Od stycznia 2021 r. obowiązują przepisy wprowadzające obowiązek publikacji informacji o strategii podatkowej największych podatników na ich stronach internetowych. Przepisy budzą szereg kontrowersji, w szczególności co do zakresu obowiązków, które nakładają, a w przestrzeni medialnej narosło wokół nich wiele mitów.

Zastosowanie zbyt ostrożnościowego podejścia i szerokiego rozumienia obowiązku może narazić przedsiębiorstwo na niepotrzebne ryzyko biznesowe i wizerunkowe. Z drugiej strony, przygotowanie do realizacji obowiązku publikacji informacji o strategii można potraktować jako okazję do uporządkowania kwestii zarządzania funkcją podatkową w spółce i zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego.

Dlatego w trakcie spotkania opowiemy jak w praktyce poradzić sobie z nowym obowiązkiem godząc przy tym wymogi bezpieczeństwa podatkowego i biznesowego, postaramy się przedstawić możliwe sposoby jego rozumienia, przedstawimy naszą ocenę ryzyk z tym związanych i ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej, biorąc pod uwagę także doświadczenia z innych jurysdykcji podatkowych, w których firmy już od lat są zobowiązane do upubliczniania informacji o strategii.

W programie spotkania

1. Publikacja informacji o realizowanej strategii podatkowej. Podstawowe informacje dotyczące nowego
obowiązku.
2. Kogo dotyczy nowy obowiązek?
3. Informacje, których upublicznienie jest wymagane w ramach realizacji obowiązku.
4. Czym jest strategia podatkowa? Obowiązek posiadania spisanej strategii podatkowej
5. Strategia podatkowa a procedury podatkowe. Które procedury są ważne z perspektywy bezpieczeństwa
podatkowego?
6. Strategia podatkowa w praktyce. Doświadczenia z innych państw.
7. Realizacja obowiązku – bezpieczeństwo, zagrożenia i sankcje.

Prelegenci
Rejestracja
Zapisz się na webinar

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Zapisz się na Newsletter