT z tytułu wynagrodzenia pracowników.

Pierwsze odliczenie będzie możliwe już w 2023 roku.

Innowacyjni pracownicy – czyli jacy?

Ulga dotyczy przychodów pracowników zatrudnionych a podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy dzieło lub z tytułu praw autorskich.

Warunkiem odliczenia jest poświęcenie przez danego pracownika co najmniej 50% ogólnego czasu pracy bezpośrednio na realizację działalności B+R w danym miesiącu.

Dla kogo?

Z ulgi mogą skorzystać wszyscy podatnicy CIT lub PIT, którzy stracili możliwość skorzystania z ulgi B+R ze względu na osiągniętą stratę lub osiągniecie dochodu niższego niż wysokość przysługującej ulgi B+R.

Jak możemy pomóc?

Zidentyfikujemy koszty osobowe kwalifikujące do skorzystania z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników

Udzielimy wsparcia w zakresie prawidłowego udokumentowania kosztów

Pomożemy w rozliczeniu ulgi oraz zweryfikujemy poprawność jej wykorzystania

Wystąpimy o interpretację indywidualną w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości